Budimex.pl

Celkové napredovanie prác na železničnej stanici Varšava Západná prekročil 60 %

Posledná aktualizácia: 8. marca 2023
Celkové napredovanie prác na železničnej stanici Varšava Západná prekročil 60 %

V rámci kontraktu na prestavbu stanice Varšava Západná aktuálne prebiehajú práce na úseku s dĺžkou 3,5 km. V súčasnosti prebieha výstavba konštrukcie zastrešenia nad perónmi 3, 4 a 5, ako aj výstavba nových perónov. Okrem toho sa zo strany mestskej štvrte Wola prebieha výstavba budovy železničnej stanice. Na stavbe pracuje takmer 550 pracovníkov a približne 130 zariadení a strojov.

 

Práce na najväčšej investícii poľskej železničnej spoločnosti „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.“ v hodnote viac než 1,9 miliardy PLN, ktoré Budimex realizuje, začali sa v decembri 2020. Napredovanie prác na stanici Varšava Západná je na úrovni približne 60 %. V súčasnosti prebiehajú práce na výstavbe zastrešenia nad perónmi 3, 4 a 5. – V centrálnej časti stanice vznikne zastrešenie staničnej haly, ktorý je osadený na pilótach. Na tomto mieste sa už skončili základové práce, teda viac ako 100 metrov podzemných tesniacich stien, ktoré siahajú dokonca až 35 metrov pod úroveň terénu – hovorí Patryk Jaworski, stavbyvedúci stanice Varšava Západná Budimex SA.

 

Začala sa betonáž prvej stropnej dosky nadzemného prechodu na mieste perónov 3, 4 a 5. Ďalšie práce zahŕňajú oblasť pod perónmi 4 a 5, ako aj výstavbu nových perónov. Okrem toho sa na strane mestskej štvrte Wola stavia budova železničnej stanice. – Podarilo sa nám zrealizovať už približne 70 % oceľovej konštrukcie. Zhotovili sme všetky základy a 60 % stien. Vo východnej časti prebieha výstavba 280 metrového oporného múru. Bude slúžiť ako oporný múr násypu, ktorý umožní prepojiť metropolitné a medzimestské trate, konkrétne medzimestskú koľaj 2 a metropolitnú koľaj 1 vedúcou do stanice Varšava Centrálna a ďalej do stanice Varšava Východná – dodáva Patryk Jaworski.

 

Zo strany stanice Varšava Włochy pokračujú práce na konštrukcii inžinierskeho objektu, tzn. dvojúrovňovej križovatky železničného systému. Zhotovené boli už základy objektu. Pod nimi, a tiež pod radomskou traťou bolo vytvorených 10 km pilót DSM.

 

Ukončenie prác na perónoch 3 a 4 je naplánované na september 2023. Od júna 2023 majú byť otvorené všetky štyri koľaje metropolitnej trate vedúcej zo stanice smerom do stanice Varšava Centrálna a Varšava Východná.

 

Stanica Varšava Západná patrí v Poľsku medzi strategické stanice z hľadiska počtu prechádzajúcich vlakov. Cez túto stanicu denne prechádza v priemere 1000 aglomeračných, regionálnych, diaľkových (vnútroštátnych a medzinárodných) vlakov. Stavebné práce sa realizujú v rámci projektu POIiŚ 5.1-13 s názvom: „Práce na metropolitnej trati vo Varšave, úsek medzi stanicami Varšava Východná – Varšava západná“. Dokončenie investície s hodnotou 1,9 miliardy PLN je naplánované na rok 2024.