Budimex.pl

Budimex a KZN Rail rozširujú električkové depo v meste Olsztyn

Posledná aktualizácia: 6. apríla 2022
Budimex a KZN Rail rozširujú električkové depo v meste Olsztyn

V utorok, 5. apríla, sme podpísali dohodu s obcou Olsztyn na rozšírenie električkového depa na ul. Kołobrzeska 40 v meste Olsztyn. Zmluva bude realizovaná v konzorciu so spoločnosťou „KZN Rail s. r. o.“ Lídrom konzorcia je firma Budimex – s podielom približne 87,88 %.

 

Zhotoviteľ v rámci úlohy má vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu na rozšírenie depa, s rozdelením na etapy (vrátane získania nevyhnutných administratívnych rozhodnutí), zrealizovať stavebné práce, vykonať skúšky a testy v nevyhnutnom rozsahu na spustenie a odovzdanie do prevádzky všetkých prvkov, zariadení a objektov, ktoré súvisia s realizáciou objednávky.

 

Investícia je rozdelená na dve etapy. Základný rozsah (1. etapa) zahŕňa vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie, získanie stavebného povolenia, realizáciu demolačných prác, zhotovenie koľají a ciest na teréne depa spolu s prestavbou podzemnej infraštruktúry, postavenie budovy parkovacej haly spolu s vybavením a postavenie servisnej haly – konštrukcia, strecha a vonkajšie múry. V rámci 2. etapy (s právom opcie) má byť dokončená a vybavená servisná hala, ako aj zhotovený a spustený systém riadenia dopravy na teréne električkového depa.

 

Celková plocha: 8 100 m2

Kubatúra: 83 700 m3

Hodnota kontraktu: 90,5 mil. netto

Termín realizácie: 18 mesiacov