Budimex.pl

Budimex sumarizuje spoluprácu s Nadáciou Zwolnieni z Teorii (Oslobodení od teórie)

Posledná aktualizácia: 27. februára 2023
Budimex sumarizuje spoluprácu s Nadáciou Zwolnieni z Teorii (Oslobodení od teórie)

Budimex sa zameriava na mladých ľudí. Generálny zhotoviteľ pokračuje v spolupráci s Nadáciou Oslobodení od teórie – organizáciou, ktorá na základe modernej učebnej metódy rozvíja u mladých ľudí pro-inovačné kompetencie potrebné v práci, ako aj v reálnom živote, sú to napríklad: empatia a zmysel pre zodpovednosť, kreativita, tímová práca, komunikácia a riešenie problémov. Akcia je zameraná na študentov a študentky stavebných technických škôl a cieľom je rozvoj ich kompetencií.

 

Budimex spolu s Nadáciou Oslobodení od teórie absolvoval turné po školách v celej krajine a vypracoval autorský program „Prax, ktorá Ti zostane“. 34 skupín študentov vďaka nemu pracuje od novembra 2022 na projektoch spoločenskej zodpovednosti. Študenti, ktorí sa do programu zapojili, môžu počítať s výraznou podporou od spoločnosti Budimex. Experti firmy pravidelne poskytujú odpovede na otázky mládeže prostredníctvom špeciálne vytvoreného komunikačného kanálu a v januári bolo zorganizované Q&A stretnutie s odborníkmi.

 

- Tešíme sa, že môžeme podporovať vzdelávací systém a zdieľať s mládežou praktické vedomosti z oblasti stavebníctva. Dúfame, že sa nám podari povzbudiť študentov k štúdiu odborov súvisiacich so stavebníctvom – uvádza Marta Soboń, manažérka oddelenia náboru a zamestnaneckého brandingu v spoločnosti Budimex.

 

Spoločnosť Budimex začala spolupracovať s Nadáciou Oslobodení od teórie minulý rok. Na začiatku sa medzi študentami stavebných technických škôl uskutočnil prieskum, ktorého cieľom bolo zhromaždiť informácie o známosti značky, ako aj o profesionálnych plánoch mladých ľudí. Online anketu vyplnilo 355 ľudí. Zamestnanci spoločnosti Budimex spolu s Nadáciou Oslobodení od teórie sa v septembri 2022 vydali na turné do vybraných stavebných technických škôl po celom Poľsku. Osobne sa podarilo navštíviť 127 škôl a na stretnutiach sa zúčastnilo takmer 12 tisíc študentov. Okrem toho boli v rámci turné na diaľku zaslané propagačné materiály do 70 škôl.

 

Vďaka návštevám v školách spoločnosť Budimex nadviazala spoluprácu s takmer 40 stavebnými technickými školami v krajine. Zamestnanci spoločnosti už začali realizovať vzdelávacie prednášky pre študentov týchto inštitúcií. Mladí ľudia taktiež dostali pozvánku na dni otvorených dverí týkajúce sa investícií najväčšieho generálneho zhotoviteľa v Poľsku - na stavbu stanice Varšava Zachodnia, do Prístavu Gdyňa a železničného padacieho mostu nad Regalicou v Podjuchach. Od 1. marca tohto roku môžu študenti vykonávať prax vo firme.

 

Odmenené budú 3 najlepšie projekty a víťazným školám bude spoločnosť Budimex v závislosti od ich potrieb financovať rekonštrukciu tried alebo im zakúpi vybavenie, napr. počítače. Už 21. apríla sa na varšavskom Słuževci uskutoční slávnostné finále, na ktorom sa zhodnotia úspechy mladých talentov.

 

Spoločnosť Budimex veľmi dlho podporuje mladých ľudí na ich kariérnej ceste. Mnoho rokov prebieha program stáží, vďaka ktorému viac ako 1400 ľudí nadobudlo svoje prvé profesionálne skúsenosti. Veľký úspech zaznamenala aj súťaž Budimex Startup Challenge určená inovatívnym podnikom a mladým technologickým spoločnostiam, ktoré ponúkajú výrobky, služby a riešenia v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie a ekologických technológií v oblasti stavebníctva. Spoločnosť Budimex nadviazala spoluprácu aj so študentami krakovského gymnázia, ktorí sa stali víťazmi v súťaži Európskej vesmírnej agentúry.

 

Nadácia Oslobodení od teórie

Oslobodení od teórie boli založení v roku 2013 ako doplnenie školského vzdelávania praktickými schopnosťami. Mladí ľudia pracujúci na svojich sociálnych projektoch rozvíjajú také kompetencie ako: empatiu, pocit zodpovednosti, kreativitu, tímovú prácu, komunikáciu alebo riešenie problémov. Okrem toho od roku 2019 funguje aj vzdelávacia platforma, vďaka ktorej učitelia Oslobodených od teórie môžu podporovať mladých ľudí v rámci projektového procesu.