Budimex.pl

Nabídka

Budimex má vlastní rozsáhlé laboratorní a technologické zázemí. To umožňuje efektivní, průběžnou kontrolu kvality stavebních prací a analýzu stavu po realizaci. Naše centrální laboratoř je akreditována Polským střediskem pro akreditaci s číslem AB1414 (rozsah akreditace, certifikát).
Spolupracujeme s uznávanými výzkumnými a vědeckými jednotkami.

Nabídka zkoušek:

 • Diagnostika povrchu
 • Technologické a materiálové poradenství
 • Návrh a zkoušení minerálních a asfaltových směsí
 • Návrh a testování svázaných a nesvázaných pojivových směsí
 • Zkoušky: asfaltová pojiva, kamenivo, zeminy, betony, cementy
 • Geologická identifikace podloží, dynamické sondování, rotační a příklepové vrtání

 

V rámci naší nabídky provádíme:

 • Měření průhybů vozovky pomocí měřiče dynamického průhybu Fast FWD
 • Testování podélné a příčné rovinnosti a makrotextury laserovým profilografem RSP
 • Zkouška náchylnosti minerálních a asfaltových směsí ke vznikání vyjetých koleji ve velkém nebo malém přístroji
 • Zkoušky únavové životnosti minerálních a asfaltových směsí
 • Stanovení vlastností vzduchových pórů ve vytvrzeném betonu
 • Zkoušky mrazuvzdornosti s použitím odmrazovacích prostředků
 • Zkouška filtrace půdy při konstantním hydraulickém gradientu
 • Zkoušky fyzikálních parametrů půd v kuželovém penetrometru

 

 

Seznamte se s podrobným rozsahem našich služeb

 


Kontaktní formulář