Budimex.pl

Jednoduchý nákladný list

Vybrané finančné údaje
Vybrať rok:
Vybrať obdobie:
Typ údajov:
Súvaha
Finančné údaje* 20212020  
Peňažné prostriedky
2 715 795
2 384 398
Aktíva spolu
6 863 318
7 462 240
Vlastný kapitál
1 361 007
1 187 271
Záväzky a rezervy na záväzky
5 502 311
6 274 969
*) Vybrané finančné údaje v tisícoch
 Stiahnuť finančné výsledky
Aktuálne kotácie a indexy
7. októbra 2022
Budimex239.50003.46%
 
WIG47299.55000.29%
 
WIG201417.8200-0.09%
 
WIG-BUDOW3577.35002.06%
 
Akcionári
( viac )

Štruktúra akcionárov k 20.05.2021