Budimex.pl

Privatizácia Budimexu

Privatizácia Budimexu

Obdobie hospodársko-politickej transformácie v Poľsku prináša Budimexu vlastnícke zmeny. V roku 1994, teda dva roky po privatizácii spoločnosti, sa Budimex stáva akciovou spoločnosťou a onedlho bude oslavovať svoj debut na burze.

 

Spoločnosť uzatvára tretiu dekádu svojej pôsobnosti ďalšími úspechmi. Je to obdobie, kedy Budimex riadi osemnásť spoločností za poľskými hranicami. Sú to okrem iných: Budimex Praha, Budimex Panon a Epito v Budapešti, Albor v Sofii, Merkury v Moskve, SlovBud v Bratislave a pracovisko  v Kolíne nad Rýnom.

SPÄŤ