Budimex.pl

Ďalší bezpečný priechod pre chodcov realizovaný spoločnosťou Budimex

Posledná aktualizácia: 16. septembra 2021
Ďalší bezpečný priechod pre chodcov realizovaný spoločnosťou Budimex

Spoločnosť Budimex pri príležitosti začiatku školského roka pokračuje v pilotnom projekte natierania 3D pruhov. V meste Boguszów-Gorce bol práve vybudovaný ďalší trojrozmerný priechod pre chodcov, realizovaný v rámci programu Hello ICE – Budimex deťom. Po mestách Bartoszyce, Lesznowola, Miechów, Sanok a Częstochowa je to šieste mesto v Poľsku, v ktorom sa otestuje riešenie, ktoré si získava na popularite.

 

„Trojrozmerné pruhy sa tešia veľkému záujmu miest a samospráv, preto reagujeme na ich očakávania a rozhodli sme sa v projekte pokračovať aj v novom školskom roku. Ide o dôležitý krok spoločnosti Budimex, ktorá sa snaží o zvýšenie povedomia o bezpečnosti a to rovnako pre chodcov, ako aj vodičov“, uviedla Aldona Orłowski, riaditeľka kancelárie pre nábor, rozvoj a komunikáciu v spoločnosti Budimex SA. „Hello ICE je iniciatíva, na ktorú sme skutočne hrdí. Veríme, že každé riešenie, ktoré môže zlepšiť bezpečnosť na cestách, sa oplatí vyskúšať v praxi“, dodáva.

 

3D pruhy sú nezvyčajným a vzácnym riešením nielen v Poľsku, ale aj vo svete. Vďaka optickej ilúzii vyzerajú ako prekážka, ktorá vodičov upozorňuje, aby zložili nohy z plynu. Riešenie bolo doteraz, okrem iných miest, vyskúšané aj v hlavnom meste Indie, kde sa ukázalo, že priemerná rýchlosť vozidiel pred 3D priechodom bola až o 40 % nižšia ako v prípade „štandardných“ pruhov. Trojrozmerné „zebry“ vznikli v posledných rokoch, okrem iných štátov, aj na Islande, v Londýne, Číne a vo Francúzsku. Zaujímavosťou je, že pruhy pútajú pozornosť nielen vodičov, ale aj chodcov. Treba zdôrazniť, že sú aj zaujímavou témou na rozhovor s deťmi o tom, čo sa môže stať na cestách.

 

Nezostávame len pri 3D priechodoch

 

V rámci programu Hello ICE nenatierame len trojrozmerné pruhy. Jeho dôležitou súčasťou sú aj podujatia zamerané na prehlbovanie vedomostí v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Spoločnosť Budimex preto okrem natretia 3D pruhov zorganizovala Deň bezpečnosti na Základnej škole č.6 v meste Boguszów-Gorce. Organizátori na čele s tigrom Budim (maskotom programu) bezpečne viedli žiakov po nových priechodoch a viedli kurzy o bezpečnosti na cestách. Okrem rozširovania vedomostí a zvyšovania povedomia je rovnako dôležitá aj zábava, a preto tím Hello ICE uskutočnil aj simuláciu cestnej premávky v špeciálne pripravenom meste bezpečnosti. Pre deti boli pripravené odrazky a ICE (In Case of Emergency) karty, na ktoré si môžu napísať údaje o rodičovi či opatrovníkovi.

 

„V mene svojom, pána starostu a obyvateľov mesta Boguszów-Gorce by som chcel vašej spoločnosti veľmi pekne poďakovať. Podujatie, ktoré ste zorganizovali, bolo výnimočné a pre žiakov Základnej školy č. 6 to bola úžasná lekcia, ktorá sa týkala tak dôležitej témy, akou je bezpečnosť na cestách. Pevne dúfame, že nás budú nasledovať aj ďalšie mestá a z tohto inovatívneho projektu sa stane niečo naozaj skvelé“, uviedol Michał Foryś, poslanec mesta Boguszów-Gorce.

 

V rámci programu Hello ICE je k dispozícii aj interaktívna mapa nebezpečných miest v okolí škôl a škôlok, ktorú vytvorila spoločnosť Budimex. Podstatou celého riešenia je čo najrýchlejšie odstraňovanie nebezpečenstiev na citlivých miestach v spolupráci s miestnymi samosprávami. Hotové plány vyučovacích hodín o bezpečnosti pre učiteľov sú zverejnené na webovej stránke nášho programu.

 

Hello ICE je spoločensko-vzdelávací program určený pre materské školy a 1. až 3. ročníky základných škôl, ktorý je zameraný na vzdelávanie detí o bezpečnosti na cestách. Program získal čestnú záštitu poľského ministra infraštruktúry a ministra školstva. Vzdelávanie najmenších by nemalo prebiehať len v škole. K zlepšeniu bezpečnosti môžete prispieť označením nebezpečných miest na webovej stránke Hello ICE www.helloice.pl.