Budimex.pl

Založenie Budimex Poznań

Založenie Budimex Poznań

Budimex Poznaň pôvodne fungoval ako pobočka spoločnosti a pôsobil ako centrum generálnych dodávateľov Budimexu v západnom a severnom Poľsku. Po deviatich rokoch sa Budimex Poznaň stáva nezávislým subjektom, kapitálovo spojeným s Budimexom a neskôr je súčasťou Budimex Dromex.
 

Budimex rozvíja svoje pôsobenie aj na zahraničných trhoch a spolupracuje so spoločnosťami ako Mannesmann, AEG Kanis, Mitsubishi Heavy Industries, Fiat Engineering. Len v rokoch 1981 – 1982 dosiahol celkový export viac ako 500 miliónov dolárov.

 

SPÄŤ