Budimex.pl

Bezpečnost informací

Informace jsou obchodním aktivem, které vyžaduje efektivní správu a ochranu.

Budimex vynakládá veškeré úsilí k zajištění efektivního a bezpečného fungování společnosti, aby co nejlépe uspokojoval potřeby zákazníků, akcionářů a zaměstnanců společnosti.

 

Projevem mimořádné péče vedení naší organizace je minimalizace provozního rizika, a to zajištěním odpovídající úrovně bezpečnosti zpracovávaných informací.

 

Informační bezpečnost ve společnosti Budimex je zavedena, udržována, monitorována a kontrolována jako součást systému řízení bezpečnosti informací (ISMS), který je certifikován na shodu s mezinárodní normou ISO/IEC 27001:2013.

 

Shoda ISMS s normou ISO/IEC 27001 dokazuje, že mj.:

  • chápeme důležitost a význam informací jako důležitého zdroje pro dosažení obchodních cílů
  • jsme schopni řádně pečovat o informace uložené v elektronické a listinné podobě
  • jsme důvěryhodným partnerem, kterému mohou zákazníci, dodavatelé, členové konsorcia svěřit citlivé informace
  • vyznačujeme se profesionalitou a organizační vyspělostí, která je nezbytná k plnění vedoucí úlohy na trhu.

 

Bezpečnostní politika informačních systémů dodavatelů Budimex S.A.

Vyjádřením našeho záměru zajistit bezpečnost informací zpřístupňovaných dodavatelům je zveřejnění požadavků, které tvoří podstatu pravidel, které naši partneři musí uplatňovat při zpracování informací, které jsou pro nás důležité. Vyzýváme vás k seznámení se s níže uvedenou dokumentací:

 

  • Dokument politiky [více: odkaz]

 

Seznam domén skupiny Budimex

Důležitým prvkem informační bezpečnosti je efektivní správa internetových domén.
V následujícím hypertextovém odkazu najdete domény vlastněné společnostmi ze Skupiny Budimex, ze kterých může být naše komunikace iniciována a vedena [více: odkaz]

 

Ochrana osobních údajů

V rámci systému řízení bezpečnosti informací jsou třídou informací, jejichž zpracování podléhá zvláštní ochraně, osobní údaje. V této sekci najdete zdroje, které podporují proces správy osobních údajů v naší organizaci.

 

  • Zpracování osobních údajů ve skupině Budimex [více: odkaz]
  • Příjemci osobních údajů [více: odkaz]
  • Vyřizování žádostí, dotazů a oznámení týkajících se osobních údajů ve skupině Budimex [více: odkaz]