Budimex.pl

Spoločnosť Budimex podpísala zmluvu o spolupráci so Strednou odbornou školou železničnou vo Varšave

Posledná aktualizácia: 3. marca 2023
Spoločnosť Budimex podpísala zmluvu o spolupráci so Strednou odbornou školou železničnou vo Varšave

Spoločnosť Budimex podpísala 2. marca 2023 v rámci svojich aktivít zameraných na študentov stredných škôl zmluvu o spolupráci so Strednou odbornou školou železničnou vo Varšave. Predmetom dohody sú spoločné aktivity v oblasti vedy a techniky, ako aj rôzne vzdelávacie projekty. Najväčšia poľská stavebná firma sa zároveň otvorí pre absolventov SOŠ a vytvorí im nové kariérne príležitosti.

 

A je o čo súperiť. Do roku 2030 modernizácia a výstavba novej železničnej infraštruktúry dosiahne hodnotu až 100 miliárd PLN! V priebehu najbližších rokov niekoľko desiatok najlepších absolventov a študentov školy bude mať možnosť zrealizovať odbornú prax v našej firme.

 

Cieľom spolupráce medzi spoločnosťou Budimex, odborným partnerom a strednou odbornou školou železničnou vo Varšave je predovšetkým vzájomná podpora v takých oblastiach, ako je organizácia a účasť na konferenciách a vedecko-technických prednáškach, a tiež organizácia dní otvorených dverí na vybraných investíciách realizovaných generálnym zhotoviteľom.

 

Je to súčasť rozsiahlejšieho programu „Učte sa a praxujte“. Spoločnosť Budimex v rámci programu začala úzko spolupracovať s desiatkami SOŠ v celom Poľsku. Študenti SOŠ si v rámci tejto spolupráce budú prehlbovať svoje vedomosti vďaka spolupráci so skúsenými inžiniermi rôznych špecializácií, a budú môcť absolvovať prax na viac než 200 stavbách, ktoré realizuje spoločnosť Budimex v Poľsku aj v zahraničí.

 

Budimex sa už mnoho rokov aktívne zapája do rozvoja mládeže prostredníctvom rôznych dedikovaných projektov. S cieľom spoznať plány do budúcnosti študentov a študentiek stredných odborných škôl stavebných, ako aj umožniť rozvoj ich kompetencií, spoločnosť Budimex nadviazala spoluprácu aj s nadáciou „Zwolnieni z Teorii“ (Oslobodení z teórie). Spoločne uskutočnili okružnú cestu po školách v celom Poľsku a vytvorili autorský program „Prax, ktorá s vami zostane”. Spomedzi iných aktivít firmy veľkým úspechom bola aj súťaž Budimex Startup Challenge, ktorá je určená pre inovatívne podniky a mladé technologické spoločnosti ponúkajúce výrobky, služby a riešenia v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a ekologických technológií v stavebníctve. Spoločnosť Budimex okrem toho nadviazala spoluprácu aj so študentmi krakovského gymnázia, ktorí vyhrali v súťaži Európskej vesmírnej agentúry.

 

Firma už viac ako desať rokov podporuje aj rozvoj študentov v odvetví. Organizuje pre nich okrem iného platnú odbornú prax v rámci projektu Akadémia Budimex. 1. marca sa uskutočnila inaugurácia ďalšej, obnovenej verzie programu odbornej praxe na rok 2023, tentoraz pod heslom „Prax – meradlo vášho úspechu”. Tak ako každý rok, aj tentoraz má generálny zhotoviteľ pripravených 250 miest pre študentov z celého Poľska. Okrem študentov stavebných odborov je program zameraný aj na študentov, ktorí chcú získať odbornú prax okrem iného v oblasti ľudských zdrojov, financií či IT.

 

Perspektívy rozvoja v železničnom sektore

 

Železničné investície sú jedným z kľúčových prvkov rozvoja infraštruktúry Poľska. Základný investičný program na železničnom trhu – Štátny železničný program (pol. Krajowy Program Kolejowy, KPK) sa každoročne aktualizuje a predlžuje (naposledy v decembri 2022). V súčasnosti prebiehajú práce na aktualizácii programu KPK na obdobie 2021 – 2027, ktoré zahŕňa plánované projekty až do roku 2030. Hodnota plánovaných investícií je viac než 100 miliárd PLN. Cieľovým zdrojom financovania je Kohézny fond, program CEF a Štátny program obnovy (pol. Krajowy Program Odbudowy, KPO). Podľa plánov má byť na projekty realizované v rámci KPO určených 11 miliárd PLN. Kým Poľsko čaká na schválenie finančných prostriedkov EÚ, je pravdepodobné, že prostriedky budú financované prostredníctvom Poľského rozvojového fondu. Program Železnice+, podrobne rozpracovaný až do roku 2029, potvrdzuje, že realizácia železničných investícií bude závisieť od investícií EÚ. Ďalším programom, v ktorom má spoločnosť Budimex za sebou rekvalifikáciu, je Rail Baltica v Lotyšsku.

 

V súčasnosti je jednou z najväčších výziev pred ktorou stojí železničný sektor veľká generačná priepasť v profesiách, ktoré súvisia okrem iného s bezpečnosťou dopravy, na čo reaguje aj spoločnosť Budimex, ktorá začala spolupracovať so Strednou odbornou školou železničnou vo Varšave.

 

Spoločnosť Budimex je jedným z lídrov v oblasti výstavby železničných investícií v Poľsku. Spoločnosť v súčasnosti realizuje rôzne kontrakty, okrem iného stavbu novej železničnej stanice Varšava Západná, ktorá je jednou z najväčších investícií poľskej železničnej spoločnosti „PKP Polskie Linie Kolejowe SA.” Generálny zhotoviteľ zodpovedá aj za výstavbu železničnej stanice Port Gdynia, stanice Ełk a stanice Czechowice-Dziedzice. Spoločnosť Budimex v posledných dvoch rokov dokončila tiež modernizácie železničných tratí Varšava – Lublin, úsek trate E59 Rokietnica – Wronki a úsek železničnej trate E30 Trzebinia – Krzeszowice.