Budimex.pl

Environmentálna ochrana

Služby súvisiace s oblasťou ekologickej výstavby majú v našej ponuke osobitné miesto. Realizáciou projektov zadaných investormi prispievame k znižovaniu negatívneho vplyvu človeka na prírodné prostredie. Rôznorodá úroveň komplexnosti projektov umožňuje využitie moderných riešení zahŕňajúcich: výstavbu, modernizáciu a rozširovanie zariadení v dvoch základných oblastiach našej činnosti, ktorými sú kanalizácia a odpadové hospodárstvo a likvidácia odpadov.


Kontaktné údaje
Adresa 01-204 Varšava, ul. Siedmiogrodzka 9
Telefón (+48) 22 623 64 36