Budimex.pl

Uzatvorenie zmluvy na realizáciu stavby Vojenskej univerzitnej nemocnice v Krakove:

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2022
Uzatvorenie zmluvy na realizáciu stavby Vojenskej univerzitnej nemocnice v Krakove:

Budimex podpísal dňa 8. novembra zmluvu s objednávateľom – 5. Vojenskou univerzitnou nemocnicou s poliklinikou SP ZOZ v Krakove na výstavbu nemocničnej budovy pre potreby operačného bloku, nemocničných oddelení, diagnostického a laboratórneho zázemia a rehabilitácie spolu s dodávkou zariadenia.

 

Predmetom objednávky je „Výstavba budovy nemocnice pre potreby operačného bloku, nemocničných oddelení, diagnostického a laboratórneho zázemia a rehabilitácie na území 5. Vojenskej univerzitnej nemocnice s poliklinikou v Krakove Nezávislý verejný riadiaci útvar zdravotnej starostlivosti, ul. Wrocławska 1-3“, vrátane získania potrebných: povolení, súhlasov, dohôd ako aj akýchkoľvek iných dokumentov nevyhnutných na získanie povolenia na používanie.

 

Investícia je založená na výstavbe novej budovy integrovaného operačného bloku (ZBO) spojeného s už existujúcou budovou č. 4 a zároveň novej spájajúcej budovy (P), ktorá priamo spája budovu (ZBO) s existujúcimi budovami č. 7 a 8.

 

Úžitková plocha predstavuje: 27 111,01 m2,

Kubatúra: 137 789,77 m3,

Lehota ukončenia prác je plánovaná na koniec novembra 2026.

Hodnota ponuky je 367,51 mil. PLN bez DPH.

 

Budimex sa ako najväčší poľský generálny dodávateľ špecializuje na veľké, inovatívne projekty o. i. v oblasti pozemného staviteľstva. V posledných mesiacoch úspešne ukončil výstavbu Sliezskeho planetária v Chorzowe, a taktiež prvú etapu výstavby Centra vývoja a výroby onkologických liekov „Polfa“ na varšavskom Tarchomine. Budimex v súčasnej dobe stavia o. i. najväčší výrobný podnik PepsiCo v Poľsku, ktorý bude postavený v Środzie Śląskej.