Budimex.pl

Komentár Artura Popko - generálny riaditeľ Budimex SA k finančným výsledkom za rok 2021

Posledná aktualizácia: 23. februára 2022
Komentár Artura Popko - generálny riaditeľ Budimex SA k finančným výsledkom za rok 2021

Sme veľmi spokojní s výsledkami, ktoré sme dosiahli v roku 2021. Aj napriek zložitým trhovým podmienkam spôsobeným dopadmi pandémie COVID-19 a rastúcimi cenami kľúčových materiálov sme zaznamenali nárast hrubého zisku Skupiny v pokračujúcich činnostiach (teda v stavebníctve a segmente služieb) zo 427 miliónov PLN v roku 2020 na 554 miliónov PLN v roku 2021, so súčasným zlepšením ziskovosti z 5, 5 % na 7,0 %. Takýto dobrý výsledok je efektom zlepšenia výsledku stavebného sektora, ako aj započítaním výsledku z transakcií medzi segmentom stavebníctva a developerským segmentom vo výške 68 miliónov PLN v súvislosti s predajom Budimex Nieruchomości.

 

Budimex Group (PLN million)

Profit and loss account

2021

2020

comparative

YoY

Sales

7,911

7,709

2.6%

Operating profit

587

447

31,2%

% of sales

7.4%

5.8%

1.6% pp.

Gross profit

554

427

29.8%

% of sales

7.0%

5.5%

1.5% pp.

Net profit

972

459

111.5%

% of sales

12.3%

6.0%

6.3% pp

* for shareholders of the Parent Entity

 

 

 

 

continued operations

 451                  

302

49%

discontinued operations               

 521

158

230%

 

Zaznamenali sme nárast tržieb Skupiny. Tržby v segmente služieb už druhý rok po sebe narástli dvojciferným tempom (+28 %), no v stavebnej časti sme zaznamenali mierny pokles (-3 %), pričom v samotnom štvrtom štvrťroku v súlade s našimi očakávaniami boli tržby v stavebnom sektore vyššie o 7 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

 

Stavebná a montážna produkcia v roku 2021 (podľa aktuálnych cien) medziročne vzrástla o 7,9 % zo 108,5 miliardy PLN v roku 2020 na 117,1 miliardy PLN v roku 2021. V segmente stavebníctva vzrástla predaná produkcia o 5,0 %, v segmente infraštruktúry až o 10,7 %.

 

Construction sector

Statistical data (PLN billion)

2021

 2020

YoY

Sold production

117.1

108.5

7.9%

Buildings

56.0

53.3

5.0%

share

47.8%

49.1%

-1.3% pp.

Engineering

61.1

55.2

10,7%

of which: roads

21.9

20.7

5.8%

of which: railways

7.8

7.6

2.6%

share

52.2%

50.9%

1.3% pp

 

 

V rámci všeobecnej výstavby vzrástla hodnota predanej produkcie v bytovom sektore (+7,2 %) ako aj v nebytovom sektore (+3,7 %). Nárast zaznamenala väčšina oblastí nebytovej výstavby (hotely +9,7 %, administratívne budovy +11,6 %, priemyselné budovy +16,6 %). Pokles medziročného rozsahu produkcie sa týkal najmä výstavby komerčných budov a objektov poskytujúcich služby (-16,0 %). Hodnota predanej produkcie inžinierskeho staviteľstva vzrástla vo všetkých oblastiach (cesty, železnice, vodné stavby, plynárenský a energetický priemysel) okrem letísk.  

 

Tržby stavebného segmentu skupiny Budimex dosiahli 7 282 miliónov PLN (-3,4 % r/r), pričom bolo zaznamenané zlepšenie hrubej ziskovosti zo 4,9 % na 5,6 %.

 

Construction segment (PLN million)

Profit and loss account

2021

 2020

YoY

Sales

7,282

7,539

-3.4%

Operating profit

% of sales

446

6.1%

388

5.1%

15.0%

1.0% pp.

Gross profit

% of sales

410

5.6%

372

4.9%

15.0%

0.7% pp.

Order portfolio            12,977

12,721

2.0%

Contracting

7,002

8,976

-22%

 

Rozsah realizovaných tržieb v roku 2021 v segmente stavebníctva je o niečo nižší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Za zmienku stojí, že dynamika poklesu v prvom polroku dosiahla -10,4 % (v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok v prvom štvrťroku, ako aj z dôvodu pandémie, predĺženia čakacej doby na získanie stavebných povolení na viaceré dôležité zákazky cestnej infraštruktúry), pričom v druhom polroku bola kladná a dosiahla úroveň +2,3 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020.

 

Nižšia úroveň nových kontraktov v roku 2021 bola spôsobená najmä nižším počtom tendrov v segmente železničnej infraštruktúry. Dúfame, že zmena zdrojov financovania železničných investícií a novovyhlásené tendre začiatkom roka 2022 túto situáciu zásadne zmenia. Hrubá ziskovosť stavebného segmentu dosiahla 5,6 % a bola vyššia ako v rovnakom období minulého roka, keď predstavovala 4,9 %.

 

Po období intenzívneho rastu v súčasnosti sledujeme stabilizáciu cien materiálov. Na zmluvách, ktoré spoločnosť podpísala v roku 2020, je možná stabilizovaná ziskovosť vďaka mechanizmom čiastočnej valorizácie, ako aj politike zabezpečenia cien kľúčových sortimentov.

 

V roku 2021 sme podpísali zmluvy v hodnote viac ako 7 miliárd PLN. Našou prioritou je vždy starostlivosť o ziskovosť portfólia zákaziek. V „čakárni” máme ďalšie zákazky, ktorých hodnota prekračuje 2 miliardy PLN. Na konci decembra 2021 dosiahla hodnota portfólia zákaziek 13 miliárd PLN.

 

Skupina Budimex ukončila rok 2021 s čistou hotovosťou vo výške 2,6 miliardy PLN. V júni 2021 sme vyplatili dividendy vo výške 426 miliónov PLN, čo je 16,70 PLN v prepočte na akciu. Okrem toho sme 18. októbra 2021 vyplatili preddavkové dividendy za rok 2021 vo výške 14,90 PLN na akciu (vyše 380 miliónov PLN). Bol to už trinásty rok po sebe, v ktorom sme sa o zisk podelili s akcionármi.

 

Rok 2021 je ďalším rokom intenzívneho rastu skupiny FBSerwis, ktorá výrazne zvýšila tržby z predaja pri zachovaní vysokej ziskovosti.

 

Service segment

Profit and loss account

2021

2020

YoY

Sales

783

612

27.9%

Operating profit

% of sales

82

10.4%

79

12.8%

3.9%

-2.4% pp.

Gross profit

% of sales

84

10.7%

73

11.9%

15.2%

-1.2% pp

 

Výnosy skupiny FBSerwis, ktorá je kľúčovým aktívom v segmente služieb (výsledky zo segmentu služieb zahŕňajú aj aktivity spoločnosti Budimex Parking Wrocław), dosiahli 780 miliónov PLN a v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 27,9 %. Dosiahnutý objem predaja bol oveľa vyšší, než sme plánovali, čo bolo spôsobené najmä zvýšenými objemami v segmente odpadového hospodárstva. Hrubý zisk dosiahol 81 miliónov PLN v porovnaní so 74 miliónmi PLN v roku 2020.

 

Pracujeme na zvýšení ekonomického potenciálu skupiny FBSerwis, a to aj investíciami do rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadu a skládok. Vďaka tomu sme schopní zväčšiť rozsah operácií s využitím zdrojov, ktoré už máme. Samostatne vykonávame aj akvizičné projekty. Momentálne hľadáme spoločnosti, ktoré nám pomôžu realizovať naše aktuálne úlohy a zároveň prispejú k zvýšeniu tržieb tak, aby sme v roku 2026 dosiahli 1 miliardu PLN pri zachovaní úrovne ziskovosti.

 

Rok 2021 končíme s hrubým portfóliom objednávok na úrovni 13 miliárd PLN.

 

Po vstupnej analýze zmlúv umiestnených v „čakárni”, ktoré plánujeme podpísať v najbližších mesiacoch, máme do značnej miery zabezpečenú prácu do konca roka 2023, preto selektívne pristupujeme k novým ponukám, spoľahlivo a zodpovedne kalkulujeme odhady nákladov, najmä v prostredí dynamicky sa meniacich cien.

 

V roku 2021 sa najmä v prvých dvoch štvrťrokoch výrazne zvýšili náklady na materiál. Ceny kľúčových sortimentov v súčasnosti nevykazujú takú volatilitu, no vzhľadom na rastúce ceny pohonných hmôt, energií a povolení na emisie CO2 sa treba pripraviť na ďalšie zdražovanie, ktoré však pravdepodobne nebude také drastické ako minulý rok. Pozitívne hodnotíme vplyv valorizačných klauzúl, ktoré aspoň čiastočne kompenzujú nárast cien materiálu. Vidíme však, že pri súčasnej makroekonomickej situácii je 5 % limit indexácie nedostatočný. Sme radi, že objednávatelia pri nových zákazkách tento limit zvyšujú.

 

Rok 2021 bol obdobím intenzívneho rozvoja skupiny Budimex a prípravy na geografickú expanziu v súlade s internými predpokladmi. V rámci plánovaných aktivít na nemeckom, českom a slovenskom trhu sme založili účelové spoločnosti. Na nemeckom trhu sme podpísali prvú objednávku. Ďalším míľnikom bude získanie zákazky na českom a slovenskom trhu, kde sú naším cieľom predovšetkým cestné a hydrotechnické projekty.

 

V súlade so zvoleným smerom rozvoja skupiny Budimex dôsledne pracujeme na projektoch solárnych a veterných fariem, a to na pevnine ako aj na mori. Dňa 22. 2. 2022 sme dokončili kúpu firmy realizujúcej projekt výstavby veternej farmy s výkonom do 7 MW. Je to pre nás prvý, veľmi dôležitý krok, ktorým Budimex vstupuje do segmentu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie vo vysokovýkonných projektoch. Nový projekt v portfóliu Budimex počíta s výstavbou veterného parku pozostávajúceho z 2 veterných turbín s odhadovanou ročnou produkciou viac ako 25 GWh.

 

Naším cieľom pre nasledujúci rok je udržať si vedúcu pozíciu v kľúčových segmentoch stavebného trhu. Pri pohľade na aktuálny stav objednávok očakávame, že nasledujúce kvartály a následne aj celý rok 2022 by mali priniesť udržanie vysokej úrovne tržieb. V minulom roku sme tiež dokončili niekoľko náročných kontraktov, ktoré by nám mali umožniť dosahovať ziskovosť vyššiu než trhové hodnoty.

 

Ďalšie investície do obnoviteľných zdrojov energie plánujeme pri vstupe na vybrané zahraničné trhy v súlade s rozvojovými smermi skupiny Budimex. Vysoká hotovostná pozícia, o. i. hotovosť z predaja Budimex Nieruchomości, poskytuje široké investičné príležitosti, ktoré podporia vstup do nových oblastí.

 

Skupina Budimex investuje aj do inovatívnych riešení vrátane zelených technológií, teda takých, ktoré sú zamerané na znižovanie uhlíkovej stopy. Plánujeme, že do roku 2030 by sa všetka energia, ktorú používame, mala získavať zo zelených zdrojov. Analyzujeme aj investície do mladých technologických spoločností fungujúcich čisto ekologicky. V rámci súťaže Budimex Startup Challenge sme vybrali 5 spoločností, s ktorými sme sa zaviazali spolupracovať.

 

K projektom pristupujeme spoľahlivo, dbáme predovšetkým na ich včasnú realizáciu, nezabúdame však na kreativitu a inovácie, neustále sa snažíme rozvíjať kľúčové oblasti pôsobenia spoločnosti a zvyšovať jej konkurencieschopnosť. V súčasnosti testujeme možnosť opätovného využitia stavebného odpadu, napr. asfaltových zvyškov z demolácie v procese výstavby, nahrádzame klasické materiály kompozitnými alebo ekologickými náhradami. Využívame aj možnosti prefabrikácie. Čoraz častejšie využívame moderné technológie ako sú drony, 3D skenovanie, robotizácia procesov, BIM či pokročilý softvér na správu investícií.

 

Napriek náročnej situácii dodržiavame zmluvné záväzky a vykonávame zverené úlohy v súlade s ustanoveniami, pričom zaisťujeme kvalitu a zachovávame najvyššie environmentálne a sociálne štandardy. V roku 2021 bolo naše úsilie ocenené mnohými oceneniami, vrátane súťaže Diamenty Sustainable Economy v kategórii Líder udržateľnej výstavby. Získali sme aj päť cien Stavba roka 2020, najviac spomedzi všetkých generálnych dodávateľov. Naša výstavba nového bloku v elektrárni Turów bola uznaná Národným inšpektorátom práce za najbezpečnejšie stavenisko roku 2021.

 

Budimex už dlhé roky realizuje aj projekty zamerané na svoj trvalo udržateľný rozvoj. V roku 2021 sme ohlásili „Stratégiu CSR na roky 2021 – 2023”, ktorá odkazuje na ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN.

 

Napriek prebiehajúcej pandémii sme v roku 2021 pokračovali v rozvoji našich vlastných sociálnych programov, t. j. „Rodičovská zóna. Budimex pre Deti” a „Hello ICE. Budimex pre Deti”. V rámci Hello ICE vznikli minulý rok na 4 miestach nové 3D prechody a na dňoch bezpečnosti, ktoré organizoval Budimex, sa zúčastnilo vyše 1 700 detí. Budimex doteraz sprístupnil 39 Rodičovských zón v poľských nemocniciach na detských oddeleniach. V roku 2021 bolo vytvorených 5 Rodičovských zón (v Białymstoku, Świeciu, Lublinie, Włocławku a Środzie Śląskiej).

 

Minulý rok sme spustili aj druhú edíciu programu „Dom zo srdca”, v rámci ktorého spájame sily s ďalšími firmami, aby sme postavili, zariadili a odovzdali dom mnohodetnej rodine v núdzi v meste Brusy v Pomoranskom vojvodstve. Nový domov bude životným priestorom, kde budú mať deti tie správne podmienky na učenie a rozvoj svojho talentu. Tento projekt – gesto zo srdca – má za cieľ pomôcť viacdetným rodinám, ktoré sa nachádzajú v ťažkej finančnej situácii, a zároveň povzbudiť ďalšie spoločnosti, aby iniciovali podobné pomocné aktivity adresované tejto skupine ľudí v núdzi.

 

Ďalší rok po sebe bol dosiahnutý čistý výsledok z pokračujúcich činností vo výške 451 miliónov PLN, čo umožňuje ďalšie posilnenie stabilnej pozície Skupiny a predstavuje pozitívnu perspektívu jej ďalšieho efektívneho fungovania.