Budimex.pl

Postup prác na modernizácii železničného uzla Prístav Gdyňa

Posledná aktualizácia: 16. augusta 2022
Postup prác na modernizácii železničného uzla Prístav Gdyňa

 

10. augusta 2022 spoločnosť Budimex odovzdala do prevádzky dispečingovú zónu P1, v rámci realizácie kontraktu s názvom „zlepšenie železničného prístupu k morskému prístavu Gdyňa“. Dokončené práce značne zlepšili prístup k prístavným nábrežiam (holandskému, švédskemu, sliezskemu a francúzskemu), čo má podstatný význam pre zefektívnenie železničnej dopravy v prístave Gdyňa. Plánovaný termín dokončenia kontraktu spolu s certifikáciou a kolaudáciami je stanovený na 31. augusta 2023. Investorom je poľská železničná spoločnosť „PKP Polskie Linie Kolejowe SA“.

 

Hlavným cieľom prác, ktoré sú realizované v rámci kontraktu, je zlepšenie priepustnosti strategického železničného uzla (križovatky) a zvýšenie objemu prepravovaných nákladov. Spoločnosť Budimex v rámci kontraktu okrem iného zodpovedá za prestavbu železničnej stanice Prístav Gdyňa spolu so zónou pred prístavom, ako aj za výstavbu sprievodnej infraštruktúry a zefektívnenie súvisiacich železničných tratí.

 

„Pre železničnú dopravu sme dodatočne sprístupnili 21 koľají a 30 výhybiek spolu s kompletnou elektroenergetickou, teletechnickou, odvodňovacou a sanitárnou infraštruktúrou. Do prevádzky boli odovzdané aj cestné komunikácie spolu so železničnými priecestiami. Všetky koľajové systémy, ktoré boli odovzdané do prevádzky, sú zapojené do počítačového riadiaceho systému už predtým odovzdaného dispečingu P1. Prestavba sa týkala dispečingovej zóny P1, čo územne predstavuje 1/3 celej stanice Prístav Gdyňa. Je to jeden z míľových krokov na ceste k dokončeniu celej modernizácie tejto investície, ktorá je kľúčová z hľadiska zabezpečenia dostupnosti do prístavu.“ – hovorí Maciej Olek, riaditeľ železničných stavieb Budimex SA.

 

V rámci celej investície bude zmodernizovaných 115 km koľají, tiež budú zelektrifikované železničné vlečky do prístavných brán. Zrekonštruuje sa aj 13 km ciest, železničný most a 29 železničných priecestí. Komunikáciu okrem toho uľahčia dve nové železničné viadukty. Kontrakt zahŕňa tiež postavenie miestneho riadiaceho centra, dvoch železničných dispečingov, kancelárskej budovy PKP Cargo, ako aj rekonštrukciu troch existujúcich dispečingov. Investícia je spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie v rámci nástroja CEF „Prepájame Európu”, a jej celkové náklady sú 1,5 mld. PLN bez DPH.

 

Spoločnosť Budimex je jedným z lídrov železničných stavieb v Poľsku. Spoločnosť v súčasnosti realizuje rôzne kontrakty, okrem iného výstavbu novej železničnej stanice Varšava Západ, ktorá je jednou z najväčších investícií poľskej železničnej spoločnosti „PKP Polskie Linie Kolejowe SA.“ Spoločnosť Budimex v roku 2021 dokončila aj modernizáciu železničnej trate Varšava – Lublin.