Budimex.pl

Novinky

Celkové napredovanie prác na železničnej stanici Varšava Západná prekročil 60 %

V rámci kontraktu na prestavbu stanice Varšava Západná aktuálne prebiehajú práce na úseku s dĺžkou 3,5 km. V súčasnosti prebieha výstavba konštrukcie zastrešenia nad perónmi 3, 4 a 5, ako aj výstavba nových perónov. Okrem toho sa zo strany mestskej štvrte Wola prebieha výstavba budovy železničnej stanice. Na stavbe pracuje takmer 550 pracovníkov a približne 130 zariadení a strojov.

Spoločnosť Budimex podpísala zmluvu o spolupráci so Strednou odbornou školou železničnou vo Varšave

Spoločnosť Budimex podpísala 2. marca 2023 v rámci svojich aktivít zameraných na študentov stredných škôl zmluvu o spolupráci so Strednou odbornou školou železničnou vo Varšave. Predmetom dohody sú spoločné aktivity v oblasti vedy a techniky, ako aj rôzne vzdelávacie projekty. Najväčšia poľská stavebná firma sa zároveň otvorí pre absolventov SOŠ a vytvorí im nové kariérne príležitosti.

„Prax je meradlom úspechu“ – spúšťa sa nová edícia učňovského programu Budimex Academy

Budimex – najväčší poľský hlavný zhotoviteľ začiatkom mesiaca marec otvára ďalšiu, obnovenú verziu programu študentských stáží na rok 2023 s heslom „Prax je meradlom úspechu“.

Komentár prezidenta spoločnosti Budimex Artura Popka k finančným výsledkom skupiny Budimex za rok 2022

Skupina Budimex zaznamenala v roku 2022 nárast tržieb na úrovni 8,9%. Najmä vďaka väčšiemu rozsahu tržieb v segmente stavebníctva, predovšetkým v oblasti pozemného, infraštruktúrneho staviteľstva ako aj v spoločnosti Mostostal Kraków. Výnosy v rámci segmentu poskytovania služieb sa v roku 2022 zvýšili o 4,9% v porovnaní s minulým rokom.

Budimex sumarizuje spoluprácu s Nadáciou Zwolnieni z Teorii (Oslobodení od teórie)

Budimex sa zameriava na mladých ľudí. Generálny zhotoviteľ pokračuje v spolupráci s Nadáciou Oslobodení od teórie – organizáciou, ktorá na základe modernej učebnej metódy rozvíja u mladých ľudí pro-inovačné kompetencie potrebné v práci, ako aj v reálnom živote, sú to napríklad: empatia a zmysel pre zodpovednosť, kreativita, tímová práca, komunikácia a riešenie problémov. Akcia je zameraná na študentov a študentky stavebných technických škôl a cieľom je rozvoj ich kompetencií.

Program Hello ICE spoločnosti Budimex sa vracia v novej podobe

Bola spustená tretia edícia Hello ICE, autorského programu spoločnosti Budimex, ktorý formou zábavy učí deti bezpečnostným pravidlám na cestách. Cieľom projektu je okrem iného zvýšiť vedomosti žiakov základných škôl a detí predškolského veku o správaní sa pri prechádzaní cez priechody pre chodcov. Prvý deň vzdelávacích aktivít sa uskutočnil v Ziębicach za účasti miestneho kultúrneho centra a zástupcov polície a hasičského zboru. Program Hello ICE získal čestnú záštitu poľského ministerstva športu a cestovného ruchu na roky 2023 – 2024.

Budimex Mobility získala 109 nabíjacích staníc pre elektromobily v štyroch poľských mestách

Budimex Mobility – spoločnosť, ktorá patrí k lídrovi na poľskom stavebnom trhu, podpísala kúpnu zmluvu na 109 nabíjacích miest elektromobilov od firmy Enea Operator. Proces prevzatia sa začal v štyroch mestách: Štetín, Poznaň, Bydhošť a Gorzów Wielkopolski Skupinu čaká niekoľko zmien spojených vrátane úpravy vizuálneho značenia, integrácie so softvérom Elocity a schválenia Úradom technickej inšpekcie.

Budimex podporuje miestne podniky – fašiangový štvrtok na trase výstavby električkovej trate do Wilanowa

Budimex pri príležitosti fašiangového štvrtka podporuje miestne podniky, ktoré pôsobia v blízkosti výstavby električkovej trate do Wilanowa. Zajtra – 16. februára – budú v mestských štvrtiach Mokotów a Wilanów obyvatelia v troch lokalitách dostávať z iniciatívy generálneho zhotoviteľa tradičné šišky (pol. pączki) a kávu. Maškrty pripravila miestna cukráreň „Truskawka“. Je to známe a obľúbené miesto na cukrárskej mape Varšavy.

Električková trať do Wilanowa – nová organizácia dopravy od 11. februára

Výstavba električkovej trate do Wilanowa prechádza do ďalšej etapy. Od 11. februára sa bude predlžovať stavenisko – práce budú prebiehať na celom úseku od ul. Puławska v Mokotowie cez ulicu Sobieskiego a aleju Rzeczpospolitej do ul. Branickiego vo Wilanowe. Investícia bude dokončená v súlade so zmluvným termínom, teda v prvom štvrťroku 2024.

Vyjadrenie Artura Popka na konferencii EEC Trends

Poľskú ekonomiku najviac ohrozuje nedostupnosť časti prostriedkov z Európskej únie a inflácia – povedal Artur Popko počas inauguračného panela konferencie EEC Trends.

Budimex získal prestížne ocenenie WNP Awards

Ocenenia WNP Awards sa udeľujú počas konferencie EEC Trends – podujatia, ktoré sa koná pred Európskym hospodárskym kongresom v Katoviciach. Ocenenia získavajú tie organizácie, vďaka ktorým sa poľské hospodárstvo zlepšuje. Cezary Łysenko, člen predstavenstva Budimex, prevzal ocenenie z rúk Agnieszki Głowackiej, podpredsedníčky spoločnosti Erbud. Ocenenia udeľujú členovia redakcie portálu WNP.PL a ekonomického časopisu „Nowy Przemysł”.

Artur Popko: poľské odvetvie stavebníctva zrealizuje najnáročnejšie investície

Vyjadrenie Artura Popka – prezidenta spoločnosti Budimex na konferencii Build4Future.

Štyristo nových stromov v Mokotówe a Wilanówe. Začala sa akcia Zelená zastávka spoločnosti Budimex

Akcia je určená pre bytové spoločenstvá a družstvá nachádzajúce sa v mestských štvrtiach Mokotów a Wilanów (v blízkosti staveniska električkovej trate do Wilanowa), ktoré disponujú potrebným pozemkom, na ktorom môžu byť vysadené nové stromy.

Banka BGK poskytla spoločnosti Budimex úver vo výške 45 miliónov PLN na výstavbu veternej farmy

„Magnolia Energy“ – cieľová spoločnosť skupiny Budimex, zriadená na realizáciu projektu výstavby veternej farmy, ktorú budú tvoriť 2 turbíny s celkovým výkonom do 7 MW, získala financovanie od banky „Bank Gospodarstwa Krajowego“ vo forme project finance. Je to ďalšia etapa rozvoja investícií skupiny Budimex do obnoviteľných zdrojov energie.

Technické zázemie pre Malopoľskú železničnú spoločnosť uvedené do prevádzky

V januári sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Technického a prevádzkového strediska v Krakove, ktoré realizovalo konzorcium spoločností Budimex (líder konzorcia) a KZN Rail v rámci investície s názvom „Naprojektovanie a výstavba technického zázemia pre obsluhu železničného tábora na stanici Kraków Towarowy“ pre Malopoľskú železničnú spoločnosť.

Spoločnosť Budimex rozšíri Operu Nova v Bydgoszczi

12. januára 2023 podpísala spoločnosť Budimex zmluvu na rozšírenie Opery Nova v Bydgoszczi o ďalšiu etapu (tzv. okruh IV) spolu s parkovacou infraštruktúrou (podzemné parkovisko). Termín na realizáciu je 28 mesiacov (budova Opery) a 18 mesiacov (parkovisko) pre takmer 300 áut.

Výstavba ďalšieho úseku rýchlostnej cesty S6 sa môže začať

Pomoranský vojvoda vydal povolenie na realizáciu cestnej investície pre najdlhší úsek trasy S6 v Pomoranskom vojvodstve medzi osadou Leśnice a dedinou Bożepole Wielkie. Vďaka tejto investícii budú môcť vodiči rýchlejšie cestovať smerom na Trojmesto a obyvatelia Lęborku budú môcť využívať južný obchvat mesta. Zhotoviteľom investície je spoločnosť Budimex. 

Spoločnosť Budimex dokončila rekonštrukciu kľúčovej etapy budovy ITC Varšavskej technickej univerzity

Najväčší poľský generálny dodávateľ dokončil kľúčovú fázu rekonštrukcie a rozšírenia Ústavu tepelnej techniky na Fakulte energetiky a leteckého inžinierstva Varšavskej technickej univerzity. Obnova zahŕňa celkovo tri krídla – B, C a D, ako aj nádvorie a požiarnu cestu. Spoločnosť Budimex zároveň tento projekt prihlásila do súťaže Stavba roka 2022. Hlasovanie organizuje každoročne PZITB v spolupráci s Ministerstvom výstavby a Generálnym úradom stavebného dozoru.

Električka do štvrte Wilanówa – spoločnosť Budimex ukončila prvú časť kompenzačnej výsadby

Počas výstavby električkovej trate do varšavskej mestskej štvrte Wilanówa bola realizovaná kompenzačná výsadba nových stromov – od začiatku novembra spoločnosť Budimex vysadila v Mokotowe a Wilanówe spolu 130 kusov. V rámci tejto investície bolo celkovo zasadených až 1000 kusov. Ostatná výsadba bude zrealizovaná do konca termínu ukončenia projektu, t.j. do roku 2024.

Dvadsaťštyri kilometrov nového úseku S61 Suwałki – Budzisko

Spoločnosť Budimex dokončila stavbu a uviedla do prevádzky 24-kilometrový úsek rýchlostnej cesty S61 od mesta Suwałki po poľsko-litovskú hranicu – na medzinárodnej trase Via Baltica. Poľský generálny zhotoviteľ v posledných rokoch zrealizoval celkovo 94 kilometrov tejto trasy zo 130 kilometrov, ktoré motoristi už môžu využívať.