Budimex.pl

Zlúčenie Budimexu a Budimexu Dromex

Zlúčenie Budimexu a Budimexu Dromex

Zlúčenie predstavuje výsledok dlhodobo realizovanej stratégie, ktorá predpokladá konsolidáciu spoločností Skupiny Budimex a jej cieľom je optimalizovať organizačnú štruktúru Skupiny. Vďaka zlúčeniu dochádza k zjednodušeniu dozorných a riadiacich štruktúr v obidvoch spoločnostiach. Dochádza aj k zefektívneniu riadenia a prijímania kľúčových obchodných rozhodnutí.

SPÄŤ