Budimex.pl

Budimex začína práce na výstavbe nového terminálu pre Baltic Hub

Posledná aktualizácia: 28. novembra 2022
Budimex začína práce na výstavbe nového terminálu pre Baltic Hub

28. novembra 2022 Baltic Hub (v minulosti DCT Gdańsk), operátor najväčšieho kontajnerového terminálu na Baltskom mori, slávnostne začal s výstavbou tretieho hlbokomorského nábrežia T3. Po dokončení v druhom štvrťroku 2025 bude mať nový terminál nábrežnú stenu dlhú 717 metrov a hĺbku 17,5 metra. Bude to tretie hlbokomorské nábrežie Baltic Hub, ktoré môže obsluhovať najväčšie kontajnerové lode na svete. Nové nábrežie dodatočne poskytne aj 36,5 hektára dodatočnej operačnej plochy. Celková hodnota investície predstavuje 450 mil. eur. Projekt T3, ktorý po ukončení prvej fázy v prvej polovici 2024 bude otvorený pre komerčné operácie, je dôkazom ambície Baltic Hub na vybudovanie najväčšieho kontajnerového hubu obsluhujúceho strednú a východnú Európu a pobaltské štáty a chce sa stať jedným z najväčších hubov kontajnerových nábreží v Európe.

 

Kalendár investície

Výstavba nábrežia T3 bude realizovaná vo dvoch etapách. Konzorcium firiem Budimex a DEME postaví v prvej fáze 36-hektárový terminál vedľa Terminálu 1. Táto nová oblasť terminálu, ktorá bude dokončená v prvej polovici roku 2024, bude úplne vyťažená z mora. Tým sa zvýši kapacita prekládky Baltic Hubu o 1,5 milióna TEU (20-stopové kontajnery) na 4,5 milióna TEU ročne. V druhej fáze sa začne s výstavbou nábrežného múru s dĺžkou 717 metrov a hĺbkou 17,5 metra. Má sa začať na začiatku roku 2023 a ukončiť v druhom štvrťroku 2025.

 

Projekt T3 zahŕňa aj nákup siedmich prístavných žeriavov schopných manipulovať s najväčšími loďami na svete, ako aj 20 poloautomatických portálových žeriavov (RMG) pre kontajnerovisko, ktoré budú môcť operátori ovládať na diaľku z ergonomicky navrhnutého pracovného priestoru. Vďaka tomu vznikne bezpečnejšie, výkonnejšie, modernejšie a oveľa pohodlnejšie pracovné prostredie vhodné na prácu počas celého roka.

 

Na slávnostnom položení základného kameňa sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva pre infraštruktúru Marek Gróbarczyk, zástupcovia: Poľského rozvojového fondu a prístavu Baltic v Gdańsku ako aj hlavní dodávatelia Budimex a DEME Dredging International.

 

Začiatkom stavebných prác na novom termináli T3 Baltic Hub sa končí etapa prác na výkonných projektoch a príprave staveniska. Tieto aktivity boli realizované v rámci tzv. „skorého štartu“ od uzatvorenia zmluvy v júli 2022 zo strany konzorcia spoločností Budimex - Deme. Teraz konzorcium začína práce na výstavbe nového terminálu. Prebieha bagrovanie plavebnej dráhy k novému terminálu a vytvorenie vodnej plochy pre jej hlavnú konštrukciu. Tieto práce sa budú vykonávať okrem iného bagrovaním špeciálneho plavidla a použitím vhodného materiálu z dna na výstavbu plošiny pre terminál. Konzorcium okrem toho začne aj s výstavbou štetovníc okolo budúceho nábrežia.

 

„Ukončili sme projektové a prípravné práce. Je čas začať so základnými prácami na stavbe T3 Baltic Hub. V priebehu najbližších mesiacov rozšírime pevninské územie Poľska o 36 hektárov. Máme výnimočné skúsenosti v oblasti hydrotechnických prác na najväčších investíciách v krajine. Tieto znalosti a skúsenosti našich inžinierov spolu so zariadením využijeme pri realizácii konštrukcie nového terminála. Samotné stavebné práce predpokladajú realizáciu bagrovacích prác s objemom nad 4 milióny m3, vybudovanie vyväzovacej linky s dĺžkou nad 700 m. Samotný terminál T3 bude mať plochu vyše 360 000 m2, prevádzkovú hĺbku 17 m a bude poloautomatický, čo je v Poľsku novinka, no v súčasnosti celosvetový trend“ – hovorí Cezary Łysenko, riaditeľ infraštrukturálnej výstavby spoločnosti Budimex SA.

 

Laurent Closset, regionálny riaditeľ pre severnú Európu v spoločnosti DEME: „Sme hrdí na to, že pomáhame pri výstavbe tohto terminálu, v ktorom vykonáme hlbinné práce a rekultiváciu územia. Tešíme sa na spoluprácu s naším partnerom v konzorciu, spoločnosťou Budimex, aby spojenie našich znalostí prispelo k realizácii ambicióznych plánov rozvoja Baltic Hubu.“

 

Nové možnosti T3.

Baltic Hub je najväčším kontajnerovým terminálom v Poľsku a zaznamenal prudký nárast - od jedného hlbokovodného nábrežia a priepustnosti 500 000 TEU, keď bol založený pred 15. rokmi až po nadobudnutie dnešnej formy skutočného „Baltic Hubu“ s dvomi hlbokomorskými nábrežiami, ktoré obslúžili viac ako 2,09 milióna TEU v roku 2021 s celkovou ročnou priepustnosťou do 3 miliónov TEU. Baltic hub má v tejto chvíli 1 300 metrov nábrežia, 14 žeriavov Ship-to-Shore (STS) a ročnú priepustnosť 2,7 MTEU.

 

Baltic Hub sa navyše stal dopravnou bránou do strednej a východnej Európy s vnútrozemskými destináciami ako Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Nemecko. Je to výsledok neustálych investícií v priebehu posledných rokov, vďaka ktorým sa zvýšila jeho priepustnosť na 750 000 TEU v roku 2020.

 

Generálny riaditeľ Baltic Hubu Charles Baker sľubuje, že Baltic Hub a jeho partneri budú realizovať projekt tak, aby boli dodržané všetky najvyššie opatrenia ochrany životného prostredia už v procese plánovania: „Baltic Hub je skutočný terminál 21. storočia a rozvoj T3 prinesie najnovšiu technológiu na zníženie emisie CO2, na ktorú by bol hrdý každý európsky prístav. Ešte raz zdôrazňujeme, že prijímame medzinárodne uznávané opatrenia na ochranu životného prostredia, morského života a biotopov v oblasti realizácie projektu. Táto konštrukcia od A po Z bude odrážať náš záväzok k udržateľným investíciám, napríklad používaním nízkouhlíkového betónu a implementáciou nízkouhlíkových zariadení – ako sú elektrické lodné žeriavy.“

 

Baker taktiež dodáva, že: „T3 ešte viac rozšíri služby poskytované v rámci Baltic Hubu. Okrem toho budeme môcť prilákať nové služby, destinácie a prepravné aliancie. Rozvojom dodatočných prekládkových možností a otvorením nových morských spojení povzbudíme aj poľskú ekonomiku ako celok.

 

O Baltic Hube

Baltic Hub (BH) začal so svojou činnosťou v roku 2007 s názvom DCT Gdańsk a má kapacitu do 3 miliónov TEU ročne. Celková dĺžka dvoch hlbokomorských nábreží terminálu je 1,3 km, čo umožňuje obsluhu 4 lodí súčasne. Terminál odbaví viac ako 700 lodí ročne, vrátane 100 zastávok najväčších svetových kontajnerových lodí. V roku 2021 obslúžil terminál viac ako 2,09 mil. TEU. Dňa 8. apríla 2021 BH dosiahol míľnik 15 miliónov TEU, čo je celková kapacita obsluhovaná od výstavby terminálu. BH zamestnáva viac ako 1 200 osôb, z ktorých viac ako 50 percent býva v Gdańsku a v jeho okolí. Terminál má priamy a významný vplyv na regionálnu a poľskú ekonomiku, pričom ročne generuje do štátneho rozpočtu viac ako 12 miliárd PLN z DPH, spotrebnej dane a ciel. BH vlastní PSA International (40%), Poľský rozvojový fond (30%) a IFM Global Infrastructure Fund, ktorý spravuje spoločnosť IFM Investors (30%).

 

O PSA International

PSA International (PSA) je popredná globálna prístavná skupina a spoľahlivý partner pre účastníkov nákladnej dopravy. S hlavnými prevádzkami v Singapure a Antverpách zahŕňa globálna sieť PSA 160 pobočiek v 42 krajinách po celom svete. V portfóliu Skupiny sa nachádza viac ako 60 hlbokomorských, železničných a vnútrozemských terminálov, a taktiež spojené firmy v oblasti riadenia dodávateľského reťazca, logistiky, morských a digitálnych služieb. Opierajúc sa o bohaté znalosti a skúsenosti rôznorodého globálneho tímu PSA aktívne spolupracuje so svojimi klientmi a partnermi na poskytovaní prvotriednych prístavných služieb, vývoji inovatívnych riešení nákladnej dopravy a spoluvytváraní internetu logistiky. Ako partner voľby v globálnom dodávateľskom reťazci je PSA „svetovým prístavom“. Navštívte nás na www.globalpsa.com alebo nás nájdite na LinkedIn a Facebooku (@globalpsa).

 

O firme DEME

DEME (Euronext Brussels: DEME) je popredným dodávateľom v oblasti energie na mori, sanácie životného prostredia, bagrovania a infraštruktúry na mori. DEME sa zapája aj do koncesnej činnosti v oblasti morskej veternej energetiky, morskej infraštruktúry, ekologického vodíka a hlbokomorských zbierok minerálov. Firma sa môže spoliehať na viac ako 145-ročné skúsenosti a je lídrom v oblasti inovácie a nových technológií. DEME sa môže spoliehať na približne 5000 kvalifikovaných špecialistov a obsluhuje jednu z najväčších a technologicky najpokročilejších flotíl na svete.