Budimex.pl

Fúzia medzi spoločnosťami Budimex a Budimex Dromex

Fúzia medzi spoločnosťami Budimex a Budimex Dromex

Fúzia je výsledkom roky dôsledne realizovanej stratégie, ktorá predpokladá konsolidáciu spoločností Skupiny Budimex a je zameraná na optimalizáciu organizačnej štruktúry Skupiny. Vďaka zlúčeniu sa v oboch spoločnostiach zjednodušujú dozorné a riadiace štruktúry. Vylepšuje sa riadenie a prijímanie kľúčových obchodných rozhodnutí.

SPÄŤ