Budimex.pl

Novinky

Uzatvorenie zmluvy na realizáciu stavby Vojenskej univerzitnej nemocnice v Krakove:

Budimex podpísal dňa 8. novembra zmluvu s objednávateľom – 5. Vojenskou univerzitnou nemocnicou s poliklinikou SP ZOZ v Krakove na výstavbu nemocničnej budovy pre potreby operačného bloku, nemocničných oddelení, diagnostického a laboratórneho zázemia a rehabilitácie spolu s dodávkou zariadenia.

Budimex začal s výstavbou obchvatu Osvienčimu.

Da 07.11.2022 sa uskutočnil symbolický výkop a Budimex začal práce na deväťkilometrovom obchvate Osvienčimu. Tento projekt bude zahŕňať výstavbu štátnej cesty 44 triedy GP predstavujúcej obchvat Osvienčimu spájajúci sa s rýchlostnou cestou S1 Mysłowice – Bielsko-Biała v regióne uzla Osvienčim.

Postup prác na železničnej stanici Ełk sa blíži do polovice

Po 9 mesiacoch prác dosiahol pokrok v modernizácii stanice Ełk 40% vykonaných prác. V priemere na stavbe denne pracuje asi 140 kusov techniky a približne 400 ľudí.

Otvorenie najkrajšieho obchvatu v Poľsku

Spoločnosť Budimex odovzdala do používania šesťkilometrový obchvat mesta Wałbrzych. Obchvat je v horskej oblasti tzv. Pohoria Wałbrzyskieho v nadmorskej výške približne 500 metrov nad morom a umožňuje obísť centrum mesta po štátnej ceste č. 35 (Poľská hranica – Wrocław). Investormi sú: Mesto Wałbrzych a Generálne riaditeľstvo pre štátne cesty a diaľnice, pobočka Wrocław. Investícia je spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie.

Intermodálna križovatka Rumia Janowo dokončená v predstihu

26. októbra – mesiac pred zmluvným termínom – Budimex dokončil a odovzdal do užívania komunikačný uzol Rumia Janowo v Pomoranskom vojvodstve. Investorom bola samospráva mesta. Na otvorení križovatky sa zúčastnilo niekoľko stoviek obyvateľov spolu s orgánmi regiónu Wejherowo, samosprávy Pomoranského vojvodstva a maršálom Mieczysławom Strukom.

Komentár prezidenta spoločnosti Budimex SA – Artura Popka – k finančným výsledkom skupiny Budimex za tri štvrťroky 2022

Skupina Budimex dosiahla prevádzkový zisk na úrovni 417 miliónov PLN pri ziskovosti 6,5%, pričom v prvom štvrťroku prevádzková ziskovosť dosiahla úroveň 3,6%, a v druhom a treťom štvrťroku to bolo 7,4%, respektíve 7,7%.

Postup prác na stanici Czechowice-Dziedzice

V železničnej stanici Czechowice-Dziedzice prebiehajú práce. V súčasnosti na základe zmluvy spoločnosť Budimex realizuje okrem iného výstavbu nástupišťa 2, výstavbu štyroch hlavných koľají, štyroch doplnkových koľají a ôsmich vlečiek na severnej strane stanice. Okrem toho prebieha rozšírenie výhybiek na východnom a západnom konci stanice. Realizácia prác je na úrovni 77%. Práce prebiehajú podľa harmonogramu.

Začína sa modernizácia železničnej stanice „Toruń Wschodni”

Spoločnosť Budimex podpísala so spoločnosťou PKP S.A. dohodu na realizáciu investície s názvom „Prestavba železničnej stanice „Toruń Wschodni”. Projekt bude realizovaný v rámci investičnej úlohy s názvom „Modernizácia železničnej trate 353 na úseku „Toruń Główny” – „Toruń Wschodni” vrátane železničnej infraštruktúry spolu s výstavbou nových železničných zastávok v meste Toruň – BiT City II”.

S17 Zamość Východ – Zamość Juh. Spoločnosť Budimex podpísala zmluvu s GDDKiA na návrh a realizáciu

14. októbra 2022 bola uzatvorená dohoda medzi spoločnosťou Budimex S.A. a Generálnym riaditeľstvom štátnych ciest a diaľnic Poľskej republiky – pobočkou Lublin, na návrh a výstavbu rýchlostnej cesty S17 Piaski – Hrebenne, úsek č. 6: uzol Zamość východ – uzol Zamość juh, v dĺžke cca 12,4 km. Dohodu podpísal Artur Popko – prezident spoločnosti Budimex a Mirosław Czech – riaditeľ pobočky GDDKiA Lublin, v prítomnosti Jacka Sasina – vicepremiéra a ministra štátnych aktív, Andrzeja Adamczyka – ministra infraštruktúry a Tomasza Żuchowského – riaditeľa GDDKiA.

Rozhovory s ukrajinskými firmami a štátnymi orgánmi o spolupráci

5. októbra 2022 sa uskutočnila hospodárska konferencia venovaná hospodárskej spolupráci medzi Poľskou republikou a Ukrajinskou republikou v kontexte obnovy Ukrajiny po skončení vojny s Ruskou federáciou. Konferencia mala názov Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together. Na rozhovoroch sa zúčastnilo približne 500 partnerov.

Získanie povolenia na realizáciu cestnej investície metropolitného obchvatu Trojmesta

3. októbra 2022 Dariusz Drelich – pomoranský vojvoda, investorovi – Generálnemu riaditeľovi štátnych ciest a diaľnic Poľskej republiky, pobočke Gdańsk, odovzdal ZRiD (Povolenie na realizáciu cestnej investície), čo umožňuje začať výstavbu metropolitného obchvatu Trojmesta (OTM) vo forme „naprojektuj a postav”. Rozhodnutie prijala Kinga Gierlach – riaditeľka Generálneho riaditeľstva štátnych ciest a diaľnic Poľskej republiky, pobočky Gdańsk, v prítomnosti Marcina Horała – štátneho tajomníka ministerstva regionálnych fondov a rozvoja

Sedem stavebných oskarov za rok 2021 pre spoločnosť Budimex.

Investície, ktorých generálnym zhotoviteľom bola spoločnosť Budimex, získali až 7 ocenení v súťaži „Stavba roka 2021”, ktoré sú v brandži známe ako stavebné oskary. Poľská asociácia stavebných inžinierov a technikov (PZIiTB) ocenila najlepšie stavby v Poľsku z hľadiska stavebného inžinierstva, ktoré boli dokončené v roku 2021.

Spoločnosť Budimex ocenená za trvalo udržateľný rozvoj

Spoločnosť Budimex 21. septembra získala ocenenie Líder trvalo udržateľného rozvoja, ktoré každý rok udeľuje Zväz poľských podnikateľských subjektov. Ocenenie v mene spoločnosti prevzal Artur Popko – prezident Budimex SA.

Výstavba Offshore centra Námornej univerzity v Gdyni je dokončená

V Gdansku, na vznikajúcom Offshore centre Námornej univerzity v Gdyni, sa nachádza tradičný stromček symbolizujúci výstavbu najvyššieho bodu stavby.

Tunely, železnica, električka a rieka – uvedenie do prevádzky Łagiewnickej cesty v Krakove

Budimex dokončil výstavbu Łagiewnickej cesty, jednej z najvýznamnejších investícií mesta Krakov za posledné roky. V rámci kontraktu v hodnote približne 680 miliónov PLN odovzdal najväčší poľský generálny dodávateľ do užívania 3,5-kilometrovú cestu. Stavebné práce sa začali v júli 2018 a trvali do júna 2022.

Obchvat Smolajn zakončený pred termínom

19. augusta 2022, dva mesiace pred zmluvným termínom, uviedol Budimex do prevádzky obchvat Smolajny na štátnej ceste č.51. Zmluva na túto zákazku s pobočkou Generálneho riaditeľstva pre štátne cesty a diaľnice Olsztyn bola podpísaná 17. decembra 2020 a práce sa začali v apríli 2021. Je to prvý obchvat uskutočnený v rámci vládneho Programu stavby 100 obchvatov v rokoch 2020-2030.

Postup prác na modernizácii železničného uzla Prístav Gdyňa

10. augusta 2022 spoločnosť Budimex odovzdala do prevádzky dispečingovú zónu P1, v rámci realizácie kontraktu s názvom „zlepšenie železničného prístupu k morskému prístavu Gdyňa“. Dokončené práce značne zlepšili prístup k prístavným nábrežiam (holandskému, švédskemu, sliezskemu a francúzskemu), čo má podstatný význam pre zefektívnenie železničnej dopravy v prístave Gdyňa. Plánovaný termín dokončenia kontraktu spolu s certifikáciou a kolaudáciami je stanovený na 31. augusta 2023. Investorom je poľská železničná spoločnosť „PKP Polskie Linie Kolejowe SA“.

Postup prác na výstavbe 2. etapy vodnej cesty: Vislianska zátoka – Gdaňský záliv

Čoraz viac napredujú práce na druhej etape výstavby vodnej cesty spájajúcej Visliansku zátoku a Gdaňský záliv. Zmluva medzi investorom – Námorným úradom Gdyňa a dodávateľom – spoločnosťou Budimex SA bola podpísaná v apríli 2021. Hodnota kontraktu je viac ako 574 mil. PLN a plánované trvanie realizácie je 24 mesiacov.

Podpísaná zmluva o výstavbe športovej haly v meste Ziębice

Spoločnosť Budimex 9. augusta 2022 podpísala s obcou Ziębice dohodu o výstavbe športovej haly v Ziębicach. Investícia má umožniť športové podujatia v takých disciplínach ako volejbal, basketbal a hádzaná. Okrem toho bude sála slúžiť aj na školiace účely, ako aj na organizáciu koncertov a umeleckých podujatí.

Podpísanie dohody na rozšírenie komplexu IT centra ministerstva financií

Spoločnosť Budimex 4. augusta 2022 podpísala s IT centrom ministerstva financií dohodu o rozšírení komplexu IT centra ministerstva financií v meste Radom. Cieľom investície je umožniť rozvoj a výstavbu ďalších centier služieb, ktoré sa nezaobídu bez podpory IT nástrojov, ako aj ďalšiu centralizáciu a konsolidáciu systémov jednotlivých rezortov.