Budimex.pl

Budimex sa stáva holdingovou spoločnosťou

Budimex sa stáva holdingovou spoločnosťou

Budimex je najväčšia stavebná spoločnosť v Poľsku, uznávaná po celom svete. V súčasnosti Budimex stavia v 23 krajinách a zamestnáva desaťtisíce odborníkov. Za hranicami už zamestnáva viac ako 2000 pracovníkov – dvakrát toľko v celom holdingu v Poľsku. V sídle spoločnosti pracuje iba 150 ľudí.
Jednou z najprestížnejších investícií Budimexu v rokoch 1994 – 2000 je výstavba najväčšieho kostola v Poľsku, ôsmeho najväčšieho v Európe a dvanásteho na svete –
Bazilika Panny Márie Lichenskej neďaleko mesta Poznaň (1994 – 2000). V tejto impozantnej bazilike
sa môže zúčastniť bohoslužby 10 000 veriacich.

SPÄŤ