Budimex.pl

Ferrovial ako strategický investor spoločnosti Budimex

Ferrovial ako strategický investor spoločnosti Budimex

Silnú pozíciu spoločnosti Budimex na trhu potvrdila a posilnila kúpa akcií spoločnosti jednou z najväčších stavebných spoločností na svete. Španielska skupina Ferrovial získava väčšinový podiel a stáva sa strategickým investorom Budimexu. Trhová pozícia a know-how, akými disponuje spoločnosť Ferrovial, posilňuje potenciálnu a konkurenčnú výhodu spoločnosti Budimex.

SPÄŤ