Budimex.pl

Komentár Artura Popka, prezidenta skupiny Budimex Group, k finančným výsledkom po troch štvrťrokoch roku 2021

Posledná aktualizácia: 27. októbra 2021
Komentár Artura Popka, prezidenta skupiny Budimex Group, k finančným výsledkom po troch štvrťrokoch roku 2021

Komentár Artura Popka, prezidenta skupiny Budimex Group, k finančným výsledkom po troch štvrťrokoch roku 2021

Stav k dátumu: 27. októbra 2021

 

S dosiahnutými výsledkami za tri štvrťroky sme spokojní. Napriek zložitým podmienkam na trhu sme zaznamenali nárast hrubého zisku skupiny v rámci pokračujúcej činnosti (t. j. v stavebníctve a službách) z 230 miliónov PLN za tri štvrťroky v roku 2020 na 389 miliónov PLN za tri štvrťroky v roku 2021 so súčasným zlepšením ziskovosti z 4,1 % na 7,0 %. „Takýto dobrý výsledok je výsledkom zlepšenia stavebného segmentu a segmentu služieb, ako aj vyrovnania výsledku transakcií medzi stavebným a developerským segmentom vo výške 68 miliónov PLN v súvislosti s predajom divízie Budimex Nieruchomości“, uviedol Artur Popko, predseda predstavenstva spoločnosti Budimex SA

Skupina Budimex Group

(mil. PLN)

Výkaz ziskov a strát

1 – 3 kv. 2021

1 – 3 kv. 2020

v porovnaní s

r/r

Predaj

5 534

5 617

–1,5 %

Prevádzkový zisk

416

253

64,7 %

Predaj

7,5 %

4,5 %

3,0 % pp.

Hrubý zisk

389

230

69,4 %

Predaj

7,0 %

4,1 %

2,9 % pp.

Čistý zisk

833

265

214,9 %

Predaj

15,1 %

4,7 %

10,3 % pp.

 

 

 

 

pokračujúca činnosť

313

167

87 %

prerušená činnosť

521

98

433 %

V tržbách skupiny sme zaznamenali mierny pokles, hoci tržby v segmente služieb vzrástli o 30,8 % a v stavebnej oblasti poklesli o 7,1 %. Viaceré dôležité projekty v oblasti ciest sú momentálne v štádiu projektovania alebo čakáme na vydanie povolenia na investíciu do cestnej infraštruktúry, čo znamená, že výroba na takýchto zákazkách je relatívne malá.

 

Stavebno-montážna výroba za tri štvrťroky 2021 (podľa aktuálnych cien) medziročne vzrástla o 4,9 % zo 73,7 miliardy PLN v roku 2020 na 77,4 miliardy PLN v roku 2021. V segmente stavebníctva vzrástla predaná výroba o 3,4 % a v segmente infraštruktúry o 6,4 %.

 

Stavebný sektor

Štatistické údaje (mld. PLN)

1 – 3 kv. 2021

1 – 3 kv. 2020

r/r

Predaná výroba

77,4

73,7

4,9 %

Budovy

38,3

37,0

3,4 %

Podiel

49,5 %

50,2 %

–0,7 % pp.

Inžinierstvo

39,1

36,7

6,4 %

vrátane: ciest

13,2

13,4

–1,4 %

vrátane: železníc

5,1

5,1

0,7 %

Podiel

50,5 %

49,8 %

0,7 % pp.

Tržby stavebného segmentu skupiny Budimex Group dosiahli 5 118 miliónov PLN (–7,1 % r/r), čo znamená zlepšenie hrubej ziskovosti z 3,5 % na 4,9 %.

Segment stavebníctva

Výkaz ziskov a strát

1 – 3 kv. 2021

1 – 3 kv. 2020

r/r

Predaj

5 118

5 512

–7,1 %

Prevádzkový zisk

278

211

32,1 %

Predaj

5,4 %

3,8 %

1,6 % pp.

Hrubý zisk

251

191

31,5 %

Predaj

4,9 %

3,5 %

1,4 % pp.

Nevybavené objednávky

14 021

12 868

9,0 %

Uzatváranie zmlúv

5 879

7 019

–16,2 %

 

Rozsah realizovaných tržieb za deväť mesiacov roku 2021 je o 7,1 % nižší ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Za zmienku preto stojí poznamenať, že dynamika poklesu v treťom štvrťroku bola len –1,9 % v porovnaní s tretím štvrťrokom predchádzajúceho roka. Dynamika zmeny je pod trhovým indexom, ktorý v súčasnosti predstavuje 4,9 %.

 

Hrubá ziskovosť stavebného segmentu dosiahla 4,9 % a bola vyššia ako v rovnakom období minulého roka, keď predstavovala 3,5 %. Podobne ako v predchádzajúcich 2 kvartáloch pociťujeme výrazný nárast cien materiálov, no vďaka mechanizmom parciálnej indexácie a našej politike zabezpečenia cien kľúčových sortimentov sa nám na väčšine projektov darí udržať pôvodne predpokladanú zmluvnú maržu.

 

Od januára do septembra 2021 sme získali zákazky v hodnote 5 879 miliónov PLN, pričom v „čakárni“ máme ďalšie zákazky v hodnote vyše 1 miliardy PLN, z ktorých najväčšiu tvorí úsek rýchlostnej cesty S10 Bydgoszcz – Toruń v hodnote 333 miliónov PLN. Je to nižšia úroveň ako pred rokom, ale našou prioritou je vždy udržať ziskovosť nášho portfólia objednávok. Na konci septembra 2021 dosiahla hodnota portfólia objednávok 14 021 miliónov PLN.

 

Skupina Budimex Group ukončila tretí štvrťrok 2021 s čistou hotovostnou pozíciou na úrovni 2,8 miliardy PLN. V júni sme už 13. rok po sebe vyplatili dividendy vo výške 426 miliónov PLN, čo znamená 16,70 PLN za akciu. Dňa 18. októbra 2021 sme vyplatili aj preddavkové dividendy za rok 2021 vo výške 14,90 PLN za akciu (vyše 380 miliónov PLN).

 

V období január až september 2021 skupina FBSerwis výrazne zvýšila svoje tržby a hrubý zisk. 

 

Segment služieb

Výkaz ziskov a strát

1 – 3 kv. 2021

1 – 3 kv. 2020

r/r

Predaj

564

431

30,8 %

Prevádzkový zisk

78

54

44,9 %

Predaj

13,9 %

12,5 %

1,4% pp.

Hrubý zisk

78

51

54,7 %

Predaj

13,9 %

11,7 %

2,1 % pp.

 

Dynamika tržieb segmentu služieb dosiahla 30,8 %. Príjmy skupiny FBSerwis, ktorá je kľúčovým aktívom v segmente, dosiahli 561 miliónov PLN a v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 30,6 %, čo bolo výsledkom vyšších objemov v segmente odpadového hospodárstva. Hrubý zisk dosiahol 75 miliónov PLN v porovnaní s 52 miliónmi PLN v rovnakom období minulého roka.

 

V septembri 2021 vyhrali spoločnosti skupiny FBSerwis ďalší tender na odpadové hospodárstvo v meste Varšava. Neustále zvyšujeme ekonomický potenciál skupiny FBSerwis a to, okrem iného, aj investíciami do rozširovania existujúcej infraštruktúry na spracovanie odpadu a skládok. Akvizičné projekty sa uskutočňujú aj nezávisle, čo umožňuje zvýšiť rozsah činností skupiny. Momentálne hľadáme firmy, ktoré nám pomôžu realizovať a zároveň zvýšiť predaj tak, aby sme v roku 2025 dosiahli 1 mld. pri zachovaní rovnakej úrovne marže.

 

Tretí štvrťrok 2021 končíme s portfóliom objednávok na rekordnej úrovni 14 miliárd PLN. Analýzou aktuálneho portfólia a nášho pracovného harmonogramu máme šancu ukončiť rok s lepšou dynamikou tržieb z predaja v porovnaní s výsledkom po troch kvartáloch.

 

Po zohľadnení zmlúv v „čakárni“, ktoré plánujeme podpísať v najbližších mesiacoch, máme z veľkej časti zaistený pracovný fond do konca roka 2023, preto selektívne pristupujeme k novým ponukám, spoľahlivo a zodpovedne kalkulujeme odhady nákladov, najmä v prostredí dynamicky sa meniacich cien.

 

Pozorne sledujeme vývoj situácie v oblasti eurofondov, ktoré sú pre stavebné investície kľúčové. Veríme, že rokovania o pridelení prostriedkov na obnovu budú úspešné a budeme sa môcť naďalej podieľať na realizácii stavebných projektov v Poľsku spolufinancovaných z fondov EÚ

 

Posledné kvartály priniesli výrazné zdražovanie materiálov, s ktorými sa stavebný trh musí vysporiadať. Preto sa zameriavame na kontrolu nákladov, ktorá vám umožní minimalizovať vplyv negatívnych trhových faktorov a v dôsledku toho dosiahnuť ziskovosť nad trhové pomery. Pozitívne hodnotíme vplyv valorizačných klauzúl, ktoré aspoň čiastočne kompenzujú nárast cien materiálu. To môže zachrániť mnoho menších firiem pred bankrotom.

 

V treťom kvartáli sme dosiahli interne prijaté ciele v oblasti zahraničnej expanzie na susedné trhy, teda nemecký, slovenský a český. Na nemeckom, českom a slovenskom trhu založili sme spoločnosti na špeciálne účely. Na nemeckom trhu sme na prvom mieste v jednom z výberových konaní a čakáme na výber našej ponuky. Očakávame, že prvé zmluvy budú podpísané v roku 2022.

 

Analyzujeme možnosti vstupu do nových spoločností, vrátane projektov solárnych a veterných fariem, kde už máme skúsenosti ako generálny dodávateľ. Momentálne rokujeme s viacerými spoločnosťami, s ktorými by sme chceli spolupracovať vstupom do už realizovaných projektov, ale aj nákupom projektov v určitých fázach, čo by nám umožnilo objaviť sa na trhu zelenej energie ako investor.

 

Skupina Budimex Group investuje aj do inovatívnych technológií, vrátane zelených technológií, t. j. do znižovania uhlíkovej stopy, efektívneho odpadového hospodárstva, krátkodobého a dlhodobého skladovania energie, výroby elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov energie. Preverujeme možnosti využitia umelej inteligencie v oblasti rozpoznávania a analýzy obrazu, aby sme úplne eliminovali potenciálne náhodné udalosti počas samotnej výstavby a pri práci so strojmi. V októbri spúšťame program Budimex Startup Challenge. Hľadáme mladé firmy, ktoré zdieľajú hodnoty podobné našim a chcú modernizovať stavebníctvo. 

 

Napriek sťaženej situácii dodržiavame zmluvné záväzky a vykonávame zverené úlohy v súlade s ustanoveniami, pričom zaisťujeme kvalitu a zachovávame najvyššie environmentálne a sociálne štandardy. Prednedávnom bolo naše úsilie ocenené cenou v súťaži Sustainable Economy Diamonds v kategórii Líder udržateľnej výstavby (Sustainable Construction Leader). Získali sme aj päť cien Stavba roka 2020, najviac spomedzi všetkých generálnych dodávateľov.

 

https://www.budimex.pl/pl/o-budimex/aktualnosci/drugi-dom-z-serca-powstanie-w-brusach-na-pomorzu.html