Budimex.pl

Otvorenie najkrajšieho obchvatu v Poľsku

Posledná aktualizácia: 31. októbra 2022
Otvorenie najkrajšieho obchvatu v Poľsku

Spoločnosť Budimex odovzdala do používania šesťkilometrový obchvat mesta Wałbrzych. Obchvat je v horskej oblasti tzv. Pohoria Wałbrzyskieho v nadmorskej výške približne 500 metrov nad morom a umožňuje obísť centrum mesta po štátnej ceste č. 35 (Poľská hranica – Wrocław). Investormi sú: Mesto Wałbrzych a Generálne riaditeľstvo pre štátne cesty a diaľnice, pobočka Wrocław. Investícia je spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie.

 

Obchvat mesta Wałbrzych tvorí cesta s dvoma pruhmi a troma komunikačnými uzlami. Okružná križovatka Niepodległości; uzol Żeromskiego; uzol Reja. Na trase vznikli 3 estakády: č. 5 (okružná križovatka), viadukt č. 6 (ul. Żeromskiego), viadukt č. 7 (ul. Reja). Najdlhší z týchto objektov má dĺžku 180 metrov. Spoločnosť Budimex zhotovila aj podzemný priechod na trase ul. Żeromskiego. Vznikla tiež lávka pre chodcov nad obchvatom v oblasti ulíc dr. Oczki a sv. Kingi, ako aj tri rámové priepusty na potoku Szczawnik.

 

Stavba bola pre generálneho zhotoviteľa veľmi náročná. Ukázalo sa, že pod stavanou cestou sa nachádzala neinventarizovaná banská infraštruktúra – šachta Gustaw, štôlňa Lisia. Museli sme urobiť isté projektové zmeny, ako j množstvo dodatočných spevňujúcich prác a zabezpečení nového obchvatu – hovorí Cezary Łysenko – riaditeľ divízie infraštruktúrnych stavieb Budimex.

 

Na stavbe bolo spotrebovaných: 750 tisíc ton na násypy, 80 tisíc ton asfaltovej zmesi, viac než 2 tisíc ton výstužnej ocele, a viac než 19 tisíc kubických metrov betónu. V rámci zadanie sme tiež prestavali 16 existujúcich ulíc.

 

Objavovali sme tiež pozostatky historickej mestskej a priemyselnej infraštruktúry – koľaje, staré trasy ciest, základy a energetické stĺpy, ktoré napájali bývalé priemyselné závody – tieto okolnosti v najväčšej miere ovplyvnili skutočnosť, že stavba trvala o rok dlhšie v porovnaní s plánom. Napriek tomu sme práce dokončili v konečnom zmluvnom termíne, teda do 21. novembra – dodáva Cezary Łysenko.

 

Stavba sa začala v apríli 2019. Celkové investičné náklady: 397 mil. PLN bez DPH.

 

Pozrite si video na Youtube: Obchvat mesta Wałbrzych