Budimex.pl

Mimoriadna pomoc pre pracovníkov z Ukrajiny

Posledná aktualizácia: 28. februára 2022
Mimoriadna pomoc pre pracovníkov z Ukrajiny

Udržujeme kontakt so všetkými našimi pracovníkmi z Ukrajiny. Všetkým sme poskytli možnosť pomoci, finančnej a organizačnej podpory pre ich rodiny bývajúce na Ukrajine, či tiež privedenia týchto rodín do Poľska. Našim pracovníkom z Ukrajiny sme taktiež zaistili podporu pri ubytovaní ich príbuzných v Poľsku.

 

Všetci naši zamestnanci, ktorí sa chcú vrátiť na Ukrajinu, tak môžu urobiť kedykoľvek a bez akýchkoľvek prekážok. Pracovníkom, ktorí sa rozhodnú vrátiť sa, zároveň garantujeme, že dvere našej firmy sú pre nich otvorené a ich pracovné miesto tu bude na nich čakať, pričom im ako Budimex finančne pomôžeme v čase ich neprítomnosti v Poľsku. O rovnaký prístup žiadame aj našich subdodávateľov.

 

Zároveň ako firma organizujeme systémovú a dlhodobú pomoc – finančnú, organizačnú a psychologickú – pre ukrajinských utečencov v Poľsku. Spájame sa so všetkými ukrajinskými občanmi – našimi zamestnancami a pracovníkmi našich subdodávateľov a dodávateľov, ako aj s vami, ktorí máte na Ukrajine svojich príbuzných a priateľov. 

 

V mene predstavenstiev spoločností Budimex, Mostostal Kraków a FBSerwis vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme v tejto ťažkej dobe uspokojili všetky potreby našich zamestnancov a ich rodín z Ukrajiny.