Budimex.pl

Začiatok prác na výstavbe múru

Posledná aktualizácia: 28. januára 2022
Začiatok prác na výstavbe múru

Pohraničná stráž odovzdala 25. 1. 2022 zhotoviteľom pozemok na výstavbu 186-kilometrového múru na poľsko-bieloruskej hranici. Na úseku Bielovežského pralesa je zhotoviteľom múru Budimex, ktorý vynakladá maximálne úsilie na to, aby práce prebiehali profesionálne a s ohľadom na obyvateľov a prírodné prostredie. Práce Budimexu budú vykonávané na 100-kilometrovom úseku, pričom hraničný pás pozdĺž Bielovežského pralesa predstavuje menej ako 40 % dĺžky tohto úseku.

 

Vzhľadom na emócie, ktoré sprevádzajú tému výstavby múru na poľsko-bieloruskej hranici, najmä na úseku Bielovežského pralesa, prediskutovali 26. januára 2022 zástupcovia našej spoločnosti celú záležitosť s miestnymi samosprávami. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia armády, lesnej oblasti, starostovia 5 obcí ležiacich na trase investície a primátor okresu Hajnów.

 

Počas rokovaní so zástupcami samospráv sme potvrdili, že ako Budimex máme bohaté skúsenosti s realizáciou investícií v rôznych oblastiach životného prostredia. Vykonávame okrem iného stavebné práce v chránených oblastiach, napr. projekt Natura 2000, na mnohých miestach v Poľsku. Uisťujeme, že miesta uchovávania a skladovania našich stavebných materiálov boli a budú ekologicky neutrálne. Náš súlad s prísnymi environmentálnymi normami je potvrdený mnohými potvrdeniami – viac ako 100 certifikátmi trvalo udržateľnej výstavby BREEAM alebo LEED na našich stavbách.

 

Aj napriek tomu, že zákazka to od nás ako zhotoviteľa nevyžaduje, na realizáciu celej investície bude dohliadať externý environmentálny dozor.  Uvedomujeme si obrovskú hodnotu Bielovežského pralesa, a preto budeme pracovať ohľaduplne, s rešpektom k jeho ekosystému. Tím vybraný na realizáciu investície má najvyššie kompetencie na splnenie tejto úlohy.

 

Uisťujeme, že práce okolo múru, doprava a skladovanie materiálov budú prebiehať v súlade s najlepšími stavebnými a ekologickými normami. V pláne sú o. i.:

  • ochrana pôdy dvojitou a trojitou izoláciou proti zatekaniu,
  • ekologické lekárničky,
  • zakrytie a zabezpečenie miest na opravu stavebných strojov,
  • zabezpečenie palivových nádrží,
  • triedenie odpadu a zabezpečenie miest jeho uloženia,
  • príprava oddelených miest s nebezpečným odpadom,
  • oplotenie a monitorovanie areálu.

 

Naše práce budú prebiehať počas dňa a plánovaný pohyb nákladných áut na staveniskách je niekoľko vozidiel za hodinu. Po ukončení investície budú všetky cesty uvedené do pôvodného alebo lepšieho stavu, ako je ten súčasný.

 

Práce na celej investícii potrvajú iba šesť mesiacov. Sme na zozname strategických podnikov aj z pohľadu obrany. Preto máme povinnosť v prípade mimoriadnych bezpečnostných situácií konať v prospech krajiny. Rovnako sme zareagovali na výzvu stavať dočasné nemocnice, alebo robiť dokončovacie práce na cestách a železniciach po iných generálnych dodávateľoch, ktorí odstúpili od zmlúv.

 

Cieľom našej činnosti je realizovať zákazku, ktorú sme získali transparentnými pravidlami pre výber subdodávateľa, rešpektujúc pritom záujmy miestnych komunít a životného prostredia. Uisťujeme Vás, že vynakladáme maximálne úsilie na minimalizáciu nepríjemností pre obyvateľov a zohľadňujeme potreby prirodzeného prostredia pralesa.