Budimex.pl

Infraštruktúra

Projekty v oblasti výstavby ciest, železničnej infraštruktúry, letectva a hydrotechniky realizujeme včas a kvalitne. Pomáhajú nám v tom spoľahlivé cenové ponuky, úzka spolupráca s objednávateľom a dobrá organizácia prác v každej fáze realizácie investície. Navyše máme vlastné technologické vybavenie, asfaltárne a sieť certifikovaných laboratórií po celej krajine.

Ponuku dopĺňa FBSerwis patriaci do skupiny Budimex, ktorý v rámci svojich aktivít ponúka služby súvisiace s komplexnou údržbou cestnej infraštruktúry.

Plik PDF - 55646_folder_infrastruktura_z_lotniskami_en.pdf


Kontaktné údaje
Adresa 01-204 Varšava, Siedmiogrodzka 9
Telefón 22 623 60 00; 22 623 61 81