Budimex.pl

Budimex postaví vo Varšave 8 km novej električkovej trate

Posledná aktualizácia: 29. marca 2022
Budimex postaví vo Varšave 8 km novej električkovej trate

Ide o najdôležitejšiu investíciu do električiek vo Varšave. O necelé dva roky prejdú obyvatelia hlavného mesta trasu z Wilanowa do centra mesta za menej ako 30 minút.

 

„Ako bolo avizované, podarilo sa nám nájsť ďalšie finančné prostriedky na túto dôležitú investíciu.  Na poslednom zasadnutí poslanci mestskej rady vyčlenili 200 miliónov zlotých na rekapitalizáciu spoločnosti a bolo možné podpísať zmluvu na výstavbu električkovej trate do Wilanowa. Nová trasa umožní obyvateľom rýchly a pohodlný presun do centra po zelených tratiach, pričom na celej trase bude vysadených 488 stromov. Stavebné náklady predstavujú viac ako 685 miliónov PLN, ale dostaneme grant z EÚ. Iniciatíva Priateľská Varšava znamená aj ľahko dostupnú verejnú dopravu, a preto budeme postupne rozširovať električkovú sieť v hlavnom meste. Aktuálne už pracujeme na dokumentácii pre trať pozdĺž Pola Mokotowskiego a Modlińskiej ul. a navrhujeme stavebné projekty trasy na Gocław a Zielone Białołęky,“ hovorí Rafał Trzaskowski, primátor hlavného mesta Varšava.

 

„Ide o jednu z najväčších električkových investícií, ktoré momentálne v Poľsku prebiehajú a zároveň je to veľký krok k rozvoju nízkoemisnej verejnej dopravy vo Varšave. Máme bohaté skúsenosti s riadením a realizáciou električkových investícií. V posledných rokoch sme úspešne vybudovali nové električkové trate v Gorzowie Wielkopolskim, Krakove a Olsztynie,“ hovorí Artur Popko, generálny riaditeľ Budimex SA.

 

„Termín odovzdania základnej časti investície je stanovený na koniec januára 2024. Začiatok prác je naplánovaný do 5 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy. V rámci základnej časti vybudujeme 8 km električkových tratí a 4 križovatky. Rozsah prác zahŕňa okrem iného prestavbu dažďovej a splaškovej kanalizácie, vodovodov, plynovodov a teplovodov, rekonštrukciu energetických a teletechnických sietí, výstavbu trakčnej siete, výstavbu osvetlenia, rekonštrukciu svetelnej signalizácie a výstavbu troch napájacích trakčných staníc,“ dodáva prezident Budimexu.

 

„Naše skúsenosti v oblasti realizácie zákaziek v celom Poľsku potvrdzujú, že svoje sľuby plníme a staviame rešpektujúc potreby zainteresovaných strán. Máme bohaté skúsenosti s realizáciou zákaziek v mestách, kde kľúčovú úlohu zohráva prispôsobenie staveniska zmenám v organizácii dopravy.  Takýmto spôsobom realizujeme vo Varšave aj ďalšie investície: výstavbu protipovodňového kolektora pri Visle pre MPWiK, železničnú stanicu Západná Varšava, ako aj podzemnú električkovú zastávku či výstavbu nového mosta pre chodcov a cyklistov cez rieku Visla,“ - dodáva Artur Popko.

 

Budimex je najväčšia poľská stavebná spoločnosť s viac ako 50-ročnou tradíciou, ktorá momentálne zamestnáva 7 000 ľudí. Od roku 1995 je kótovaná na Varšavskej burze cenných papierov a od roku 2011 zaradená do indexu najzodpovednejších kótovaných spoločností. Budimex stavia v Poľsku každý piaty kilometer rýchlostných ciest a v súčasnosti je najväčším zhotoviteľom v segmente železničných stavieb.

 

Kadiaľ bude prebiehať trasa do Wilanowa?

Nová trasa sa bude začínať na križovatke ulíc Puławska a Goworka. Prerobí sa aj existujúci úsek električkovej trasy od Rakowieckej ulice po námestie Unii Lubelskiej. Výškový rozdiel smerom k nižšie položenej štvrti Mokotów, ktorý predstavuje až 22 m, prekoná električka po uliciach Goworka a Spacerowa. Potom trasa prechádza rovno po uliciach Belwederska a Sobieskiego smerom na obytnú zástavbu Wilanów. Konečný terminál pre obojsmerné električky sa bude nachádzať na križovatke  Rzeczpospolitej aleje a Branickiej ulice.

 

Na trase sú naplánované dve odbočky. Prvá povedie po Gagarinovej ulici až po Czerniakowsku – je to samostatná investícia, ktorú riadia Varšavská správa električiek a Mestská vodárenská a kanalizačná spoločnosť. Na tomto úseku budú električky končiť na konečnom termináli pre obojsmerné električky.

 

Zastávky na novej trase budú prispôsobené potrebám osôb so zdravotným postihnutím a budú vybavené elektronickými informačnými tabuľami s cestovným poriadkom (tabule napojené na satelitný systém počítajúci online čas jazdy električiek). Celkovo bude vybudovaných 31 zastávok. Na celej trase sa bude používať systém zelenej vlny, vďaka čomu nebudú musieť električky čakať na križovatkách. V rámci projektu sa vybudujú tri nové napájacie trakčné stanice vrátane prvej podzemnej trakčnej stanice vo Varšave. Ich úlohou bude zásobovať električky elektrickou energiou.

 

Čas cestovania
Nová trasa ušetrí množstvo času obyvateľom Wilanowa, ktorí dochádzajú do centra Varšavy. Cesta električkou z tejto štvrte na stanicu metra Centrum bude trvať asi 30 minút. Pre porovnanie – vodiči musia momentálne počas dopravnej špičky stráviť na rovnakej trase dokonca až 45 minút!

Termíny

Zhotoviteľ, firma Budimex, bude mať 22 mesiacov na vybudovanie trasy v základnom rozsahu, teda z Puławskej ulice za križovatku pri ulici Św. Bonifacego.

 

Variant, pre ktorý sa môže Varšavská správa električiek rozhodnúť do 10 mesiacov od podpísania zmluvy, je potiahnutie celej trasy do Wilanowa po križovatku s Branickiego ulicou. Zhotoviteľ bude mať na vybudovanie týchto trás celkovo 21 mesiacov.

 

V polovici marca rozhodla mestská rada hlavného mesta Varšava o rekapitalizácii Varšavskej správy električiek sumou 200 miliónov PLN, ktorá bude použitá na výstavbu električkovej trate do Wilanowa. Celková cena investície je 685,424 milióna PLN.

 

Zelené trate
Pri výstavbe električkovej trate do Wilanowa bude použitá technológia zelených tratí. Nová dráha bude vysadená rozchodníkom – rastlinou, ktorá je odolná voči vyšším teplotám a nevyžaduje si polievanie. Celková dĺžka zelených tratí na trase do Wilanowa presiahne 10 km. Dnes je vo Varšave viac ako 25 km zelených tratí. Projektanti pri návrhu električkovej trate do Wilanowa zohľadnili dôležitú úlohu zelene. Niektoré riešenia neboli pri výstavbe električkových trás ešte nikdy použité. Na niektorých nástupištiach sa objavia stromy – budú to lipy. Pri koľajniciach lipy a platany, na užších miestach budú vysadené špeciálne tvarované stromy. Celkovo bude pozdĺž električkovej trate do Wilanowa vysadených 488 stromov. Parametre stromov budú v súlade s normami tvarovania zelených plôch vo Varšave.

 

Trate, vozovne a električky
Výstavba električkovej trasy je súčasťou projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci POIiŚ 2014 – 2020. Súčasťou sú aj nákup 50 nových nízkopodlažných električiek, výstavba vozovne na Annopoli a osadenie informačných tabúľ pre cestujúcich na zastávkach. Oficiálny názov projektu je Výstavba električkovej trasy do Wilanowa spolu s nákupom vozového parku a sprievodnej infraštruktúry. Celkové náklady predstavujú 1 miliardu 190 miliónov PLN, pričom EÚ poskytne grant vo výške 555 miliónov PLN.

 

Električkové investície v hlavnom meste

Výstavba trate do Wilanowa je len časťou investičného programu v električkovej infraštruktúre Varšavy.

 

Začiatkom mesiaca odštartovala výstavba električkovej trate do Kasprzaky –trasy, ktorá spojí nové sídliská na Woli s centrom mesta. Predstavitelia Varšavskej správy električiek podpísali zmluvu na technické skúšky potrebné pre výstavbu električkovej trate na  Modlińskiej ulici a vyhlásili verejnú súťaž na vypracovanie projektu električkovej trasy pozdĺž Pola Mokotowskiego.

 

V septembri minulého roku začali premávať električky do Winnicy na Białołęce. Varšavská správa električiek už odovzdala zhotoviteľovi miesto na výstavbu novej vozovne v Annopoli. Prvá zo 123 novo objednaných električiek značky Hyundai už vozí obyvateľov Varšavy.

 

Prebiehajú práce na stavebných projektoch pre ďalšie trasy električiek, okrem iných trasy na Gocław. V rovnakom štádiu je aj získavanie environmentálnych rozhodnutí a povolení na výstavbu trás do Zieloniej Białołęki a k  Wilanowskej aleji.