Budimex.pl

S17 Zamość Východ – Zamość Juh. Spoločnosť Budimex podpísala zmluvu s GDDKiA na návrh a realizáciu

Posledná aktualizácia: 17. októbra 2022
S17 Zamość Východ – Zamość Juh. Spoločnosť Budimex podpísala zmluvu s GDDKiA na návrh a realizáciu

14. októbra 2022 bola uzatvorená dohoda medzi spoločnosťou Budimex S.A. a Generálnym riaditeľstvom štátnych ciest a diaľnic Poľskej republiky – pobočkou Lublin, na návrh a výstavbu rýchlostnej cesty S17 Piaski – Hrebenne, úsek č. 6: uzol Zamość východ – uzol Zamość juh, v dĺžke cca 12,4 km. Dohodu podpísal Artur Popko – prezident spoločnosti Budimex a Mirosław Czech – riaditeľ pobočky GDDKiA Lublin, v prítomnosti Jacka Sasina – vicepremiéra a ministra štátnych aktív, Andrzeja Adamczyka – ministra infraštruktúry a Tomasza Żuchowského – riaditeľa GDDKiA.

 

Rozsah investície zahŕňa prípravu projektu a výstavbu rýchlostnej cesty s dvoma pruhmi (dva jazdné pruhy v každom smere s odstavnými pruhmi). Postavené budú aj inžinierske objekty a príslušné miestne komunikácie.

 

Plánujeme, že projekčné práce a stavebné práce spolu so získaním kolaudačného rozhodnutia budú ukončené maximálne do 36 mesiacov od dátumu podpisu zmluvy bez zimných období - povedal Artur Popko, prezident Budimex SA.

 

Úsek sa bude začínať v križovatke Zamość Wschód, ktorá bude vybudovaná na križovatke so štátnou cestou č. 74 pri meste Jarosławiec.

 

V rámci investície vzniknú okrem iného dve cestné križovatky (uzly), most a deväť viaduktov. Dôležitou súčasťou investície budú environmentálne aspekty: ekokoridory, protihlukové bariéry, retenčné nádrže, priepusty pre plazy, a tiež výsadba stromov a kríkov – dodal Artur Popko.  

 

Investícia v číslach:

  • Trieda cesty: S (rýchlostná)
  • Počet jazdných pásov a pruhov: 2x2
  • Šírka jazdného pruhu: 3,5 m
  • Šírka odstavného pruhu: 2,5 m
  • Šírka krajnice: 0,75 – 4,0 m
  • Zaťaženie: 115 kN/os
  • Hodnota zmluvy: 358 239 357,00 PLN bez DPH
  • Záručná lehota: do 10 rokov

 

Termín ukončenia prác: 36 mesiacov (do obdobia realizácie prác sa nezapočítavajú zimné obdobia, t. j. od 16. decembra do 15. marca, zimné obdobia, t. j. od 16. decembra do 15. marca, sú zahrnuté do projektového obdobia).

 

Trasa povedie východne od súčasnej štátnej cesty č. 17, obíde Barchaczów a Łabunie a skončí na križovatke Zamość Południe pri Wólke Łabuńskej, na križovatke s cestou smerom na Tyszowce. V rámci investície sa rozšíri aj fragment DK74 zo Zamośća do Miączyna v dĺžke cca 4 km. 

 

Spoločnosť Budimex realizuje v priemere každý 4. kilometer rýchlostnej cesty a diaľnice v Poľsku. Osemdesiat percent cestných zákaziek dokončí poľský generálny dodávateľ stavby pred požadovaným zmluvným termínom.