Budimex.pl

Postup prác v druhej etape výstavby Vistula Spit kanála

Posledná aktualizácia: 22. marca 2022
Postup prác v druhej etape výstavby Vistula Spit kanála

V súčasnosti v rámci investície vykonáva zhotoviteľ druhej etapy, firma Budimex, hydrotechnické práce, ako sú vytváranie štetovnicových stien, búracie práce existujúceho opevnenia spolu s čistiacimi prácami, mikropilótové práce a prebiehajú aj železobetónové práce v rámci mostných opôr a spevnenia brehu.

 

„Vykonávame množstvo prác v rámci druhej etapy výstavby Vistula Spit kanála, o. i. práce súvisiace s výstavbou nového mosta v Nowakowe. Ide o montáž svoriek na štetovnicu a prípravu plošín pre spevnenie podkladu, ako aj výstavbu pilót CFA pod mostné opory. Väčšina priemyselných prác bola dokončená,“ hovorí Bartosz Michalski, stavbyvedúci Budimex SA.

 

Na mieste sa nachádza 22 plavidiel – pontónov, ktoré poháňajú tlačné remorkéry. Bude osadených vyše 9,5 tisíca štetovníc a vyrobených viac ako 4,5 tisíca mikropilót s celkovou dĺžkou vyše 163 km.

 

Zhotoviteľom druhej etapy výstavby vodnej cesty spájajúcej Viselský s Gdaňským zálivom je Budimex S.A. Hodnota zmluvy je viac ako 574 miliónov PLN a čas na jej realizáciu 24 mesiacov (zmluva bola podpísaná 20. apríla 2021).

 

Po dokončení všetkých prác na novej vodnej ceste budú môcť do prístavu v Elblągu vplávať plavidlá s dĺžkou do 100 m, šírkou 20 m a ponorom 4,5 m.