Budimex.pl

Novinky

Tunely, železnica, električka a rieka – uvedenie do prevádzky Łagiewnickej cesty v Krakove

Budimex dokončil výstavbu Łagiewnickej cesty, jednej z najvýznamnejších investícií mesta Krakov za posledné roky. V rámci kontraktu v hodnote približne 680 miliónov PLN odovzdal najväčší poľský generálny dodávateľ do užívania 3,5-kilometrovú cestu. Stavebné práce sa začali v júli 2018 a trvali do júna 2022.

Obchvat Smolajn zakončený pred termínom

19. augusta 2022, dva mesiace pred zmluvným termínom, uviedol Budimex do prevádzky obchvat Smolajny na štátnej ceste č.51. Zmluva na túto zákazku s pobočkou Generálneho riaditeľstva pre štátne cesty a diaľnice Olsztyn bola podpísaná 17. decembra 2020 a práce sa začali v apríli 2021. Je to prvý obchvat uskutočnený v rámci vládneho Programu stavby 100 obchvatov v rokoch 2020-2030.

Postup prác na modernizácii železničného uzla Prístav Gdyňa

10. augusta 2022 spoločnosť Budimex odovzdala do prevádzky dispečingovú zónu P1, v rámci realizácie kontraktu s názvom „zlepšenie železničného prístupu k morskému prístavu Gdyňa“. Dokončené práce značne zlepšili prístup k prístavným nábrežiam (holandskému, švédskemu, sliezskemu a francúzskemu), čo má podstatný význam pre zefektívnenie železničnej dopravy v prístave Gdyňa. Plánovaný termín dokončenia kontraktu spolu s certifikáciou a kolaudáciami je stanovený na 31. augusta 2023. Investorom je poľská železničná spoločnosť „PKP Polskie Linie Kolejowe SA“.

Postup prác na výstavbe 2. etapy vodnej cesty: Vislianska zátoka – Gdaňský záliv

Čoraz viac napredujú práce na druhej etape výstavby vodnej cesty spájajúcej Visliansku zátoku a Gdaňský záliv. Zmluva medzi investorom – Námorným úradom Gdyňa a dodávateľom – spoločnosťou Budimex SA bola podpísaná v apríli 2021. Hodnota kontraktu je viac ako 574 mil. PLN a plánované trvanie realizácie je 24 mesiacov.

Podpísaná zmluva o výstavbe športovej haly v meste Ziębice

Spoločnosť Budimex 9. augusta 2022 podpísala s obcou Ziębice dohodu o výstavbe športovej haly v Ziębicach. Investícia má umožniť športové podujatia v takých disciplínach ako volejbal, basketbal a hádzaná. Okrem toho bude sála slúžiť aj na školiace účely, ako aj na organizáciu koncertov a umeleckých podujatí.

Podpísanie dohody na rozšírenie komplexu IT centra ministerstva financií

Spoločnosť Budimex 4. augusta 2022 podpísala s IT centrom ministerstva financií dohodu o rozšírení komplexu IT centra ministerstva financií v meste Radom. Cieľom investície je umožniť rozvoj a výstavbu ďalších centier služieb, ktoré sa nezaobídu bez podpory IT nástrojov, ako aj ďalšiu centralizáciu a konsolidáciu systémov jednotlivých rezortov.

Dohoda podpísaná. Začína sa výstavba Športového centra Námornej univerzity v Gdyni

Študenti budú môcť už v roku 2024 využívať moderné športové centrum Námornej univerzity v Gdyni (UMG). 2. augusta bola podpísaná dohoda o výstavbe Športového centra UMG. Na udalosti sa zúčastnil rektor Námornej univerzity v Gdyni, Prof. PhDr. Ing. námorný kapitán Adam Weintrit, ako aj zástupcovia spoločnosti Budimex – Mariusz Hurylski, riaditeľ severnej pobočky,  a Radosław Slesar, riaditeľ 1. regiónu severnej pobočky DBO.

Finále akcie „Dom zo srdca 2” – ďalšej rodine sme odovzdali kľúče od ich nového domu

Druhý „Dom zo srdca” je už hotový! V utorok, 26. júla 2022, sa uskutočnilo finále akcie, v rámci ktorej bola dokončená stavba domu „na kľúč“ pre 8-člennú rodinu, pre pani Iwonu a pána Krzysztofa a ich šesť detí. Do druhej edície programu sa opäť zapojili spriaznené firmy, ktorých zástupcovia sa stretli v obci Antoniewo v Regióne Brusy v Pomoranskom vojvodstve, aby spoločne odovzdali rodine kľúče od ich vysnívaného domu.

Spoločnosti „Budimex“ a „EDF Renewables“ podpísali strategické partnerstvo s cieľom realizovať investície v oblasti morskej veternej energetiky v poľských námorných oblastiach

Spoločnosti „Budimex“ a „EDF Renewables“ oznamujú podpísanie dohody o spolupráci (MoU) na základe rovnakých podielov (pomer 50/50), ktorý sa týka spoločného angažovania pri realizácii investícií v oblasti morských veterných fariem v rámci druhej fázy rozvoja offshore v Poľsku.

 

Komentár Artura Popka – prezidenta spoločnosti Budimex k finančným údajom za 1. polrok

Skupina Budimex uzatvorila 1. polrok 2022 s dobrými finančnými výsledkami – a to napriek ťažkej situácii na trhu.

Spoločnosť Budimex ocenená subdodávateľmi

Na základe názorov a hodnotení subdodávateľov zo stavebného priemyslu bola spoločnosť Budimex označená za firmu, s ktorou sa najlepšie spolupracuje. Vyplýva to z prieskumu, ktorý bol zverejnený v júni a ktorý v 1. štvrťroku tohto roka uskutočnilo ASM – Centrum pre analýzy a prieskum trhu.

Budimex má na Slovensku postaviť takmer 17-kilometrový úsek diaľnice

Slovenská Národná diaľničná spoločnosť, a. s., národný správca ciest na Slovensku si 8. júla 2022 vybrala ponuku spoločnosti Budimex S.A. ako najvýhodnejšiu v obstarávacom konaní na výstavbu diaľnice D1 Bratislava – Triblavina v celkovej dĺžke 16,8 km vo vzorci návrhu a výstavby.

„Dom zo srdca” sa blíži do finále – stretnutie s partnermi akcie CSR v meste Brusy

6. júla 2022 sa uskutočnila tlačová konferencia venovaná CSR akcii – Dom zo srdca 2, ktorú opäť iniciovala spoločnosť Budimex. Je to špeciálny projekt, v rámci ktorého vznikne dom pre 8-člennú rodinu v meste Brusy v Pomoranskom vojvodstve. Na druhom pokračovaní programu sa opäť podieľali spriaznené firmy, ktorých zástupcovia sa stretli priamo na mieste, aby zhrnuli napredovanie stavby vysnívaného domu pani Iwony a pána Krzysztofa a ich šiestich detí.

DCT Gdańsk vybralo dodávateľov T3

DCT Gdańsk, prevádzkovateľ najväčšieho kontajnerového terminálu v Baltskom mori, podpísal zmluvu s konzorciom Budimex S.A. a Dredging International NV na výstavbu tretieho hlbokomorského nábrežia – tzv. T3. Stavebné práce sa začnú začiatkom septembra – po skončení letných prázdnin.

Ukončenie 1. etapy výstavby továrne na výrobu onkologických liekov Polfa Tarchomin

Dňa 5. júla 2022 sa uskutočnila slávnostná inštalácia toppingu a ukončenie 1. etapy prác súvisiacich s výstavbou Centra vývoja a výroby onkologických liečiv Polfa SA v Tarchomine. Ide o jedinečný projekt nielen v Poľsku, ale aj v Európe, zároveň je to najväčšia investícia Tarchominských farmaceutických závodov Polfa SA.

Budimex končí práce pri výstavbe bariéry na súčasnej poľsko-bieloruskej hranici

Spoločnosť Budimex je zhotoviteľom 105 km bariéry na súčasnej poľsko-bieloruskej hranici v súlade s ustanoveniami zmluvy s investorom – Pohraničnou strážou Poľskej republiky. Bariéra prechádza po časti východnej hranice Európskej únie a územia NATO. Práce prebiehali od januára 2022 a boli zrealizované v stanovenej lehote.

Trasa S14 – Konstantynów Łódzki–Łódź Lublinek – odovzdaná do prevádzky

Budimex v konzorciu so Strabagom uvádza do prevádzky 12-kilometrový úsek rýchlostnej cesty S14, čo je južný úsek západného obchvatu Lodže. Investorom je Generálne riaditeľstvo pre štátne cesty a diaľnice v Lodži.

Bouygues TC a Budimex podpísali dohodu o jadrovej elektrárni

22. júna 2022 bola podpísaná dohoda medzi Bouygues Travaux Publics a Budimex S.A. o možnej spolupráci pri výstavbe jadrovej elektrárne v Poľsku.

Ukončenie modernizácie železničnej trate E-59 na úseku Rokietnica – Wronki

Spoločnosť Budimex ukončila práce na prestavte koľajových systémov spolu so sprievodnou infraštruktúrou na železničnej trati E-59 na úseku Rokietnica – Wronki.Úsek s dĺžkou 35,14 km je súčasťou železničného koridoru Poznaň hlavná stanica – Štetín hlavná stanica. Investorom kontraktu je spoločnosť „PKP Polskie Linie Kolejowe SA.“

Keller Polska podporuje druhú edíciu „Domu zo srdca”

Prebieha druhá edícia akcie „Dom zo srdca”, počas ktorej spoločnosť Budimex spolu s partnermi stavia dom na kľúč pre osemčlennú rodinu z mesta Brusy v Pomoranskom vojvodstve. Dokončovacie práce idú na plný plyn! Už čoskoro, vďaka pomoci mnohých sponzorov, okrem iného spoločnosti Keller, sa pani Iwona a pán Krzysztof spolu s deťmi budú môcť presťahovať do ich nového, vysnívaného domu.