Budimex.pl

Dokončenie prístavby Sliezskeho planetária v meste Chorzów

Posledná aktualizácia: 13. júna 2022
Dokončenie prístavby Sliezskeho planetária v meste Chorzów

Spoločnosť Budimex na objednávku Maršalského úradu Sliezskeho vojvodstva zmodernizovala Sliezske planetárium v meste Chorzów, e a objekt prispôsobila ho najnovším technickým a úžitkovým štandardom. Rozsah prác podľa zmluvy z 27. marca 2019 zahŕňal modernizáciu existujúcej budovy, ako aj vytvorenie nového podzemného úžitkového priestoru a vyhliadkovej veže so zariadením „camera obscura“ (latinský výraz pre optickú tmavú komoru -– prototyp fotoaparátu) vo vnútri. Stavebné práce v rámci investície trvali 34 mesiacov.

 

Objekt s celkovou podlahovou plochou 7 084 m2 sa rozšíril o 3 200 m2 úžitkovej plochy. Modernizované boli štyri časti objektu, každá s iným účelom a úplne odlišnou konštrukciou: Planetárium, hvezdáreň, pomocná budova a malé observatórium (časti A, B, C a F). Stará a novopostavená časť planetária (časti D a E) sú spojené panoramatickým výťahom, ktorý sa nachádza pri západnej stene nádvoria s hodinami. Objekt s celkovou podlahovou plochou 7 084 m2 sa rozšíril o 3 200 m2 úžitkovej plochy.

 

„Pristavaná časť objektu bola prepojená s už existujúcimi podzemnými chodbami, a bývalé nádvorie planetária bolo premenenépretvorené na novú výstavnú sálu s obnovenými slnečnými hodinami na streche. – Objekty boli prepojené vytvorením podzemných chodieb v mieste dvoch rozšírených segmentov pomocnej budovy. V rámci nádvoria pomocnej budovy sme vytvorili aj suterén, ktorý bude slúžiť na výstavné účely. Všetky práce prebiehali pod dohľadom pamiatkového ústavu.“ – hovorí Andrzej Schmalenberg, riaditeľ oddelenia všeobecných stavieb Juh spoločnosti Budimex SA.

 

Spoločnosť Budimex v rámci stavebných prác zabezpečila existujúce základy historických budov a výkopyvykonala zemné práce. To si vyžiadalo komplexné komplikované geotechnické práce na rozhraní s existujúcou konštrukciou aj vo vnútri suterénu. Počas prác bola budova neustále sledovaná prostredníctvom komplexného monitorovacieho systému, ktorý zahŕňa meranie posunov a monitorovanie vibrácií.

 

Na fasáde hlavnej budovy „A“ boli inštalované nové dolomitové dosky, dodané z Libiążu v súlade s odporúčaním pamiatkového úradu. Okrem toho bola vedľa planetária postavená vyhliadková veža, z ktorej môžete obdivovať panorámu mesta Katovwice, Siemianowice Śląskie a Chorzów.

 

„Stavba veže bola veľkou výzvou z hľadiska komplexnosti realizácie, keďže jej vytvorenie bolo priamo spojené s montážou výťahu s funkciou zariadenia „camera obscura“. Okrem toho sme v historickej budove Sliezskeho planetária zmodernizovali hlavnú premietaciu miestnosť s panorámou Sliezska, ktorá ju obklopuje. -– dodáva Andrzej Schmalenberg.

 

Budova Sliezskeho planetária bola postavená v 50. rokoch 20. storočia. Dnes je zapísaná v pamiatkovej evidencii registri pamiatok Sliezskeho vojvodstva pod číslom A/399/13 a je pod ochranou Mestského pamiatkového úradu v meste Chorzówe.


Raporty bieżące ( viac )
37 2022
Aktuálny výkaz č. 37 / 2022
21. júna 2022
Adoption by the Management Board of Budimex S.A. of the Assumptions of the dividend policy of Budimex S.A. for the years 2022–2026
36 2022
Aktuálny výkaz č. 36 / 2022
10. júna 2022
Railway line No. 104 Chabówka - Nowy Sącz at section A1 along with technical infrastructure - the offer of Budimex S.A. received the highest score
35 2022
Aktuálny výkaz č. 35 / 2022
6. júna 2022
Construction of a Frito Lay plant in Poland — annex execution
34 2022
Aktuálny výkaz č. 34 / 2022
6. júna 2022
Design and extension of the national road No 79 along the Garbatka – Wilczowola section from km 93+030 to km 100+711 – signing of the contract
Aktuálne kotácie a indexy
5. júla 2022
Budimex235.50000.86%
 
WIG53455.23000.04%
 
WIG201693.10000.25%
 
WIG-BUDOW3687.1700-0.08%
 
Kalkulačka návratnosti investície
( viac )
 
 
Akcionári
( viac )

Štruktúra akcionárov k 20.05.2021

IRS Budimex
( viac )

Individuálny štandard výkazov Budimex S.A. vrátane definície dôverných informácií

Budimex Factsheet
( viac )

Súhrn finančných informácií pre Budimex Group

Novinky