Budimex.pl

Misia a strategické ciele

Realizujeme stavebné investície a služby pre trvalo udržateľný rozvoj ekonomiky a spoločnosti s ohľadom na prírodné prostredie, etiku, spokojnosť zákazníkov a používateľský komfort. Dosahujeme to vďaka profesionalite, vášni pre tvorbu, vysokej účinnosti a partnerským vzťahom s dodávateľmi a subdodávateľmi.

Strategické ciele

Zlepšenie ziskovosti kontrolou a znížením stavebných rizík

Koncentrácia potenciálu Skupiny na domácom trhu

Rozvoj aktivít na trhu železničného a priemyselného stavebníctva

Vstup do koncesného sektora v Poľsku

Udržiavanie výnosného exportného podnikania v Nemecku