Budimex.pl

Nabídka

Obecná výstavba ( více )
Obecná výstavba

Jsme stavební společností s působností v celém Polsku. Nabízíme komplexní rozsah služeb v oblasti obecné výstavby, která je jednou ze základních oblastí naší činnosti. Potenciál společnosti nám umožňuje realizovat mnoho projektů současně. Naše nabídka zahrnuje generální realizace veřejně prospěšných budov, komerčních, průmyslových, bytových a sportovních objektů. Poskytujeme komplexní služby ve všech fázích stavebního procesu. Využíváme vlastní technickou kancelář a nabízíme našim klientům optimální technologická řešení.

Nabídku doplňují společnosti Skupiny Budimex: FBSerwis – nabízející komplexní služby v oblasti Facility Managementu a Mostostal Kraków – specializující se na provádění ocelových konstrukcí.

Infrastruktura ( více )
Infrastruktura

V termínu a při zachování vysoké kvality realizujeme projekty v oblastech: výstavba silnic, železniční a letecká infrastruktura a také hydrotechnické stavby. K tomu nám pomáhá poctivé naceňování zakázek, úzká spolupráce s objednavatelem a dobrá organizace práce v každé fázi investice. Kromě toho máme vlastní přístrojovou základnu, máme vlastní obalovny a síť certifikovaných laboratoří po celé zemi.

Nabídku doplňuje společnost FBSerwis, jež patří do Skupiny Budimex, která v rámci své činnosti nabízí služby související s komplexní údržbou silniční infrastruktury.

Stavba železnic ( více )
Stavba železnic

Služby související s oblastí železniční výstavby mají v naší nabídce velký význam. Při realizaci projektů zadaných investory je pro nás důležitá úzká spolupráce se zadavatelem a dobrá organizace práce v každé fázi realizace investice. Navíc disponujeme vlastním vybavením, které je nezbytné pro realizaci železničních zakázek. Námi realizované projekty zahrnují mezi jinými nástupiště, nádraží a železniční tratě

Energetické a průmyslové projekty ( více )
Energetické a průmyslové projekty

Energetický a průmyslový trh jsou klíčovými oblastmi rozvoje společnosti Budimex. Investice v tomto segmentu stavebnictví realizujeme již řadu let. V závislosti na rozsahu projektu stavíme jako generální dodavatel nebo v konsorciích s předními společnostmi energetického a průmyslového sektoru.


Díky rozsáhlým zkušenostem na polském trhu, spolehlivé a včasné realizaci řady projektů a dobrým vztahům se zákazníky se společnost Budimex stala silnou a ceněnou značkou se stabilním postavením na trhu.

Laboratorní služby ( více )
Laboratorní služby

Budimex má vlastní rozsáhlé laboratorní a technologické zázemí. To umožňuje efektivní, průběžnou kontrolu kvality stavebních prací a analýzu stavu po realizaci. Naše centrální laboratoř je akreditována Polským střediskem pro akreditaci s číslem AB1414 (rozsah akreditace, certifikát).

Služby v oblasti zařízení ( více )
Služby v oblasti zařízení

Budimex SA Oddělení strojových služeb disponuje vysoce kvalifikovaným personálem dohledu a moderním vybavením pro zemní práce, rozložení hmotnosti, plošné frézování, zvedací služby a profesionální přepravu podvalníky.

Asfaltové směsi ( více )
Asfaltové směsi

Budimex SA Oddělení strojových služeb má síť závodů na výrobu bitumenu / obaloven, která pokrývá celé území Polska.

Newsletter