Budimex.pl
Kvalifikačný dotazník

BUDIMEX SA spolupracuje s mnohými dodávateľmi a subdodávateľmi zo všetkých odvetví zapojených do stavebného procesu vrátane objemných budov, infraštruktúry, ekologických alebo špecializovaných objektov. V súlade s postupmi Integrovaného systému riadenia platnými v našej spoločnosti funguje neustály proces kvalifikácie a priebežné hodnotenie dodávateľov, tovarov a služieb.

 

Spolupráca s dodávateľmi a subdodávateľmi je založená na partnerských vzťahoch. Jej hlavným cieľom je zaistiť najvyššie štandardy BOZP, kvality, životného prostredia a vysokej prevádzkovej účinnosti. Preto sa v prvom rade zameriavame na spoluprácu s kvalifikovanými dodávateľmi a subdodávateľmi.

Firmy, ktoré majú záujem nadviazať spoluprácu, prosím o vyplnenie nasledujúceho dotazníka.Cieľom prieskumu je zozbierať údaje, ktoré vám umožnia overiť potenciálneho zmluvného partnera z hľadiska našich potrieb a očakávaní. Údaje z prieskumu budú vložené do našej databázy a budú slúžiť staveniskám ako zdroj informácií o nadviazaní podrobnej spolupráce.

Základné informácie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správcom údajov je Budimex S.A., so sídlom vo Varšave, na ul. Siedmiogrodzka 9. Osobné údaje uvedené v tomto dotazníku zhromažďuje Budimex SA výhradne za účelom ich spracúvania a za účelom poskytnutia služby „Kvalifikácia zmluvných partnerov”. Údaje nebudú sprístupnené príjemcom údajov v zmysle čl. 7 bod 6 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo prístupu k svojim údajom a možnosť ich opravy. Dotknuté osoby poskytujú údaje dobrovoľne, ale bez ich poskytnutia nie je možné realizovať danú službu.

 
Stlačte tlačidlo OK a prejdite na ďalšiu časť ankety. Odteraz sa anketa bude ukladať automaticky počas vypĺňania. Na uvedenú e-mailovú adresu vám pošleme jedinečný odkaz, vďaka ktorému budete môcť v ľubovoľnej chvíli skončiť proces prihlasovania.
 
 
Predseda/Riaditeľ/Majiteľ
 
 
 
 
 
 
 
 
Obchodný riaditeľ
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktná osoba
 
 
 
 
 
 
 
Kategória dodávateľa
 
 
 
 
 
Ostatné informácie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhlasujem, že naša spoločnosť dodržiava legislatívu platnú na danom území.:
 
 
Referencie
 
Certifikát systému kvality ISO
 
Certifikát systému kvality AQAP
 
Certifikát ZKP
 
Iné prílohy
 
Pripojte podpísaný dokument ankety.
Overiť uvedené údaje. Potom pomocou nižšie uvedených nástrojov vykonajte nasledujúce kroky:
  • Stiahnuť vytvorenú anketu s vašimi odpoveďami vo forme PDF súboru
  • Vytlačiť PDF dokument
  • Podpísať
  • Skenovať
  • Pošlite nám podpísaný dokument ankety.