Budimex.pl

Spoločnosť Budimex ocenená za trvalo udržateľný rozvoj

Posledná aktualizácia: 23. septembra 2022
Spoločnosť Budimex ocenená za trvalo udržateľný rozvoj

Spoločnosť Budimex 21. septembra získala ocenenie Líder trvalo udržateľného rozvoja, ktoré každý rok udeľuje Zväz poľských podnikateľských subjektov. Ocenenie v mene spoločnosti prevzal Artur Popko – prezident Budimex SA.

 

Ocenenie bolo udelené za aktivity Budimexu v oblasti ochrany životného prostredia, obehového hospodárstva, nízkoemisných a sociálnych aktivít. Prezident spoločnosti Budimex vo svojom poďakovaní upriamil pozornosť na problematiku spoločenskej zodpovednosti podnikov.

 

„Snažíme sa predchádzať rôznym nezrovnalostiam vo vzťahoch s inými subjektami: subdodávateľmi a obchodnými partnermi. V prieskume, na ktorom sa zúčastnilo viac než 300 subdodávateľov, ktorí pôsobia v oblasti stavebníctva, naša spoločnosť bola aj v roku 2022 opäť označená ako najsolídnejší partner spomedzi všetkých generálnych zhotoviteľov v Poľsku.“ – povedal počas slávnostného odovzdávania ocenení – Artur Popko – prezident spoločnosti Budimex. „Ďakujeme, že bolo docenené úsilie spoločnosti Budimex zamerané na trvalo udržateľnú politiku v oblasti podnikania, životného prostredia, spolupráce s miestnymi komunitami – je to veľmi široké spektrum aktivít a zodpovednosti.“ – komentoval udelenie ocenenia od FPP Artur Popko – prezident spoločnosti Budimex SA.

 

Pre skupinu Budimex sú mimoriadne dôležité činnosti súvisiace s ESG súvisiace s jej vlastnými zamestnancami, vrátane: BOZP, možnosť vzdelávania a rozvoja, ako aj etika. Podľa odborníkov sa tieto otázky riešia na vysokej úrovni už dlhé roky.  V oblasti životného prostredia sa mnohé procesy vykonávajú na úrovniach: znižovanie emisií, obnoviteľná energia, obehové hospodárstvo a doprava. Spoločnosť Budimex realizuje dlhodobé projekty zamerané okrem iného na podporu obyvateľov bývajúcich v blízkosti stavieb, ktoré spoločnosť realizuje. - Medzi hlavné iniciatívy Budimexu patria: Rodičovské zóny. Ide o priestory pre najmenších pacientov a ich rodičov na oddeleniach detských nemocníc, Hello ICE, ktorej cieľom je zlepšiť bezpečnosť detí na cestách, či Budimex pre prírodu zameraný na ekologické aktivity.

 

Zväz poľských podnikateľských subjektov je jedna z troch najväčších stavovských samosprávnych organizácií. Zväz je jedným z členov tripartity. Zväz poľských podnikateľov je reprezentatívna organizácia podnikateľov, člen Rady pre sociálny dialóg, ktorej prvoradým cieľom je zabezpečiť správny rozvoj a bezpečnosť pre najvýznamnejšie subjekty na poľskom trhu práce – zamestnávateľov a zamestnancov.

 

V porote ceny FPP Year Award sú okrem iných: Beata Daszyńska Muzyczka – prezidentka Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleksandra Gren – členka správnej rady Fiserv Polska, Gertruda Uścińska – prezidentka Sociálnej poisťovne, Marek Kowalski – prezident FPP, Michał Mierzejewski – prezident správnej rady PMI Polska , Arkadiusz Pączka - viceprezident FPP a Dariusz Blocher - riaditeľ skupiny Ferrovial pre Európu.