Budimex.pl

Výstavba ďalšieho úseku rýchlostnej cesty S6 sa môže začať

Posledná aktualizácia: 16. januára 2023
Výstavba ďalšieho úseku rýchlostnej cesty S6 sa môže začať

Pomoranský vojvoda vydal povolenie na realizáciu cestnej investície pre najdlhší úsek trasy S6 v Pomoranskom vojvodstve medzi osadou Leśnice a dedinou Bożepole Wielkie. Vďaka tejto investícii budú môcť vodiči rýchlejšie cestovať smerom na Trojmesto a obyvatelia Lęborku budú môcť využívať južný obchvat mesta. Zhotoviteľom investície je spoločnosť Budimex. 

 

Rýchlostná cesta S6 spojí Štetín a Trojmesto. V decembri sme vodičom sprístupnili Kašubskú trasu, a teraz Vojvoda vydal povolenie na výstavbu jej pokračovania smerom na Słupsk. Je ot dobrá správa pre každého, komu záleží na prepojení dopravnej sieti v Poľsku. „Takú súvislú sieť buduje súčasná vláda“,  povedal minister infraštruktúry Andrzej Adamczyk.

 

Práce na výstavbe zostávajúcej časti rýchlostnej cesty S6 naberajú na obrátkach. Vďaka finančným zárukám, ktoré máme od roku 2020, dnes už nič nezastaví dokončenie výstavby rýchlostnej cesty S6. O dôležitosti tejto investície sa môžeme presvedčiť cestujúc po už otvorenej Kašubskej trase. „A čoskoro sprejazdníme celú cestu medzi Tromestom a mestami Lębork, Słupsk a Koszalin“,  hovorí hovorca vlády, minister Piotr Müller.

 

O úlohe

Rozhodnutie o povolení na realizáciu cestnej investície (ZRID), s okamžitou vykonateľnosťou, umožňuje začať stavebné práce v teréne. Rýchlostná cesta S6 medzi osadou Leśnice pri meste Lębork a dedinou Bożepole Wielkie bude dvojprúdová, s dvoma jazdnými pruhmi v každom smere a s núdzovým pruhom. Na trase s dĺžkou cca 22 km budú vybudované nasledovné križovatky (uzly): Lębork juh, Lębork východ, Łęczyce, križovatka Bożepole Wielkie bude rozšírená.

 

V rámci investície bude okrem iného vybudovaných okrem iného 17 veľkých inžinierskych objektov, vrátane dvoch estakád, ako aj 11 menších objektov. Prebudujú sa cesty križujúce sa s budúcou rýchlostnou cestou a vybudujú sa prístupové komunikácie pre zabezpečenie prístupu k jednotlivým nehnuteľnostiam. Trasa bude vybavená infraštruktúrou určenou na ochranu životného prostredia – priechody pre zvieratá, protihlukové bariéry, drenážny systém spolu s predčistením dažďovej vody.

 

Vďaka vybudovaniu rýchlostnej cesty sa trvanie prejazdu po tomto úseku rýchlostnej cesty S6 skráti o polovicu, a tiež sa zlepší bezpečnosť a komfort jazdy. Trasa bude významným investičným stimulom pre priľahlé územia, pričom zabezpečí ich prepojenie vďaka križovatkám so sieťou rýchlostných ciest.

 

Pripomeňme, že zmluva na realizáciu tejto investície bola podpísaná 29. júla 2021. Zhotoviteľom je spoločnosť Budimex a hodnota zákazky je vyše 718,6 mil. PLN. Prvé autá budú po novej trase jazdiť v roku 2025.

 

Doteraz v realizácii

Koncom minulého roka sme odovzdali do prevádzky tri úseky rýchlostnej cesty S6 medzi dedinou Bożepole Wielkie a Gdyňou s dĺžkou cca 42 km. Vo výstavbe je už úsek metropolitného obchvatu Trojmesta, medzi križovatkami Chwaszczyno a Żukowo. Na vydanie povolenia na realizáciu cestnej investície čaká ďalších päť úsekov rýchlostných ciest: štyri medzi Słupskom a Leśnicami, a zvyšná časť metropolitného obchvatu Trojmesta. Postupne by sme ich mali získať v prvej polovici tohto roka.

 

Výplata odškodnenia za nehnuteľnosť

Vydanie rozhodnutia povolenia na realizáciu cestnej investície (ZRID), s okamžitou vykonateľnosťou, vymedzuje hranice prevzatých pozemkov na stavbu cesty a umožňuje začať odškodňovacie konania za nehnuteľnosti prevzaté Štátnou pokladnicou. Správne konanie zamerané na určenie výšky odškodnenia bude viesť Pomoranský vojvoda. Ním stanovení nezávislí znalci – majetkoví znalci – odhadnú hodnotu nehnuteľnosti, čo bude podkladom pre vydanie rozhodnutia o odškodnení. GDDKiA na základe rozhodnutia o odškodnení vyplatí odškodnenie za prevzaté nehnuteľnosti.