Budimex.pl

Zásady ochrany súkromia

Všeobecné informácie

 

 1. www.budimex.pl prevádzkuje spoločnosť Budimex SA, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Varšava.
   
 2. Táto služba získava informácie o používateľoch a ich aktivitách nasledujúcimi spôsobmi:
  • dobrovoľným zadávaním informácií vo formulároch,
  • cez súbory cookies uložené v koncovom zariadení.
    

Informácie vo formulároch

 

 1. Služba zhromažďuje informácie poskytnuté používateľom dobrovoľne.
   
 2. Služba môže uchovávať ďalšie informácie týkajúce sa podrobností o pripojení (časodátum, IP adresa).
   
 3. Akékoľvek údaje poskytnuté vo formulári budú poskytnuté tretím stranám len s predchádzajúcim súhlasom používateľa.
   
 4. Údaje poskytnuté vo formulári sú spracovávané na účely vyplývajúce z daného formulára.
   
 5. Údaje zadané vo formulári môžu byť poskytnuté organizáciám, ktoré poskytujú technické služby, najmä údaje o vlastníkovi registrovanej domény, ktoré môžu byť odovzdané prevádzkovateľom internetových domén, najmä Výskumnej a akademickej počítačovej sieti (NASK), poskytovateľom platobných služieb a ďalším spolupracujúcim organizáciám.
   

Informácie o súboroch cookie

 

 1. Služba používa súbory cookie.
   
 2. Súbory cookies sú údaje vo forme textových súborov, ktoré sú uložené na koncovom zariadení používateľa služby a slúžia na uľahčenie prehliadania webových stránok služby. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, ako dlho sú uložené v koncovom zariadení a jedinečné identifikačné číslo.
   
 3. Strana, ktorá ukladá a pristupuje k súborom cookie v koncovom zariadení požívateľa služby, je prevádzkovateľ služby.
   
 4. Súbory cookie sa používajú na:
   
  • vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používatelia služby prehliadajú webové stránky služby, čo umožňuje zlepšiť štruktúru a obsah týchto webových stránok;
  • udržiavanie relácie používateľa služby (po prihlásení), čo zabraňuje tomu, aby používateľ musel znova zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke služby.
    
 5. Softvérová aplikácia slúžiaca na prezeranie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncovom zariadení používateľa. Používatelia služby môžu toto nastavenie zmeniť. Webové prehliadače umožňujú  súbory cookie odstrániť. Súbory cookie môžu byť tiež automaticky blokované. Podrobné informácie ako na to sú uvedené v pomocníkovi (Help) alebo v dokumentácii k jednotlivým prehliadačom.
   
 6. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie na webových stránkach služby.
   
 7. Súbory cookie uložené na koncovom zariadení používateľa služby môžu využívať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom služby.
   

Zdieľanie údajov

 

 1. Údaje sú zdieľané s tretími stranami len v rámci zákonných pravidiel.
   
 2. Akékoľvek údaje umožňujúce identifikáciu fyzickej osoby sa zverejňujú so súhlasom tejto osoby.
   
 3. Prevádzkovateľ môže byť na základe právoplatných žiadostí a v rámci takejto žiadosti povinný poskytnúť oprávneným orgánom informácie zhromaždené touto službou.