Budimex.pl

Novinky

Postup prác v druhej etape výstavby Vistula Spit kanála

V súčasnosti v rámci investície vykonáva zhotoviteľ druhej etapy, firma Budimex, hydrotechnické práce, ako sú vytváranie štetovnicových stien, búracie práce existujúceho opevnenia spolu s čistiacimi prácami, mikropilótové práce a prebiehajú aj železobetónové práce v rámci mostných opôr a spevnenia brehu.

Postup prác na železničnej stanici Warszawa Zachodnia – Západná Varšava

Práce na stanici Západná Varšava sú jednou z najväčších investícií poľských železníc PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. v hodnote viac ako 1,9 miliardy PLN bez DPH. Sú realizované v rámci projektu POIiŚ 5.1-13 s názvom Práce na medzimestskej trati vo Varšave na úseku Východná Varšava – Západná Varšava.  Stavebné práce sa začali v decembri 2020. Ukončenie investície je plánované na rok 2023.

Budimex získal titul Stavebná firma roka

Porota súťaže Diamanty infraštruktúry a stavebníctva udelila titul Stavebná firma roka spoločnosti Budimex. Medzi nominovanými boli aj ďalší generálni dodávatelia: spoločnosti Mirbud, Unibep, PORR a Strabag.

Budimex sa stal viťazom Stavaj bezpečne

Stavba nového energetického bloku Elektrárne Turów obsadila prvé miesto v súťaži Stavaj bezpečne. Znamená to, že táto zákazka bola uznaná za najbezpečnejšie stavenisko v Poľsku. Súťaž pravidelne organizuje Národný inšpektorát prácev spolupráci s iniciatívou Dohoda o bezpečnosti v stavebníctve. Zhotoviteľom investície bolo konzorcium spoločností Budimex, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe a Tecnicas Reunidas.

Mimoriadna pomoc pre pracovníkov z Ukrajiny

Udržujeme kontakt so všetkými našimi pracovníkmi z Ukrajiny. Všetkým sme poskytli možnosť pomoci, finančnej a organizačnej podpory pre ich rodiny bývajúce na Ukrajine, či tiež privedenia týchto rodín do Poľska. Našim pracovníkom z Ukrajiny sme taktiež zaistili podporu pri ubytovaní ich príbuzných v Poľsku.

Komentár Artura Popko - generálny riaditeľ Budimex SA k finančným výsledkom za rok 2021

Sme veľmi spokojní s výsledkami, ktoré sme dosiahli v roku 2021. Aj napriek zložitým trhovým podmienkam spôsobeným dopadmi pandémie COVID-19 a rastúcimi cenami kľúčových materiálov sme zaznamenali nárast hrubého zisku Skupiny v pokračujúcich činnostiach (teda v stavebníctve a segmente služieb) zo 427 miliónov PLN v roku 2020 na 554 miliónov PLN v roku 2021, so súčasným zlepšením ziskovosti z 5, 5 % na 7,0 %. Takýto dobrý výsledok je efektom zlepšenia výsledku stavebného sektora, ako aj započítaním výsledku z transakcií medzi segmentom stavebníctva a developerským segmentom vo výške 68 miliónov PLN v súvislosti s predajom Budimex Nieruchomości.

Pokročilé štádium výstavby 2. etapy vodnej cesty Elbląg – Gdaňský záliv

V apríli uplynie rok od podpisu zmluvy na druhú etapu výstavby vodnej cesty spájajúcej zálivy Viselský a Gdaňský.  Etapa spočíva v spevnení brehov rieky Elbląg, rekonštrukcii teletechnických a energetických križovatiek sietí, ako aj vo vybudovaní úseku okresnej cesty a otočného mosta cez rieku Elbląg.

Výrazný pokrok vo výstavbe továrne PepsiCo

V súčasnosti sa dokončuje montáž oceľovej konštrukcie nového závodu na výrobu pochúťok PepsiCo. Dokončili sa aj zemné a základové práce. Stavba, ktorú realizuje spoločnosť Budimex, sa začala 1. augusta 2021. Hodnota investície je viac ako 350 miliónov PLN.

Začiatok prác na výstavbe múru

Pohraničná stráž odovzdala 25. 1. 2022 zhotoviteľom pozemok na výstavbu 186-kilometrového múru na poľsko-bieloruskej hranici. Na úseku Bielovežského pralesa je zhotoviteľom múru Budimex, ktorý vynakladá maximálne úsilie na to, aby práce prebiehali profesionálne a s ohľadom na obyvateľov a prírodné prostredie. Práce Budimexu budú vykonávané na 100-kilometrovom úseku, pričom hraničný pás pozdĺž Bielovežského pralesa predstavuje menej ako 40 % dĺžky tohto úseku.

Zasadnutie s predstavenstvom Budimex S.A. venované zhrnutiu finančných výsledkov za rok 2021

predstavenstvo Budimex S.A. Vás pozýva na zasadnutie venované zhrnutiu finančných výsledkov skupiny Budimex za rok 2021 a diskusii o aktuálnej situácii na trhu.

Vymenovanie nových členov predstavenstva v spoločnosti Mostostal Kraków S.A.

V súvislosti so stratégiou rozvoja spoločnosti na najbližšie roky, plánovaným rozšírením činnosti firmy a zmenami v organizačnej štruktúre vymenovali predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti Mostostal Kraków troch nových členov predstavenstva: Kacper Jaskot, Paweł Śmigla a Tomasz Guzik. Predstavenstvo spoločnosti, ktorá je súčasťou skupiny Budimex doteraz zastupoval predseda predstavenstva – Jacek Lech (CEO) a člen predstavenstva – Jakub Tomaszewski (CFO). Zmena vstúpila do platnosti dňa 20. januára 2022.

Dom zo srdca 2 v meste Brusy má už hrubú stavbu hotovú

Dom zo srdca 2 má už hrubú stavbu hotovú. Návrhy interiérov budú hotové o niekoľko týždňov. Budimex stavia „dom na kľúč“ pre osemčlennú rodinu z mesta Brusy v Pomoranskom vojvodstve. Ide o druhý dom pre veľkú rodinu žijúcu v ťažkých ekonomických podmienkach, ktorý financujú firmy zo stavebného odvetvia.

Od 10. januára sa na stanicu Varšava Západ vracia Budimelex

Od pondelka 10. januára bude na stanici Varšava Západ premávať Budimelex – vozidlo zabezpečujúce prepravu cestujúcich medzi konečnou zastávkou autobusov na ul. Tunelowa/nástupišťami stanice Varšava Západ a nástupišťom 9 (nástupišťom na obvodovej línii).

Budimex postaví časť múru na hranici Európskej únie a Bieloruska

4. januára 2022 sme po rokovaní s ministerstvom vnútra a správy a Hraničnou strážou podpísali zmluvu o výstavbe časti ochrannej bariéry na hranici Európskej únie a Bieloruska. Projekt realizujeme za bežných trhových podmienok ako jedna z mála firiem na poľskom trhu, ktorá má dostatočné zdroje a skúsenosti na to, aby takúto zákazku vykonala profesionálne a včas. 

Budimex dokončil ďalší úsek Via Baltici

Budimex spolu s investorom – Generálnym riaditeľstvom poľských štátnych ciest a diaľnic (GDDKiA) a ministerstvom infraštruktúry 3. januára 2022 oficiálne otvorili úsek S61 Wysokie – Raczki. Dvadsaťkilometrový úsek novej rýchlostnej cesty je prvým dokončeným úsekom trasy Via Baltica vo Warmsko-mazurskom vojvodstve.

Podpísanie zmluvy o rozšírení prístupu na A1

Krajská správa ciest v Lodži dnes podpísala zmluvu so zhotoviteľom stavby regionálnej cesty č. 714, ktorá nadväzuje na súčasnú okresnú cestu č. 1164E. Ide o úsek spájajúci komunikačný uzol Łódź Górna na diaľnici A1 a plánovanú tretiu etapu trasy Górna.

Poľsko na čele stavebných lídrov v Európe - nová správa Budimexu

Poľsko je na čele európskych krajín investujúcich do stavebníctva. Podľa najnovšej správy Budindex 2020/21, ktorú zverejnil najväčší poľský generálny zhotoviteľ Budimex SA, sme v tomto ohľade na druhom mieste a na stavebné investície vynakladáme viac, ako je priemer EÚ.

Postup prác pri rekonštrukcii železničnej stanice Warszawa Zachodnia

Budimex uviedol 19. decembra do prevádzky prvé časti novej stanice Warszawa Zachodnia: 200 m dlhú lávku pre cestujúcich situovanú nad nástupišťami a nové nástupištia č. 6 a 9. Cestujúci tak po niekoľkých mesiacoch získali novú lávku, ktorá sa tiahne ponad stanicu od Aleje Jerozolimskie smerom na Wole.

Bezpečnosť v kombinácii s AI vyhrala Budimex Startup Challenge

Porota súťaže Budimex Startup Challenge vybrala víťazov spomedzi od novembra súťažiacich mladých firiem pôsobiacich v sektoroch energetiky, IT a ochrany životného prostredia.  Prvé miesto v súťaži Budimex Startup Challenge získala spoločnosť Surveily, ktorá ponúka vizuálny monitorovací systém BOZP v kombinácii s umelou inteligenciou (AI).

Súťaž Budimex Startup Challenge – Zelená edícia

Budimex od roku 2020 implementuje stratégiu ESG:  E – Životné prostredie (Environmental), S – Sociálna zodpovednosť (Social Responsibility), G – Podnikové riadenie (Corporate Governance). Realizáciou svojich investícií dennodenne bojuje za zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie a klímu. Zamestnanci spoločnosti Budimex vytvorili už 200 nápadov, ako modernizovať stavebníctvo v Poľsku.