Budimex.pl

Zásady ochrany osobních údajů

Obecná informace

 

 1. Stránky www.budimex.pl jsou provozovány společností Budimex SA, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Varšava.
   
 2. Tato Služba získává informace o uživatelích a jejich aktivitách následujícími způsoby:
  • dobrovolné zadávání informací do formulářů,
  • cookies uložené na koncovém zařízení.

 

Informace ve formulářích

 

 1. Tato Služba shromažďuje informace poskytnuté dobrovolně uživatelem.
   
 2. Služba může ukládat další informace týkající se podrobností o připojení (čas, IP adresa)
   
 3. Jakékoli údaje uvedené ve formuláři jsou poskytovány třetím stranám pouze s předchozím souhlasem uživatele.
   
 4. Údaje poskytnuté ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z konkrétního formuláře.
   
 5. Údaje zadané do formuláře mohou být předány organizacím, které poskytují technické služby, zejména údaje o majiteli registrované domény, které mohou být předány provozovatelům internetových domén, zejména Výzkumné a akademické počítačové síti (NASK), platebním službám a dalším spolupracujícím organizacím.
   

Informace o cookies

 

 1. Tato Služba používá cookies.
   
 2. Cookies jsou data ve formě textových souborů, uložená na koncovém zařízení Uživatele služby a určená k usnadnění procházení webových stránek Služby.  Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, jak dlouho jsou uloženy na koncovém zařízení a jedinečné identifikační číslo.
   
 3. Subjekt, který ukládá cookies a přistupuje k nim na koncovém zařízení Uživatele služby, je Provozovatel služby.
   
 4. Cookies se používají pro:
   
  • generování statistik, které pomáhají pochopit, jak Uživatelé služby procházejí webové stránky Služby, což umožňuje zlepšit strukturu a obsah těchto webových stránek;
  • udržování relace Uživatele služby (po přihlášení), což zabraňuje tomu, aby Uživatel musel znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Služby.
    
 5. Softwarová aplikace sloužící k prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele Uživatelé služby mohou toto nastavení změnit. Webové prohlížeče umožňují odstranit cookies.  Cookies lze také automaticky blokovat. Podrobné informace, jak na to, jsou uvedeny v nápovědě nebo v dokumentaci k jednotlivým prohlížečům.
   
 6. Omezení používání cookies může ovlivnit některé funkce na webových stránkách Služby.
   
 7. Cookies uložené na koncovém zařízení Uživatele služby mohou využívat také inzerenti a partneři spolupracující s Provozovatelem služby.
   

Sdílení dat

 

 1. Data jsou sdílena s třetími stranami pouze v rámci zákonných mezí.
   
 2. Jakákoli data, která umožňují identifikaci fyzické osoby, jsou zpřístupněna se souhlasem této osoby.
   
 3. Provozovatel může být na základě pravomocných žádostí a v rámci takové žádosti povinen poskytnout oprávněným orgánům informace shromážděné Službou.