Budimex.pl

Vznik Budimexu Poznań

Vznik Budimexu Poznań

Budimex Poznań funguje najskôr ako pobočka spoločnosti a plní funkciu Centrum Generalngeo Wykonawstwa Budimex (Generálne dodávateľské centrum Budimexu)  v západnom a severnom Poľsku. Budimex Poznań sa po deviatich rokoch svojej pôsobnosti stáva samostatným subjektom, ktorý je kapitálovo prepojený s Budimexom a následne sa stáva súčasťou Budimexu Dromex.

 

Budimex rozvíja svoju obchodnú činnosť aj na zahraničných trhoch, a to vďaka spolupráci s takými firmami ako Mannesmann, AEG Kanis, Mitsubishi Heavy Industries, Fiat Engineering. Hodnota exportu dosahovala iba za roky 1981 – 1982 viac ako 500 miliónov USD.

 

SPÄŤ