Budimex.pl

Ochrana životního prostředí

Služby, jež souvisí s oblastí ekologické výstavby, mají v naší nabídce zvláštní místo. Realizací projektů objednaných investory přispíváme ke snížení negativního dopadu člověka na přírodní prostředí. Různorodá složitost projektů umožňuje využití moderních řešení, která zahrnují: výstavbu, modernizaci a rozšiřování zařízení ve dvou základních oblastech naší činnosti, kterými jsou kanalizace a také odpadové hospodářství a likvidace odpadu.


Kontakt
Adresa 01-204 Varšava, ul. Siedmiogrodzka 9
Telefon (+48) 22 623 64 36