Budimex.pl

Postup prác na železničnej stanici Warszawa Zachodnia – Západná Varšava

Posledná aktualizácia: 18. marca 2022
Postup prác na železničnej stanici Warszawa Zachodnia – Západná Varšava

Budimex, generálny zhotoviteľ novej železničnej stanice Warszawa Zachodnia, spustil ďalšiu kľúčovú fázu výstavby – koľajové a mostné práce na západnej strane stanice. Do prevádzky bolo odovzdané aj nové nástupište 8. Ku koncu sa tiež blížia stavebné práce súvisiace s tunelovým prepojením nástupíšť 1 – 8 s nástupišťom 9, ktoré je situované na obvodovej línii. Na západnej strane stanice sa stavajú dva betónové mosty s celkovou kubatúrou 30 000 m3. Na tomto mieste bude vybudovaná úplne nová koľajová a výhybková sústava, ktorá zabezpečí väčšiu kapacitu pre vlaky smerujúce na západ a juh. Celkový postup všetkých prác už presiahol hranicu 38 %.

 

Práce na stanici Západná Varšava sú jednou z najväčších investícií poľských železníc PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. v hodnote viac ako 1,9 miliardy PLN bez DPH. Sú realizované v rámci projektu POIiŚ 5.1-13 s názvom Práce na medzimestskej trati vo Varšave na úseku Východná Varšava – Západná Varšava.  Stavebné práce sa začali v decembri 2020. Ukončenie investície je plánované na rok 2023.

 

Západná Varšava je z hľadiska počtu premávajúcich vlakov strategickou železničnou stanicou v Poľsku. Cez túto stanicu prejde každý deň v priemere okolo 1000 aglomeračných, regionálnych, národných a medzinárodných diaľkových vlakov.