Budimex.pl

Postup prác na výstavbe 2. etapy vodnej cesty: Vislianska zátoka – Gdaňský záliv

Posledná aktualizácia: 12. augusta 2022
Postup prác na výstavbe 2. etapy vodnej cesty: Vislianska zátoka – Gdaňský záliv

Čoraz viac napredujú práce na druhej etape výstavby vodnej cesty spájajúcej Visliansku zátoku a Gdaňský záliv. Zmluva medzi investorom – Námorným úradom Gdyňa a dodávateľom – spoločnosťou Budimex SA bola podpísaná v apríli 2021. Hodnota kontraktu je viac ako 574 mil. PLN a plánované trvanie realizácie je 24 mesiacov.

 

„Už čoskoro, 17. septembra 2022, otvoríme nový plavebný kanál vedúci cez Visliansku kosu. Je to prvá etapa veľkého projektu, akým je výstavba novej vodnej cesty, vďaka ktorej sa prístav v meste Elbląg otvorí na Baltské more. Jedným z dôležitých prvkov investície, ktorej cieľom je prepojiť Visliansku zátoku a Gdaňský záliv, sú práce na rieke Elbląg spolu s výstavbou otočného mostu v Nowakowe.  Osobitne ma teší to, že aj práce v rámci tejto úlohy prebiehajú podľa harmonogramu, a práce sú už v polovici.“ – povedal viceminister infraštruktúry Marek Gróbarczyk.

 

Rozsah prác, ktorý vyplýva zo zmluvy, zahŕňa prestavbu existujúcej vodnej trasy na rieke Elbląg. Musí byť prestavané opláštenie brehov, ktoré finálne majú mať funkciu protipovodňových zemných hrádzí, postavené nízke prístavy, ktoré uľahčia prístup k rieke, a tiež postavený otočný most cez rieku Elbląg v lokalite Nowakowo, vrátane prispôsobenia okolitej cestnej infraštruktúry.

 

„Výstavba vodnej cesty, ktorá prepojí Visliansku zátoku a Gdaňský záliv, prechádza do kľúčovej etapy. Elementom, ktorý úzko súvisí s druhou etapou, je okresná cesta a most v Nowakowe, ktorý bude postavený ako úplne nový prechod. V súčasnosti prebiehajú práce na oceľovej konštrukcii na mieste prípravy prefabrikovaných dielov. Na mieste sú už zhotovené železobetónové konštrukcie všetkých podpier. Prebiehajú ešte dokončovacie práce súvisiace s týmito podperami.“ – hovorí Andrzej Małkiewicz, zástupca splnomocnenca pre realizáciu projektu Námorného úradu Gdyňa.

 

Aktuálne v rámci investície, dodávateľ druhej etapy, spoločnosť Budimex realizuje hydrotechnické práce, ako je zarážanie štetovníc a ich kotvenie, prác na mikropilótach, ako aj železobetónové práce.

 

„Aktuálne sú realizované predovšetkým práce súvisiace s baranením. Zarážanie štetovníc sme zrealizovali už na 80 %, ako aj viac ako polovicu mikropilót a väzníc, ktoré kotvia túto konštrukciu. Aktuálne je kontrakt zrealizovaný na cca 50 %. V tejto chvíli na stavenisku pracuje cca 200 zamestnancov a viac ako 20 plavidiel. Disponujeme 5 jednotkami (baranidlami) na zarážanie štetovníc a 5 jednotkami  na zarážanie mikropilót. Práce súvisiace s baranením plánujeme dokončiť v septembri alebo októbri. V auguste dokončíme podpery mostového objektu a začneme montáž oceľovej konštrukcie. A v októbri začneme cestné práce, ktoré chceme podľa plánu skončiť ešte tento rok.“ – hovorí Grzegorz Małasiewicz, regionálny riaditeľ pre hydrotechniku Budimex SA.

 

Úlohou investície je oživiť Varmsko-mazurské vojvodstvo, najmä prístav v Elblągu. Nové riešenia v oblasti infraštruktúry sa majú stať motorom hospodárskeho rozvoja celého regiónu. Vybudovanie novej vodnej cesty vytvorí príležitosť na hospodársky rozvoj pre všetky prístavy vo Vislianskej zátoke a značne skráti doterajšiu cestu cez Piławskú úžinu  o takmer sto kilometrov.

 

Po skončení všetkých prác vodná cesta spájajúca Visliansku zátoku a Gdaňský záliv umožní, aby do prístavu Elbląg mohli vplávať plavidlá s dĺžkou do 100 metrov, so šírkou 20 metrov a s ponorom 4,5 m.