Budimex.pl

Bezpečnost

Pro Budimex je péče o bezpečnost stavebních dělníků otázkou etiky, morální a společenské odpovědnosti.

 

Při plnění našich obchodních cílů přijímáme veškerá nezbytná opatření, abychom předešli nehodám a snížili zdravotní rizika pro zaměstnance a osoby, které vykonávají práci na našich stavbách.
Jsme povinni sami sobě a našim obchodním partnerům stanovovat standardy a důsledně se snažit tyto standardy implementovat. Základem činnosti společnosti Budimex je přesvědčení, že bezpečnost je společným dobrem, a že každý z nás nese zodpovědnost nejen za sebe, ale také za své spolupracovníky.
A proto do plnění všech úkolů souvisejících s bezpečností zapojujeme spolupracovníky, dodavatele, členy konsorcia, dodavatele a individuálně každou osobu, která se podílí na realizaci investice.

 

 

V únoru 2020 se představenstvo společnosti Budimex seznámilo se strategií a novým provozním modelem Skupiny Ferrovial, jejíž je součástí. Strategie se zabývá roky 2020-2024, odtud její název - "HORYZONT 24".
BOZP – jako klíčová priorita strategie „Horyzont24

 

Jedním z klíčových předpokladů strategie „Horyzont24“ je snaha o dokonalost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Generální ředitel společnosti Ferrovial Ignacio Madridejos vysvětluje strategický přístup k zavádění kultury zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, která podporuje naši vizi pokračovat každý den ve vytváření bezpečných a bezrizikových pracovišť.

 

„BOZP je jádrem všeho, co děláme, a věřím, že právě to nám umožňuje být každým dnem lepší. To je nejen to, co bychom měli dělat, ale také způsob, jakým budeme provozovat naše podnikání, ať jsme kdekoliv na světě, a ať děláme cokoliv“– Ignacio Madridejos, CEO Ferrovial

 

HORYZONT 24 a plány společnosti Budimex
Budimex tvoří téměř 30 % příjmů ve stavebním oboru, a proto bude naše společnost klíčová při provádění strategie Horyzont 24, kterou společnost Ferrovial přijala.
 

 

Bezpečnost a angažovanost

Realizace obchodních plánů při neustálém zlepšování kvality procesů a finančního rozměru je pouze částí přijaté strategie. Bezpečnost našich zaměstnanců je stejně důležitá, ne-li nejdůležitější. Každý podnik je povinen v následujícím roce snížit počet smrtelných a vážných nehod minimálně o 10 % oproti předchozímu roku.
Prvkem podporujícím správnou organizaci práce je vysoká míra zapojení zaměstnanců. Proto se jako skupina budeme snažit o zlepšení efektivity v této oblasti a také o vytvoření dobré atmosféry v práci.
Pro zajištění účinnosti a efektivity naší činnosti máme zavedený systém managementu, který splňuje požadavky normy ISO 45001. Je základním nástrojem pro realizaci naší politiky BOZP.

 

Action Plan Budimex pro rok 2020

Při plnění našich obchodních cílů přijímáme veškerá nezbytná opatření, abychom předešli nehodám a snížili zdravotní rizika pro zaměstnance a osoby provádějící práce na našich staveništích. 

 

Je naší povinností stanovovat normy pro sebe i pro naše obchodní partnery a důsledně se je snažit plnit. Naše obchodní jednání je založeno na přesvědčení, že bezpečnost představuje společné dobro a každý z nás je odpovědný nejen za sebe, ale i za své spolupracovníky.

Do plnění všech úkolů souvisejících s bezpečností tudíž zapojujeme naše spolupracovníky, zhotovitele, členy konsorcií, dodavatele a každou individuální osobu podílející se na realizaci jakéhokoli investičního projektu. 

 

S ohledem na zajištění účinnosti a účelnosti prováděných akcí jsme zavedli systém řízení v souladu s následujícími normami: PN-N-18001:2004 a BS OHSAS 14001:2007. Jedná se o základní nástroj, který nám umožňuje implementovat naši politiku BOZP.


Porozumění pro bezpečnost
( více )
Porozumění pro bezpečnost

Jsme aktivním účastníkem iniciativy ke zlepšení bezpečnosti ve stavebnictví – „Dohody pro bezpečnost ve stavebnictví“. Společně s ostatními účastníky dohody provádíme činnosti zaměřené na budování kultury bezpečnosti, zvyšování povědomí o rizicích spojených s prací na staveništi – a následně na odstranění rizika. Naším společným cílem je "0" nehod.