Budimex.pl

Druhý „Dom zo srdca“ vyrastie v meste Brusy v Pomoranskom vojvodstve

Posledná aktualizácia: 19. októbra 2021
Druhý „Dom zo srdca“ vyrastie v meste Brusy v Pomoranskom vojvodstve

Spoločnosť Budimex opäť spojí sily pre dobrú vec s ďalšími stavebnými firmami. V rámci kampane Dom zo srdca 2 postaví spoločnosť „dom na kľúč“ pre osemčlennú rodinu z mesta Brusy v Pomoranskom vojvodstve. Ide o druhý dom pre veľkú rodinu žijúcu v ťažkých ekonomických podmienkach, ktorý je financovaný spoločnosťou Budimex a jej partnermi.

 

Dom zo srdca 2 je pokračovaním mediálne známej kampane spred roka, v rámci ktorej spoločnosť Budimex v spolupráci s ďalšími firmami postavila, vybavila a odovzdala do užívania dom pre šestnásťčlennú rodinu v núdzi pani Magdy v meste Radomsko.

 

Tentoraz bude príjemcami programu pomoci osemčlenná rodina žijúca v meste Brusy v Pomoranskom vojvodstve. Pani Iwona a pán Krzysztof sú rodičmi šiestich detí, vrátane dvoch chronicky chorých detí. Rodina, okrem výziev súvisiacich s ochorením ich detí a poskytovaním špeciálnej starostlivosti, zápasí s ťažkou finančnou situáciou. V súčasnosti má v prenájme byt s výmerou 68 m2 s tromi izbami. Aby zabezpečili deťom lepšie podmienky na život, pani Iwona a pán Krzysztof sa na zdedenom pozemku rozhodli postaviť si vlastný dom. Budova s rozlohou 120 m2 bude mať šesť izieb, kuchyňu, dve kúpeľne a garáž. S prácami už rodina začala, no pre ťažkú ??finančnú situáciu musela byť výstavba zastavená.

 

Pani Iwona a pán Krzysztof snívajú o dokončení stavby domu a vytvorení vhodného miesta pre ich deti, aby sa mohli rozvíjať a učiť sa. Spoločnosť Budimex sa v rámci kampane #DomZSerca rozhodla rodine pomôcť tento sen splniť a dokončiť stavbu a vybavenie ich nového „domu na kľúč“. Cieľom tohto projektu, gesto srdca, je pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách. Zároveň upozorňuje na situáciu viacdetných rodín v Poľsku a vyzýva ich, aby iniciovali podobné aktivity pomoci adresované tým, ktorí to potrebujú.

 

„Hlavným posolstvom kampane Dom zo srdca je predovšetkým túžba pomáhať ľuďom, ktorí čelia životným ťažkostiam. Ťažká životná situácia pani Iwony a pána Krzysztofa bola pre nás motiváciou opäť sa chopiť iniciatívy a zorganizovať akciu a spolu s našimi partnermi a zlepšiť životné podmienky tejto rodiny“, uviedol Cezary Mączka, člen predstavenstva Budimex SA.

 

„V apríli tohto roku spoločnosť Budimex spolu s ďalšími firmami postavila a vybavila dom s úžitkovou plochou 220 metrov štvorcových pre šestnásťčlennú rodinu z mesta Radomsko. Spoločnosť v Pomoranskom vojvodstve realizuje niekoľko veľkých stavebných investícií, ako sú: výstavba trasy Kaszubska S6, trojmestský metropolitný okruh, 2. etapa plavebného kanála cez Viselskú kosu a železničný uzol Port Gdynia“, dodáva Cezary Mączka.

 

Na internetovej stránke projektu www.domzserca.pl budete môcť sledovať postup prác na ďalšej výstavbe a zariaďovaní domu. Spoločnosť Budimex a ďalšie spoločnosti, partneri tohto projektu, tam budú zverejňovať informácie o podobných pomocných aktivitách.

 

https://www.budimex.pl/pl/o-budimex/aktualnosci/budimex-wyrozniony-tytulem-lidera-zrownowazonego-budownictwa.html