Budimex.pl

Budimex sa stal viťazom Stavaj bezpečne

Posledná aktualizácia: 3. marca 2022
Budimex sa stal viťazom Stavaj bezpečne

Stavba nového energetického bloku Elektrárne Turów obsadila prvé miesto v súťaži Stavaj bezpečne. Znamená to, že táto zákazka bola uznaná za najbezpečnejšie stavenisko v Poľsku. Súťaž pravidelne organizuje Národný inšpektorát prácev spolupráci s iniciatívou Dohoda o bezpečnosti v stavebníctve. Zhotoviteľom investície bolo konzorcium spoločností Budimex, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe a Tecnicas Reunidas.

 

Ciele súťaže Stavaj bezpečne sú propagácia zhotoviteľov stavebných prác, ktorí počas celého procesu výstavby zaisťujú bezpečné pracoviská, no predovšetkým šírenie hodnotných úspechov zamestnávateľov, ktoré si zaslúžia uznanie. Tentokrát v súťaži čestné prvé miesto zaujala firma Budimex.

 

„Bezpečnosť zamestnancov Budimexu a subdodávateľov pracujúcich na našich zákazkách je pre nás prioritou. Aktívne opatrenia, ktoré v tejto oblasti zavádzame a realizujeme, prispeli za posledných desať rokov k výraznému zvýšeniu úrovne bezpečnosti a zníženiu nehodovosti na našich stavbách takmer o polovicu v porovnaní s rokom 2011. V rámci súčasnej stratégie CSR sa v najbližších rokoch zameriame na úplné odstránenie smrteľných nehôd a zníženie počtu ťažkých a ľahkých nehôd,“  – informuje Artur Popko, generálny riaditeľ Budimex SA.

 

„Výstavba nového energetického bloku Elektrárne Turów, ktorú realizoval Budimex, sa umiestnila na prvom mieste v celoštátnej súťaži Stavaj bezpečne. Vďaka spoločnej snahe a práci našich zamestnancov a Okresného inšpektorátu práce vo Vroclavi počas realizácii celej zákazky nedošlo na stavbe k žiadnej vážnej alebo smrteľnej nehode. Ide o najviac chránenú stavbu energetického bloku v Európe z hľadiska BOZP. Všetci sa po jej ukončení vrátili bezpečne – bez nehody – do svojich domovov,“  – hovorí Piotr Świecki, riaditeľ pre energetické a priemyselné stavebníctvo v Budimex SA.

 

Na celoštátnej úrovni súťaže bolo hodnotených 13 stavieb – finalistov z vojvodstiev. Tri z nich získali odporúčanie Rady hlavného inšpektora pre bezpečnosť práce v stavebníctve na udelenie ocenení v súťaži. Medzi hodnotiace kritériá v súťaži patrili nielen usporiadanie a územný plán staveniska, prijímanie opatrení na predchádzanie nehodovým udalostiam či hodnotenie nehodovosti, ale aj koordinácia a efektívnosť dohľadu nad dodržiavaním pravidiel BOZP všetkými aktívne pracujúcimi subjektmi.

 

„Hodnotiaca komisia ocenila zapojenie celého tímu v rámci riadenia bezpečnosti práce pri realizácii takej strategickej investície v Poľsku, akou je výstavba nového energetického bloku v elektrárni Turów v Bogatynii. Na hodnotenej stavbe boli vyzdvihnuté dobrá koordinácia prác, ktorá prebiehala na viacerých úrovniach a v mnohých budovách, ako aj správne použitie postupov v rámci BOZP. Osobitné uznanie si zaslúžil fakt, že na investícii s takým rozsahom a veľmi veľkým počtom pracovníkov nedošlo k smrteľnej nehode alebo vážnemu pracovnému úrazu. Výborná koordinácia práce mnohých subdodávateľov a zdolanie ťažkostí spôsobovaných jazykovou bariérou pri definovaní a komunikovaní pravidiel BOZP (celkovo počas 7 rokov výstavby pracovalo na investícii 23 500 ľudí z 37 krajín) rozhodli o výbere poroty a udelení najvyššieho vavrínu v súťaži,“ – dodáva Jakub Chojnicki, riaditeľ sekcie dozoru a kontroly Národného inšpektorátu práce, člen Rady hlavného inšpektora práce pre bezpečnosť v stavebníctve.