Budimex.pl

Integrovaný systém řízení

Používáme moderní, efektivní a ekologicky bezpečná technologická řešení. Jednáme spolehlivě a profesionálně na základě mezinárodních standardů řízení. Poskytujeme služby nejvyšší kvality, ideálně přizpůsobené potřebám zákazníků, minimalizující negativní dopady na životní prostředí.

Při realizaci investičních projektů využíváme Integrovaný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně: systému řízení jakosti dle ISO 9001, systému environmentálního managementu dle normy ISO 14001, systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ISO 45001 a systému zajišťování kvality na základě požadavků standardu NATO AQAP 2110. Účinnost těchto systémů je potvrzena udělenými certifikáty a neustálým dohledem externích certifikačních orgánů.

Certifikáty

Certifikát systému hospodaření s energií ISO 50001
Systém řízení kvality: ISO 9001
Systém environmentálního managementu: ISO 14001
Certifikát systému jakosti dle AQAP 2110 - Platí s certifikací ISO 9001
Katalogizační kód výrobce - NCAGE
Management bezpečnosti informací ISO/IEC 27001
Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001
Informační technologie - Management služeb: ISO/IEC 20000
Požadavky na jakost pro svařování: PN-EN ISO 3834