Budimex.pl

Spoločnosť Budimex zahajuje práce na výstavbe diaľničnej križovatky D1/D4 na Slovensku

Posledná aktualizácia: 29. novembra 2022
Spoločnosť Budimex zahajuje práce na výstavbe diaľničnej križovatky D1/D4 na Slovensku

V pondelok, 28. novembra 2022, Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a Budimex SA podpísali dohodu o výstavbe úseku diaľnice D1 Bratislava – Triblavina s dĺžkou 3,6 km. Prípravné práce na tejto stavbe začínajú 1. decembra 2022. Je to prvá investičná dohoda spoločnosti Budimex na Slovensku, a štvrtá realizovaná na zahraničných trhoch (zvyšné tri realizuje Budimex v Nemecku).

 

Cieľom tohto projektu je prestavba diaľnice a iných sprievodných objektov. Znamená to plné rozšírenie diaľnice D1, vrátane výmeny konštrukcie cesty na úseku Vajnory – uzol Triblavina, a tiež výstavbu 19 mostov. Prestavba diaľnice D1 je nevyhnutá na zaručenie komunikačného prepojenia s diaľnicou D4.

 

Generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko podotkol, že mu veľmi záleží, aby výstavba tejto časti diaľnice bola príkladom, ako má vzorovo prebiehať výstavba infraštruktúry. Dávam moje slovo, že NDS bude úzko spolupracovať tak počas prípravných prác ako aj počas výstavby, aby sme zaručili, že práce budú prebiehať podľa harmonogramu, a na vysokej kvalitatívnej úrovni – povedal Jacko.

 

Projekt vo forme „naprojektuj a postav“ zahŕňa tiež výstavbu kolektorov od križovatky Vajnory do uzla Ivánka, koordináciu s diaľnicou D4, ako a výmenu vozovky v oblastí MÚK Triblavina, a tiež ukončenie informačného systému. Koordinácia s diaľnicou D4 znamená koordináciu s už postavenými fragmentami vetiev uzla Ivánka Sever diaľnice D4, ktoré musia byť upravené vzhľadom na výstavbu objazdov, ako aj dokončenie niektorých objektov diaľnice D4, ktoré vedú pod diaľnicou D1, vrátane získania všetkých nevyhnutných povolení.

 

Je to pre nás veľmi dôležitý kontrakt – jedna z kľúčových cestných investícií na Slovensku, a súčasne referenčný objekt pre naše budúcu činnosť v oblasti infraštruktúry na Slovensku.. Máme obrovské skúsenosti s výstavbou diaľnic a mimoúrovňových križovatiek v Poľsku – využijeme ich, aby sme úspešne zrealizovali výstavbu diaľničného uzla pre NDS – hovorí Artur Pielech, člen predstavenstva Budimex SA.

 

Realizácia predmetnej úlohy musí prebiehať pri zabezpečení primeranej plynulosti premávky.

 

Ubezpečujem, že urobíme všetko, aby sme zachovali plynulú organizáciu cestnej dopravy prebiehajúcej cez tento uzol. Budeme sa snažiť, aby vodiči, ktorí každodenne jazdia na Slovensku, následky stavebných prác pocítili v čo najmenšej miere – hovorí Igor Sedláček, riaditeľ kontraktu D1/D4 v spoločnosti Budimex.

 

V rámci investície je naplánovaná výstavba 19 inžinierskych stavieb, pričom dva najdlhšie objekty sa nachádzajú na uzle, ktorý pretína diaľnicu, oba s dĺžkou až 138 metrov. Hodnota ponuky je 110 850 000 EUR bez DPH. Spoločnosť Budimex zaháji projektové práce ihneď po podpísaní dohody. Na realizáciu prác bude mať 3 roky od podpísania dohody. Na cestu bude udelená 5-ročná záruka.

 

Prvým krokom realizácie projektu bude získanie všetkých nevyhnutných stavebných povolení a súhlasov, ďalším bude prenesenie dopravy z diaľnice D1 a otvorenie smeru z D4 na D1 (Jarovce – Trnava) a smeru z D1 na D4 (Trnava – Stupava). V ďalšom míľniku bude spojený opačný smer, z D1 na D4. Celkový čas výstavby je dohodnutý na 1100 dní.

 

Spoločnosť Budimex patrí medzi najväčšie stavebné skupiny v Poľsku, má viac než päťdesiatročnú tradíciu, a môže sa pochváliť svojimi úspechmi v oblasti realizácie infraštruktúrnych projektov tak v domácom Poľsku, ako aj inde v Európe. Je to prvý kontrakt, ktorý spoločnosť Budimex získala na Slovensku od svojho vstúpenia na tento trh v roku 2021.