Budimex.pl

Ukončenie dôležitej etapy modernizácie železničného uzla Gdynia Port

Posledná aktualizácia: 31. marca 2022
Ukončenie dôležitej etapy modernizácie železničného uzla Gdynia Port

Spoločnosť Budimex v marci ukončila prvú etapu prác na prestavbe železničného uzla Gdynia Port. Hlavným cieľom realizovaného projektu je zlepšenie priepustnosti strategickej železničnej križovatky a zvýšenie objemu prepravovaných nákladov. Spoločnosť Budimex zrealizovala v rámci zmluvy už viac ako 55 % všetkých prác.

 

Budimex v rámci zmluvy zodpovedá okrem iného za prestavbu železničnej stanice Gdynia Port spolu s modernizáciou prepojení s nábrežiami a sprievodnej infraštruktúry. Generálny zhotoviteľ v rámci 1. etapy investície okrem iného zrealizoval práce na železničných tratiach, odvodňovacích systémoch, cestných komunikáciách, inžinierskych stavbách, ako aj s prácami súvisiacimi s trakčnou sieťou a riadením železničnej dopravy. Odteraz je doprava riadená z novej budovy dispečingu GPB LCS. Hodnota zrealizovaných prác v rámci tejto časti zmluvy je okolo 850 mil. PLN netto. Pri modernizácii stanice Port Gdynia každodenne pracuje priemerne 480 osôb a 150 rôznych strojov a zariadení.

 

 Rozsah vykonávaných prác:

  • montáž výhybiek a križovatiek: 180 ks
  • položenie železničného koľajiska: 60 km
  • výstavba káblových vedení: 160 km
  • výstavba stožiarov osvetlenia: 570 ks
  • montáž trakčnej siete: 30 km
  • montáž stožiarov, portálov trakčnej siete: 800 ks
  • vykonanie káblovej siete: 200 km
  • vykonanie káblovej kanalizácie: 20 km
  • rozšírenie signalizátorov a zariadení systému riadenia železničnej dopravy: 1050 ks

 

„Prestavba železničného uzla Port Gdynia je mimoriadne dôležitá infraštrukturálna investícia pre mesto, región a celoštátnu dopravu. Po skončení projektu sa zvýši počet obsluhovaných vlakov a súčasne sa skráti čas obsluhy nákladov. Okrem toho po gdynských koľajach budú môcť jazdiť dlhšie až 740-metrové súpravy prepravujúce väčšie množstvo tovarov. Vďaka tejto investícii sa značne zväčšia prepravné možnosti v tejto časti Poľska.“hovorí Maciej Olek, riaditeľ železničných stavieb Budimex SA.

 

V rámci celej investície bude zmodernizovaných 115 km koľají, viac než 350 výhybiek, a zároveň budú zelektrifikované železničné vlečky do prístavu. Prestavaných bude 13 km ciest, železničný most a 2 železničné priecestia. Komunikáciu okrem toho uľahčia dve nové železničné viadukty. Zmluva zahŕňa tiež postavenie miestneho riadiaceho centra, dvoch železničných dispečingov, kancelárskej budovy PKP Cargo, ako aj rekonštrukciu troch existujúcich dispečingov. Investícia je spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie v rámci nástroja CEF „Prepájame Európu”, a jej celkové náklady sú 1,5 mld. PLN bez DPH.

 

Plánovaný termín ukončenia kontraktu spolu s certifikáciou a všetkými nevyhnutnými kolaudáciami je 31. august 2023. Investorom je spoločnosť „PKP Polskie Linie Kolejowe SA.“

 

Spoločnosť Budimex je jedným z lídrov železničných stavieb v Poľsku. Firma v súčasnosti realizuje rôzne kontrakty, okrem iného výstavbu novej železničnej stanice Varšava Západ, ktorá je jednou z najväčších investícií spoločnosti „PKP Polskie Linie Kolejowe SA.“ Budimex aktuálne zodpovedá aj za prestavbu stanice Ełk a stanice Czechowice-Dziedzice. Pracuje sa aj na dokončení modernizácie železničnej trate E59 na úseku Rokietnica – Wronki, ako aj prestavbe železničnej trate E30 na úseku Trzebinia – Krzeszowice. Spoločnosť Budimex v roku 2021 ukončila modernizáciu železničnej trate 7 Varšava – Lublin na úseku Otwock – Pilawa a Dęblin – Nałęczów.