Budimex.pl

Novinky

Spoločnosť Budimex dokončila rekonštrukciu kľúčovej etapy budovy ITC Varšavskej technickej univerzity

Najväčší poľský generálny dodávateľ dokončil kľúčovú fázu rekonštrukcie a rozšírenia Ústavu tepelnej techniky na Fakulte energetiky a leteckého inžinierstva Varšavskej technickej univerzity. Obnova zahŕňa celkovo tri krídla – B, C a D, ako aj nádvorie a požiarnu cestu. Spoločnosť Budimex zároveň tento projekt prihlásila do súťaže Stavba roka 2022. Hlasovanie organizuje každoročne PZITB v spolupráci s Ministerstvom výstavby a Generálnym úradom stavebného dozoru.

Električka do štvrte Wilanówa – spoločnosť Budimex ukončila prvú časť kompenzačnej výsadby

Počas výstavby električkovej trate do varšavskej mestskej štvrte Wilanówa bola realizovaná kompenzačná výsadba nových stromov – od začiatku novembra spoločnosť Budimex vysadila v Mokotowe a Wilanówe spolu 130 kusov. V rámci tejto investície bolo celkovo zasadených až 1000 kusov. Ostatná výsadba bude zrealizovaná do konca termínu ukončenia projektu, t.j. do roku 2024.

Dvadsaťštyri kilometrov nového úseku S61 Suwałki – Budzisko

Spoločnosť Budimex dokončila stavbu a uviedla do prevádzky 24-kilometrový úsek rýchlostnej cesty S61 od mesta Suwałki po poľsko-litovskú hranicu – na medzinárodnej trase Via Baltica. Poľský generálny zhotoviteľ v posledných rokoch zrealizoval celkovo 94 kilometrov tejto trasy zo 130 kilometrov, ktoré motoristi už môžu využívať.

S5 Ornowo – Wirwajdy k. Ostródy odovzdané päť mesiacov pred plánovaným termínom

Spoločnosť Budimex ukončila výstavbu ďalšieho úseku rýchlostnej cesty S5 pre Generálne riaditeľstvo štátnych ciest a diaľnic, pobočku Olsztyn.

Spoločnosť Budimex bude užšie spolupracovať so štátnou daňovou správou

Tento program je novou formou vzťahu a úzkej partnerskej spolupráce medzi veľkými daňovými subjektami a štátnou daňovou správou. Účasť v Programe je potvrdením, že postupy a daňové procesy daňovníka, ako aj dohľad nad daňovým zúčtovaním spĺňajú najvyššie štandardy. Znamená to tiež množstvo predtým nedostupných výhod pre subjekty zapojené do Programu. Je to tiež nový rozmer vzťahov a interakcií medzi daňovníkom a daňovou správou, založený na vzájomnej dôvere, transparentnosti a spolupráci.

Spoločnosť Budimex zrealizovala ďalších 10 km rýchlostnej cesty S6

Časť rýchlostnej cesty S6 spájajúcej Słupsk s Gdanskom pozostáva z troch realizačných úsekov v celkovej dĺžke takmer 41 km: Boże Pole – Luzino, Luzino – Szemud a Szemud – Gdynia Wielki Kack. Spoločnosť Budimex v rámci tohto projektu postavila stredný úsek, vrátane dvojprúdovej cesty s dĺžkou viac než 10 km. Okrem toho bolo postavených 10 km prístupových ciest, miestnych komunikácií a zjazdov, ktoré slúžia na obsluhu územia susediaceho s Kašubskou cestou. Prístup na S6 zabezpečuje križovatka Szemud vybudovaná na križovatke s provinčnou cestou DW 224.

Jednopoľový viadukt s dvoma koľajami a výhybkou – prvé takéto zariadenie v Poľsku

V rámci kontraktu na prestavbu stanice Warszawa Zachodnia spoločnosť Budimex zrealizovala železničný viadukt, nachádzajúci sa na 4+787 km železničnej trate č.1. Jednopoľová konštrukcia s dĺžkou 118,5 m a výškou 16,5 m váži 1 700 ton a bola postavená ako jeden prvok technológiou pozdĺžneho spúšťania. Viadukt je unikátnou investíciou v celoštátnom meradle – vznikol ako jedna nosná konštrukcia pre dve železničné trate s výhybkou. Toto riešenie sa doteraz v tomto type zmlúv nepoužívalo. Výrobcom konštrukcie je spoločnosť Mostostal Kraków.

Rozšírenie zloženia predstavenstva Budimex SA

Dňa 14. decembra Správna rada Budimexu vymenovala troch nových členov predstavenstva, čím rozšírila súčasné jeho štvorčlenné zloženie. Do novej funkcie boli od 01.01.2023 vymenovaní: Anna Karyś-Sosińska, Maciej Olek a Cezary Łysenko.

Budimex začal s výstavbou mostu v nemeckom Liepe

Budimex začal so stavebnými prácami pri mostovom objekte v Nemecku v blízkosti poľskej hranice. Verejné obstarávanie na demoláciu a výstavbu nového mostu v Liepe v Brandenbursku v hodnote 5,1 mil. EUR bez DPH vyhral najväčší poľský hlavný dodávateľ na konci roku 2021.

Podpery nového mostu vo Varšave budú hotové na konci roku 2022

Celkový postup stavby podpernej konštrukcie nového mostu na Visle presiahol hranicu 52%. V súčasnej dobe prebieha betónovanie konštrukcie podpier na rieke. Podpery nového mostu vo Varšave budú hotové na konci roku 2022.

Postup prác na železničnej stanici Warszawa Zachodnia – Západná Varšava

Výstavba novej železničnej stanice Západná Varšava presiahla už 55% prác. Na výstavbe pracuje viac ako 500 ľudí a 200 kusov techniky.

Komentár k environmentálnemu rozhodnutiu pre S19 Białystok Západ – Ploski

Predstavenstvo Budimex S.A. vzhľadom na Burzový list č. 72/2022 vysvetľuje, že v dôsledku rozhodnutí súdnych orgánov (Vojvodský administratívny súd vo Varšave), nezávislých od dodávateľa a investora,

Stanica Ełk pomohla miestnej charitatívnej organizácii

Zamestnanci Budimexu, ktorí realizujú zmluvu týkajúcu sa stanice w Ełku, sa zapojili do pomoci miestnej komunite a opravili strechu budovy charitatívnej organizácie Workshop terapia prácou (WTZ) pri Katolíckom združení zdravotne postihnutých Diecézy v Ełku. V rámci ďalšej podpory zmluva zorganizuje aj Sviatočný jarmok v kancelárii budovy.

Spoločnosť Budimex podpísala kontrakt na výstavbu rýchlostnej cesty S17 Piaski – Hrebenne

Spoločnosť Budimex a Generálne riaditeľstvo štátnych ciest a diaľnic, pobočka Lublin, podpísali kontrakt na naprojektovanie a postavenie úseku Tomaszów Lubelski – Hrebenne na rýchlostnej ceste S17.

Spoločnosť Budimex zahajuje práce na výstavbe diaľničnej križovatky D1/D4 na Slovensku

V pondelok, 28. novembra 2022, Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a Budimex SA podpísali dohodu o výstavbe úseku diaľnice D1 Bratislava – Triblavina s dĺžkou 3,6 km. Prípravné práce na tejto stavbe začínajú 1. decembra 2022. Je to prvá investičná dohoda spoločnosti Budimex na Slovensku, a štvrtá realizovaná na zahraničných trhoch (zvyšné tri realizuje Budimex v Nemecku).

Budimex začína práce na výstavbe nového terminálu pre Baltic Hub

28. novembra 2022 Baltic Hub (v minulosti DCT Gdańsk), operátor najväčšieho kontajnerového terminálu na Baltskom mori, slávnostne začal s výstavbou tretieho hlbokomorského nábrežia T3. Po dokončení v druhom štvrťroku 2025 bude mať nový terminál nábrežnú stenu dlhú 717 metrov a hĺbku 17,5 metra.

Položenie základného kameňa pre výstavbu športovej a divadelnej haly v Ziębicach

Vo štvrtok, 24. novembra sa uskutočnilo slávnostné položenie základného kameňa pre výstavbu športovej a divadelnej haly v Ziębicach. Vďaka tejto investícii bude možné organizovať športové podujatia v takých disciplínach ako volejbal, basketbal a hádzaná. Okrem toho bude hala slúžiť aj na tréningové ciele, a taktiež na organizáciu koncertov a iných umeleckých podujatí.

Budimex začína výstavbu Metropolitného obchvatu Trojmesta

24. novembra 2022 sa uskutočnila inaugurácia výstavby Metropolitného obchvatu Trojmesta (MOT). Budimex začína so zemnými prácami pri hlavnom ťahu novej trasy. Spoločnosť už skôr vykonala výrubové, archeologické, zememeračské a prípravné práce. Hlavný dodávateľ bude plniť zmluvu v hodnote viac ako 581 miliónov PLN v priebehu 38 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, s výnimkou zimného obdobia, čiže do marca 2025.

Rodičovská zóna vo Vojvodskej detskej nemocnici v Bydgoszczy je už otvorená!

V rámci programu „Rodičovská zóna. Budimex deťom“ vznikol ďalší priestor pre najmladších pacientov. Vo Vojvodskej detskej nemocnici Józefa Brudzińského v Bydgoszczy bolo zrekonštruované detské ihrisko, ktoré spríjemní čas malým pacientom, kým sa ich zdravotný stav nezlepší a urýchli proces ich rekonvalescencie.

Skupina Budimex postúpila v rebríčku Top značka 2022

Spoločnosť Budimex opäť získala titul najsilnejšej značky v kategórii stavebných firiem v rebríčku Top značka 2022. Zároveň sa umiestnila na 66. mieste v klasifikácii 500 značiek, pričom predbehla o. i. firmu Nike, T-Mobile a Volvo. V porovnaní s minulým rokom postúpila spoločnosť Budimex o dve miesta.