Budimex.pl

Spoločnosť Budimex bude užšie spolupracovať so štátnou daňovou správou

Posledná aktualizácia: 21. decembra 2022
Spoločnosť Budimex bude užšie spolupracovať so štátnou daňovou správou

Tento program je novou formou vzťahu a úzkej partnerskej spolupráce medzi veľkými daňovými subjektami a štátnou daňovou správou. Účasť v Programe je potvrdením, že postupy a daňové procesy daňovníka, ako aj dohľad nad daňovým zúčtovaním spĺňajú najvyššie štandardy. Znamená to tiež množstvo predtým nedostupných výhod pre subjekty zapojené do Programu. Je to tiež nový rozmer vzťahov a interakcií medzi daňovníkom a daňovou správou, založený na vzájomnej dôvere, transparentnosti a spolupráci.

 

Program spolupráce je novým riešením pre veľkých daňovníkov (nad 50 mil. EUR ročných príjmov), v rámci ktorého daňovník podpisuje zmluvu o spolupráci s riaditeľom daňovej správy a vytvára novú dimenziu vzťahov a interakcií s daňovou správou.

 

Platca dane, ktorý sa zapojí do Programu, nie je kontrolovaný, avšak je zahrnutý do tzv. monitorovacieho auditu, v rámci ktorého je posudzovaná kvalita a efektívnosť tzv. rámcov interného daňového dohľadu a riadenia daňového rizika – hovorí Marcin Węgłowski – člen predstavenstva a finančno-ekonomický riaditeľ Budimex SA.

 

Daňovník v rámci Programu spolupráce získava okrem iného istotu správnej aplikácie daňového práva v reálnom čase, čo sa premieta do istoty a predvídateľnosti výdavkov súvisiacich s daňovým zaťažením a možnosti uzatvárania tzv. daňových zmlúv.

 

Zapojenie sa do Programu výrazne zlepšuje bezpečnosť v organizácii a umožňuje jej rásť bez daňového rizika. Riešenia tohto typu sú určené predovšetkým pre veľké podniky, známe v mnohých štátoch EÚ (tzv. Cooperative Compliance alebo Horizontal Monitoring) – dodáva Marcin Węgłowski.

 

Ako informuje Poľský zväz zamestnávateľov stavebníctva, podľa najnovšej správy zverejnenej v septembri 2022 spoločnosťou Politika Insight – „Lídri CIT. Ako poľské firmy platia dane“ v rokoch 2012 – 2020 odviedlo stavebníctvo do štátneho rozpočtu na dani z príjmu právnických osôb približne 2,8 miliardy PLN. Najväčším platcom CIT (dani z príjmov právnických osôb) spomedzi stavebných firiem ktoré pôsobia na poľskom trhu, bola poľská spoločnosť Budimex. Podľa správy zaplatil najväčší dodávateľ v rokoch 2012 – 2020 kumulatívnu daň z príjmov vo výške 718 miliónov PLN.