Budimex.pl

Bitúmenové zmesi

Oddelenie Budimexu pre zariadenia, stroje a súvisiace služby má sieť asfaltární pokrývajúcich celé územie Poľska.

Výroba spĺňa požiadavky európskych noriem na stavebné výrobky. Pre zabezpečenie stability výroby, ktorá zaručuje vysokú kvalitu výrobkov, sme zaviedli systém riadenia výroby v súlade s požiadavkami harmonizovaných noriem radu STN EN 13108.

 

Budimex má dvanásť asfaltární s kapacitou až 320 ton za hodinu.

 

Celková výrobná kapacita závodu Budimex je približne 3,5 milióna ton ročne. Budimex má rozsiahle skúsenosti s technológiou recyklovania odpadu a zvyškov asfaltu.  Väčšina závodov spoločnosti má buď zariadenie na dávkovanie studených asfaltových granúl, alebo paralelné bubnové zariadenie na pridávanie asfaltu za horúca.  Vďaka veľmi dobrému technologickému a laboratórnemu zázemiu bola výroba asfaltových zmesí optimalizovaná z hľadiska technických požiadaviek a nákladov na materiál, aby zmesi vyrábané spoločnosťou Budimex vždy spĺňali požiadavky na kvalitu a mohli sa predávať za veľmi konkurencieschopné ceny.

Nájdite najbližšiu značku

Kontaktné údaje
Telefón (+48) 22 730 85 68, 730 85 60
Otváracie hodiny Po-Pia 9.00 - 17.00
E-mail