Budimex.pl

Sedem stavebných oskarov za rok 2021 pre spoločnosť Budimex.

Posledná aktualizácia: 23. septembra 2022
Sedem stavebných oskarov za rok 2021 pre spoločnosť Budimex.

Investície, ktorých generálnym zhotoviteľom bola spoločnosť Budimex, získali až 7 ocenení v súťaži „Stavba roka 2021”, ktoré sú v brandži známe ako stavebné oskary. Poľská asociácia stavebných inžinierov a technikov (PZIiTB) ocenila najlepšie stavby v Poľsku z hľadiska stavebného inžinierstva, ktoré boli dokončené v roku 2021.

 

Ocenené boli nasledovné investície, ktoré realizovala spoločnosť Budimex:

  • Výskumno-vývojové centrum spoločnosti PKN Orlen v meste Płock
  • Múzeum Pamäte Sibíri v meste Białystok
  • „ZASPA VVITA” v meste Gdansk
  • Sídlisko Wiślany Mokotów V. etapa
  • Výstavba etapy B „OLYMPIC” v rámci obytného komplexu „Mińska 69” vo Varšave
  • Obytný komplex NIEMENA z garážovou halou, ako aj s cestnou a technickou infraštruktúrou v meste Poznaň.
  • Investícia Fredry 6 v Krakove – II. etapa (konzorcium firiem: Budimex SA, Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Transportowe „Edmund Leś”)

 

Výskumné a vývojové centrum PKN Orlen, ktoré získalo ocenenie 1. stupňa, je konštrukčne a technologicky vyspelá investícia pozostávajúca z ôsmich zariadení. O rozsahu projektu svedčia enormné materiálové náklady na stavbu objektu – na jeho výstavbu bolo použitých 750 ton ocele – čo je 3-krát viac ako celková hmotnosť Sochy slobody. Súčasťou komplexu kancelárskych a priemyselných budov, ktoré kombinujú výskumnú a skladovaciu funkciu, sú napríklad technická budova s ??laboratóriom, výskumným a skúšobným zariadením s mapovacou a poloprevádzkovou halou o rozlohe takmer 2000 m2 a budovami skladu vzoriek a surovín. V rámci investície bol vybudovaný aj externý sklad so zariadením na prípravu palivových zmesí, administratívna budova, ktorá tvorí administratívnu základňu celého areálu a všetka potrebná technická infraštruktúra. Stavebné práce, ktoré Budimex realizoval, zahŕňali aj výstavbu sprievodnej infraštruktúry budov: vnútorných komunikácií, parkovísk a manévrovacích plôch. CBiR sa nachádza na teréne s plochou až 43 000 m2.

 

Múzeum Pamäte Sibíri – mimoriadny projekt, ktorého misiou je dokumentovanie a pripomínanie osudov obyvateľov Poľska, ktorí boli deportovaní na Sibír, predovšetkým počas 2. svetovej vojny, ale aj v časoch pred vypuknutím vojny a po jej skončení. Práce, ktoré realizovala spoločnosť Budimex, zahŕňali prestavbu existujúceho bývalého vojenského skladu na ul. Węglowa na potreby novej expozície, ako aj výstavbu novej časti objektu na potreby technicko-administratívneho zázemia. Pre realizáciu programových predpokladov bola adaptovaná skladová budova č.5, v ktorej bola umiestnená hlavná expozícia a časť vybudovaná pre sprievodné funkcie. Pripravená je aj expozícia pod holým nebom o rekonštrukciách budov, vagónov, ale aj prvkov výzbroje poľskej armády. Nová muzeálna časť objektu je situovaná takým spôsobom, aby nenarúšala existujúci skladový objekt. Objekt má nasledovné parametre: zastavaná plocha 3705,00 m2, úžitková plocha 5700,00 m2, a kubatúra 28 388,00 m3.

 

Ocenenia prevzali zástupcovia spoločnosti Budimex SA: Jakub Nagraba – riaditeľ divízie všeobecného stavebníctva, Marek Kułak – riaditeľ kontraktu výstavby Múzea Pamäte Sibíri, ako aj Artur Adamus – riaditeľ kontraktu výskumno-vývojového centra spoločnosti PKN Orlen v meste Płock.

 

Titul Stavba roka získava 45 najlepších stavieb v Poľsku. Špeciálna porota, na základe technických kontrol priamo na stavbách, hodnotí kvalitu prác, organizáciu stavby a trvanie jej realizácie, technicko-technologické procesy realizácie, bezpečnosť práce a ochranu zdravia, priebeh a formu financovania investície, náklady na stavebný objekt, formálne a právne riešenia v investičnom procese, spoluúčasť investora na realizácii stavebného objektu a vplyv investície na životné prostredie a ekonomiku kraja.