Budimex.pl

SK Privatisation of Budimex

SK Privatisation of Budimex

Ekonomické a politické zmeny v Poľsku sú pre Budimex obdobím vlastníckych zmien. Dva roky po privatizácii firmy sa v roku 1994 Budimex transformuje na akciovú spoločnosť a čoskoro nadíde jeho debut na burze.

Spoločnosť uzatvára svoje v poradí tretie 10. výročie ďalšími úspechmi. Budimex riadi v tomto období 18 zahraničných spoločností. Patria sem: Budimex Praha, Budimex Panon a Epito v Budapešti, Albor v Sofii, Mercury v Moskve, SlovBud v Bratislave a pobočka v Kolíne nad Rýnom.

SPÄŤ